Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

BINE DE ŞTIUT: Şomerii care se angajează în alte localităţi faţă de cea de domiciliu pot primi un ajutor financiar de la stat

Orice şomer care reuşeşte să se angajeze în altă localitate decât cea unde îşi are domiciliul poate primi o primă „de mobilitate”. Este vorba despre primele de mobilitate reglementate de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca. Acest act normativ stabileşte că şomerii care se angajează şi se deplasează în alte localităţi pentru locul de muncă pot primi, la cerere, prime de mobilitate, care sunt de două feluri: de încadrare şi de instalare.

Mai precis, de prima de încadrare vor beneficia persoanele care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil. Prima de încadrare este egală cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data acordării. Având în vedere că ISR este, anul acesta, în valoare de 500 lei, prima de încadrare va fi, deci, în cuantum de 1000 lei.

Mai mult decât atât, şomerii care se încadrează în muncă într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul, vor primi o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea ISR, adică de 3500 lei.

Prevederile în domeniu au fost modificate în toamna anului 2013, prin Legea nr. 250/2014, care prevede că aceste prime de mobilitate se vor acorda şi şomerilor de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj. Aceasta în condiţiile în care, până la intrarea în vigoare a noilor reglementări, de acest drept puteau beneficia doar cei care primeau indemnizaţie de şomaj.

Drepturile se solicită în termen de maximum 12 luni de la data încadrării în muncă.