Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VESTE BUNĂ PENTRU PENSIONARI: S-a reluat distribuirea biletelor de tratament! Mai sunt locuri libere la Livadia

S-a reluat distribuirea biletelor de tratament pentru pensionari. Deocamdată sunt disponibile bilete de tratament balnear doar in bazele de tratament care fac parte din Societatea Comerciala de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca – “T.B.R.C.M.” S.A, (al cărui unic actionar este Casa Nationala de Pensii Publice), statiunile fiind Bala, Covasna, Olanesti, 1 Mai, Amara, Pucioasa.
Pentru acest an sunt programate plecări în date de 23 martie, 6 si 22 aprilie, 8 și 24 mai, 9 si 25 iunie, 11 și 27 iulie, 12 și 28 august, 13 și 29 septembrie, 15 și 30 septembrie, 15 și 31 octombrie, 16 noiembrie și 2 decembrie.

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu coronavirus, Casa Judeteana de Pensii Vâlcea, recomanda beneficiarilor sistemului public de asigurări sociale, asiguraţi si pensionari, depunerea cererilor de acordare a biletului de tratament balnear si prin posta, prin fax (0771.127.705, sau centrala 0250.730259, int 125) sau prin e-mail ([email protected]).
Cum se completează cererea:
– pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile (fată-verso)
– se va completa cu atentie codul numeric personal;
– se va trece numarul de telefon;
– solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni;
– se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni;
– răspunderea pentru modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului.
Pensionarii care vor să beneficieze de bilete de tratament mai trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:
Contributia individuala a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei.
Biletul de tratament se elibereaza personal titularului, pe baza actului de identitate.
Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet de tratament balnear.
Se completează numai pe formularul tipizat aprobat, care poate fi găsit pe site-ul https://cjpvl.ro/bilete-de-tratament
În vederea eliminarii birocratiei, la depunerea cererii tip pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu va mai fi obligat sa depuna copia actului de identitate si talonul de pensie.
Unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear în cursul unui an calendaristic.