Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL are nevoie de un instalator, la Călimănești

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Sectorului Călimănești.

Concursul constă în susținerea probei practice și a interviului de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de instalator. Ambele probe se vor desfăşura în cadrul Sectorului Rețele Apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 4, în data de 24.04.2023, ora 09:00.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.04.2023 ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 1:530 și vineri între orele 07:00 – 13:00.