Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Situația unităților de învățământ din Vâlcea înainte de începerea noului an școlar 2022-2023

Noul an școlar 2022 – 2023 va începe de luni, 5 septembrie, în toate unitățile de învățământ din județul Vâlcea.

Astfel s-au stabilit responsabilitățile pentru activitățile de menținere a ordinii publice în zona școlilor, astfel:
– IJJ Vâlcea va avea în responsabilitate – 11 unități;
– Poliția Locală Rm Vâlcea – 26 unități;
– IPJ Vâlcea – 353 unități

Conform datelor DSP Vâlcea, în ceea ce privește avizele sanitare de funcționare, până în acest moment din cele 390 unități de învățământ, 351 sunt autorizate și 39 sunt curs de autorizare. Dintre cele 39 unități de învățământ neautorizate unele prezintă mai multe deficiențe și sunt prezentate astfel:
– 7 unități funcționează în clădiri vechi, degradate, cu paviment necorespunzător, acoperiș deteriorat, grupuri sanitare necorespunzătoare, fără racord la canalizare: Grădinița PN Gorunești Bălcești, Școala primară Gorunești Bălcești, Grădinița PN Benești și Școala primară Benești, Grădinița PN Cârlogani și Școala primară Cârlogani Bălcești și Grădinița PN Zgubea Roșiile.
– 7 unități nu dispun de apă curentă: Grădinița PN Genuneni Frâncești, Grădinița PN Cârlogani Bălcești, Școala primară Cârlogani Bălcești, Grădinița PN Oteșani, Școala primară Racovița, Grădinița PN Balota Racovița, Grădinița PN Zgubea Roșiile.
– 10 unități nu dispun de spațiu corespunzator depozitării produselor alimentare tip lapte și corn: Grădinița PN Olteni și Școala primară Olteni Bujoreni, Grădinița PN Dezrobiți Frâncești, Grădinița PN Gorunești Bălcești, Școala primară Gorunești Bălcești, Grădinița PN Benești și Școala primară Benești, Grădinița PN Cârlogani și Școala primară Cârlogani Bălcești.
– 8 unități sunt fără împrejmuire corespunzătoare: Grădinița PN Olteni și Școala primară Olteni Bujoreni, Școala gimnazială Dezrobiți Frâncești, Școala primară Lungești, Grădinița PN Lungești Fumureni, Grădinița PN Muereasca, Școala gimnazială Pesceana, Școala primară Racovița.
– 3 unități au sursă proprie de apă neinvestigată sanitar: Școala primară Lungești, Grădinița PN Lungești Fumureni, Grădinița PN Muereasca.
– 2 unități dispun de apă curentă, însă sistemul public nu este autorizat sanitar: Școala gimnazială Cârstănești Oteșani și Grădinița PN Cârstănești Oteșani.
– 6 unități nu au depus documentație în vederea autorizării: Grădinița PN Ciunget – Malaia, Grădinița PN Oteșani, Grădinița PN Olanu, Grădinița PN Făurești Milești, Școala gimnazială Bungetani, Făurești, Grădinița PN Scundu.
– 2 unități sunt în curs de evaluare: Grădinița cu program normal Sinești și Școala gimnazială Sinești

Avizele/autorizațiile de securitate la incendiu din cele 422 de clădiri:
– 77 sunt autorizate
– 58 sunt neautorizate (din care 38 de școli dețin aviz de securitate le incendiu, iar 20 de școli nu dețin autorizație
– 287 clădiri nu necesită autorizație de securitate la incendiu, deoarece au fost puse în funcțiune înainte ca legislația să prevadă această obligație și nu le-au fost aduse modificări care să intre sub incidența actelor normative ce reglementează această obligativitate.

La unitățile de învățământ neautorizate au fost desfășurate acțiuni de control finalizate cu 217 sancțiuni. Printre motivele neobținerii autorizației de securitate la incendiu au fost: nerealizarea măsurilor de securitate la incendiu stabilite prin scenariile de securitate la incendiu și neefectuarea demersurilor de către investitor sau beneficiar pentru realizarea documentației tehnice și intrarea în legalitate.

Potrivit ISU Vâlcea, structurile neautorizate, dar CARE DEŢIN AVIZ DE SECURITATE la incendiu (toate de stat) sunt:
1. Școala Gimnazială Otetelișu, Bălcești
2. Grădinița cu Program Normal Tătărani, Băbeni
3. Grădinița cu Program Normal Valea Mare, Băbeni
4. Școala Gimnazială și Grădinița Cu Program Normal, Boișoara
5. Școala Gimnazială și Grădiniţa P.N. Valea lui Stan, Brezoi
6. Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Comuna Budești și Grădinița cu Program Normal, sat Budești, com. Budești
7. Școala Gimnazială Gura Văii și Grădinița Gura Văii/ Corp 1, Bujoreni
8. Grădinița Nr. 1, Bunești
9. Școala Gimnazială Crețeni
10. Grădinița cu Program Normal Crețeni
11. Grădința cu Program Prelungit Dăești
12. Școala Gimnazială, sat Udrești și Grădinița Cu Program Normal Sat Udrești, Com. Dănicei
13. Școala Gimnazială Băbeni Oltețu, Diculești
14. Colegiul Național Gib Mihăescu / Corp II, Drăgășani
15. Grădinița cu Program Prelungit, Fârtățești
16. Școala Generală cu Clasele I-VIII, sat Bungețani, Com.Făurești
17. Grădinița cu Program Normal și Grădinița Cu Program Normal sat Făurești, com. Făurești,
18. Grădinița cu Program Normal, Galicea
19. Școala Gimnzială Gușoeni
20. Școala Primară Pirienii de Jos și Grădinița cu Program Normal Pirienii de Jos, Com. Livezi
21. Liceul Teoretic, Comuna Măciuca și Grădiniţa cu Program Normal Oveselu, Corp II,
Comuna Măciuca
22. Școala Gimnazială Măldărești
23. Școala Gimnazială și Grădinița cu Program Normal sat Mateești, com. Mateești
24. Grădinița cu Program Normal Colonie, Rm. Vâlcea
25. Grădinița cu Program Prelungit Nicolae Bălcescu, Rm.Vâlcea
26. Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu, Rm.Vâlcea
27. Seminarul Teologic Ortodox Sf. Nicolae, Rm.Vâlcea
28. Școala Gimnazială Nr.13, Rm.Vâlcea
29. Grădinița cu Program Prelungit Nr.14, Rm.Vâlcea
30. Liceul Sanitar Antim Ivireanul (Internat), Rm.Vâlcea
31. Grădinița cu Program Prelungit Waldorf, Rm.Vâlcea
32. Colegiul Național „Alexandru Lahovari” Corp II, Rm.Vâlcea
33. Școala Gimnazială Discovery Kids, Rm.Vâlcea (privat)
34. Școala Gimnazială sat Copaceni,Comuna Racovița
35. Școala Gimnazială Șirineasa
36. Școala Gimnazială sat Urși, com Stoilești
37. Școala Gimnazială Căpitan Mărășanu, com. Stroești, Jud. Vâlcea și Grădinița cu Program Normal, sat Stroești, com. Stroești
38. Grădinița cu Program Normal Atârnați, comuna Vaideeni

Situația unităților de învățământ ce NU DEȚIN AUTORIZAȚIE de securitate la incendiu și nu au solicitat nici aviz de securitate la incendiu:
Liceul ”George Tărnea”, Băbeni
Grădinița cu Program Prelungit Băile Olănești
Liceul Tehnologic Petrache Poenarul, Corpul II și III, Bălcești
Grădinița cu Program Normal Olteni, Bujoreni
Grădinița cu Program Normal Bogdănești, Bujoreni
Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino, Călimănești,
Liceul Tehnologic Brătianu – Sala de Sport, Drăgășani
Grădinița cu Program Prelungit IC Brătianu, Drăgășani
Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Dăești, Comuna Popești
Școala Gimnazială, Sat Urși, Comuna Popești
Grădinița cu Program Normal, sat Urși, Popești
Grădinița cu Program Normal, sat Dăești, Popești
Școala Gimnazială și Grădinița Cu Program Normal Crângu, Comuna Scundu
Grădinița cu Program Normal, sat Dobriceni, com. Stoenești
Școala Gimnazială și Grădinița Cu Program Normal din Sutești
Clădirea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 11 Copăcelu în care își desfășoară activitatea și Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă punctul de lucru din municipiul Râmnicu Vâlcea
Colegiul Energetic (Fostul Internat+Corp Școală II), Râmnicu Vâlcea
Colegiul Energetic (Internat), Râmnicu Vâlcea
Grădinița cu program normal nr. 6, Râmnicu Vâlcea
Colegiul Național „Alexandru Lahovari” , Rm. Vâlcea (Corp II)

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a fost informat cu privire la obiectivele care nu dețin autorizație de securitate la incendiu și principale nereguli constatate pe timpul desfășurării activităților preventive.

Menționăm faptul că în conformitate cu prevederile articolul 57^1 din Legea nr. 307/2006, actualizată prin O.U.G. nr. 80 din 30.06.2021 construcţiile care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau a încheierii de contracte pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru conformarea construcţiei la cerinţa securitate la incendiu, beneficiarii au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2022, iar până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor, această prevedere intrând în vigoare .

În ceea ce privește întreținerea spațiilor de învățământ, a spațiilor exterioare și a terenurilor, majoritatea unităților de învățământ au finalizat igienizarea, însă mai sunt în desfășurare lucrări de reabilitare, după cum urmează:
Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” – școala gimnazială în reabilitare, dar lucrările vor fi finalizate până la începutul anului scolar, în caz contrar există soluții de relocare a elevilor,
Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu – Localul B este în reabilitare. În cazul în care nu se finalizează lucrările, pentru primul modul al anului se vor utiliza spațiile din Casa de Cultură Constantin Brâncoveanu, cele utilizate și anul trecut.
Școala Gimnazială Gura-Văii desfășoară la structura Școala Primară Olteni lucrări de extindere a corpului B cu o sală de activități multifuncțională; lucrări de construcție a unui teren de sport sintetic și lucrări de amenajare a unor locuri de parcare. Lucrările sunt aproape finalizate și nu afectează desfășurarea procesului instructiv-educativ.
GPP Nord 1 are parterul în renovare, cu promisiunea că până la 5 septembrie lucrările vor fi finalizate.
La Școala Primară Birsești, structură a Școlii Gimnaziale Budești, se fac lucrări de reparații la interior și exterior cu promisiunea că se vor finalize la partea interioară până la data de 3 septembrie, astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare normal începând cu 5 septembrie 2022.
Școala Gimnazială, Sat Mologești, Com. Laloșu are corpul 2 în reabilitare, însă lucrările se vor finaliza până la începutul anului școlar. De asemenea, în cursul anului școlar 2022/2023 se va finaliza și construcția grădiniței în care vor funcționa cele două structuri GPN Mologești și GPN Laloșu. Până atunci programul școlar va fi modificat astfel: clasele a III-a și a IV-a vor funcționa în program de după-amiază în sediul Școlii Primare Laloșu, toate celelalte grupe/clase vor funcționa în programul de dimineață.
GPP Ostroveni 1 are sediul în reabilitare. Lucrările nu sunt finalizate, dar există promisiuni că până la începutul anului școlar se vor finaliza. În caz contrar, grupele de preșcolari vor merge la cursuri la Liceul Tehnologic Ferdinand I, Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” și GPN Lizuca.

Există și unități școlare la care lucrările de reabilitare nu se vor încheia înainte de începerea cursurilor și este nevoie de relocarea elevilor în alte locații, după cum urmează:
Școala Gimnazială Stoenești – elevii vor învăța la structura Dobriceni.
Școala Gimnazială Alunu are două structuri in reabilitare: Școala Gimnazială Coltești si GPN Coltești. Lucrările nu sunt finalizate. În anul școlar 2022-2023, GPN Coltești va funcționa într-un spațiu pus la dispoziție de către Primăria Alunu, iar elevii de la Școala Gimnazială Coltești vor învăța la Școala Gimnazială Alunu. Cursurile se vor desfășura în două schimburi, astfel: învățământul primar, dimineața, iar învățământul gimnazial, după-amiaza.
Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” – la clădirea în care funcționează Școala Gimnazială Otetelișu lucrările vor fi finalizate anul viitor. Elevii acestei școli vor fi relocați în clădirea în care funcționau clasele de mecanică, iar aceste clase vor ocupa o parte din internat.
Școala Gimnazială Prundeni – elevii vor fi relocați la Școala Primară Bărbuceni-învățământul gimnazial și la școala Primară Călina-învățământul preșcolar și primar.
GPN Piticot Ocnița are sediul în reabilitare iar lucrările nu se vor finaliza până la începerea cursurilor. Grupa de grădiniță va funcționa în localul Școlii Gimnaziale „Costea Marinoiu” Ocnele Mari, la programul de dimineață.
Școala Gimanzială, Sat Copăceni, Comuna Racovița, a intrat în reabilitare totală, interior/exterior.
Școala Gimnazială Pesceana se afla în reabilitare, desfășurându-se în prezent lucrări la extinderea camerei centralei termice și înlocuirea centralei. Lucrările nu afectează desfășurarea procesului didactic.
Grupele de preșcolari din cadrul Grădiniței cu Program Normal Voicești, aflată în reabilitare, vor funcționa pentru al doilea an consecutiv în spațiul Școlii Gimnaziale “Ioan Didicescu”, Voicești.
Școala Gimnazială Pietrari are un corp în construcție, iar lucrările nu se vor finaliza până la începutul anului școlar. Clasele de ciclu primar vor funcționa în sediul fostei școli din satul Pietrarii de Sus.

Potrivit datelor IȘJ Vâlcea, la această dată, la nivelul județului mai sunt 3 unități de învățământ cu personalitate juridică (în total, incluzând toate structurile, 7 unități școlare) care au grupurile sanitare în exterior și care sunt neconforme din cauza faptului că lipsește apa curentă din grupurile sanitare.

Majoritatea școlilor au asigurat manualele necesare începerii noului an școlar. La nivelul județului Vâlcea manualele școlare au fost distribuite către toate unitățile școlare conform comenzilor efectuate, astfel:
La clasa I s-au distribuit manuale noi în procent de 100%, iar la clasele a II-a, a III-a și a IV-a s-au retipărit manualele în procent de 20%.
La clasa a V –a se schimbă manualele și vor fi noi în proporțtie de 100%, dar au sosit pentru distribuire numai 25%.
La clasele VI – VIII s-au retipărit în procent de 20%, restul manualelor utilizându-se din anii anteriori.
La clasele IX – XII s-au retipărit în procent de 15%, restul manualelor utilizându-se din anii anteriori. La nivel liceal există o problemă cu manualele de la câteva edituri care nu au mai fost tipărite.

În fiecare unitate de învățământ, dar și în I.Ș.J. Vâlcea există o persoană desemnată pentru monitorizarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Persoanele desemnate țin permanent legătura cu DSP Vâlcea

În județul Vâlcea există 169 de microbuze școlare, dintre care 160 sunt funcționale. S-au făcut și solicitări către Ministerul Educației pentru dotarea școlilor cu microbuze noi, pentru 8 microbuze de 8+1 locuri, 129 microbuze de 16+1 locuri, 10 microbuze de 24+1 locuri și un autocar de 32+1 locuri.

În ceea ce privește spațiile alocate depozitării produselor din cadrul programului „Lapte și corn”, acestea îndeplinesc exigențele minimale (igienizare și dotare cu dispozitive de răcire).