Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENŢIE! ITM VÂLCEA a dat amenzi de peste 1 miliard de lei vechi în luna noiembrie

În luna noiembrie 2015, ITM Vâlcea a controlat 119 agenţi economici, fiind dispuse 319 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Cu această ocazie, au fost aplicate 35 sancţiuni contravenţionale, din care 22 avertismente şi 13 amenzi în valoare de 80.500 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 6 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Inspectorii de muncă au constatat următoarele neregulile: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizărea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

4 accidente de muncă în noiembrie 2015

În aceeaşi perioadă, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 114 de controale, fiind dispuse 227 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 227 sancţiuni contravenţionale din care, 223 avertismente şi 4 amenzi în valoare de 23.000 lei.

Tot în luna noiembrie 2015 au fost înregistrate 4 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Nu a fost înregistrată nicio boală profesională.