Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Gabriela-Maria Ionică, asistent social: Sunt o persoană empatică şi răbdătoare

Gabriela-Maria Ionică asistent social de peste 20 de ani și îşi desfășoară activitatea profesională în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea – Centrul pentru victimele violenței în familie.
Folosindu-şi abilitățile, cunoștințele în domeniul asistenței sociale și experiența acumulată sprijină persoane vulnerabile pentru a putea depăși situația de criză și a le crește calitatea vieții.

1. Ce v-a făcut să alegeţi profesia de asistent social?

Sunt o persoană răbdătoare și empatică, cred că aceste trăsături definitorii m-au determinat să aleg profesia de asistent social.
Această profesie este una care necesită implicare, determinare și multă răbdare, pe cât este de grea, pe atât de frumoasă. Îți oferă satisfacție sufletească mai ales atunci când o victimă a violenței domestice își ”croiește” o viață mai bună, când un copil nu mai trăiește într-un mediu viciat, ci are șansa la o viață de familie normală, să trăiască într-un mediu securizant care îi oferă posibilitatea de a se dezvolta armonios pe plan emoțional, fizic și psihic.

2. Cum aţi evoluat de-a lungul carierei?

De-a lungul activității desfășurate am fost preocupată de perfecționarea continuă, paricipând anual/bianual/trimestrial, la cursuri, seminarii sau conferințe în domeniul asistenței sociale, organizate la nivel județean și național, în scopul dezvoltării personale și acumularea de informații privind îmbunătățirea practicilor în serviciile și politicile sociale.

3. Care sunt cele mai mari provocări ale profesiei de asistent social?

Munca asistentului social implică răspundere, empatie, asumarea riscurilor, iar de cele mai multe ori este greu să se detașeze, să uite problemele beneficiarilor cu care relaționează.
Din experiența mea pot spune că majoritatea beneficiarilor văd asistentul social ca fiind ”micul Dumnezeu„ care are soluții la rezolvarea tuturor problemelor lor, fără să realizeze că dependența de serviciile sociale, nu este soluția problemelor cu care se confruntă, ci mai degrabă o amânare a acestora, să conștientizeze că ei sunt cei care trebuie să își depășească limitele și să își dorească să redevină independenți.
Profesia de asistent social este o provocare continuă deoarece societatea se confruntă cu tot mai multe probleme, iar fiecare caz este unic.

4. Ce speraţi să realizați în calitate de asistent social?

Consider că primordial în această profesie este să îți asumi rolul de asistent social, care deseori este dificill. În această calitate trebuie să reprezinți individul în fața societății, dar și societatea în fața individului.
Obiectivele generale/specifice pe care doresc să le realizez de-a lungul carierei mele sunt:
• coștientizarea fiecărui cetăţean de rolul său în societate şi de posibilitatea pe care o are de a schimba lucrurile în bine;
• promovarea bunăstării şi dezvoltării indivizilor, familiilor şi societăţii;
• prevenirea și combaterea violenţei domestice;
• promovarea egalității de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor, victime ale violenței în familie.

5. Transmiteţi-le un mesaj asistenţilor sociali şi viitorilor asistenţi sociali.

Asistentul social îndeplinește o misiune socială care are la bază valori și principii fundamentale ale umanității. Pentru a-i putea ajuta pe cei aflați într-o situație vulnerabilă, asistentul social trebuie să aibă valori și principii bine definite, să fie integru, competent, autodeterminat, corect, comunicativ, empatic, să țină cont de unicitatea și valoarea fiecărei persoane indiferent de origine, etnie, sex.