Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VIDEO: A fost “bătaie” pe locurile de la Şcoala de Jandarmi din Drăgăşani

Incertitudinea găsirii unui serviciu stabil după finalizarea studiilor superioare, determină tot mai mulţi absolvenţi de liceu, din Vâlcea, să aleagă şcolile cu profil militar. Astfel, la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” din Drăgăşani, concurenţa a fost acerbă pe cele 175 de locuri scoase la concurs. Mai exact, au fost aproape 4 candidaţi pe un loc.

În zilele de 3 şi 4 septembrie a avut loc etapa înscrierilor şi eliberarea legitimaţilor de concurs. S-au prezentat pentru înscriere un număr de 540 de candidaţi, dintr-un număr de 578 de candidaţi recrutaţi. 461 candidaţi sunt băieţi şi 79 sunt fete. Pe cele 3 locuri destinate etnicilor romi sunt 7 candidaţi (6 băieţi şi o fată), iar pe cele 2 locuri destinate minorităţilor sunt 2 candidaţi (un băiat şi o fată).

În ziua de 4 septembrie, începând cu ora 14.30 s-a desfăşurat un instructaj cu membrii comisiilor şi subcomisiilor de concurs şi candidaţii înscrişi, unde s-au prezentat principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească concurenţii.

Începând cu data de 5 septembrie până pe data de 8 septembrie se va desfăşură etapa probelor de aptitudini fizice şi contravizita medicală care sunt eliminatorii.
Pe data de 10 septembrie se va desfăşură proba scrisă.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani este o instituţie de învăţământ postliceal destinată formării iniţiale a subofiţerilor jandarmi. Şcoala face parte din structura unităţilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Afacerilor Interne.

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, căruia i se subordonează unitatea, stabileşte profilul profesional al absolvenţilor şi standardele ce trebuiesc respectate în procesul de formare a personalului.

Admiterea în învăţământul postliceal din Ministerul Afacerilor Interne se face prin concurs. Condiţiile de înscriere, modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se reglementează prin ordine ale Ministerului Afacerilor Interne şi metodologii elaborate în acest sens.