Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

85 de medici de familie din Vâlcea vor face pacienților teste rapide antigen SARS-CoV-2

Până la data de 25 ianuarie 2022, un număr de 85 acte adiționale/contracte pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2 încheiate de CAS Vâlcea cu medicii de familie din județ

Prin Ordinul comun MS/CNAS nr. 58/04/2022 a fost reglementată activitatea de testare cu teste rapide antigen în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2 în cadrul cabinetelor medicale individuale din asistența medicală primară și în cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanență, după caz.

Potrivit acestui act normativ, pentru derularea şi decontarea activităţii de testare, medicii de familie care au încheiate cu CAS Vâlcea contracte pentru activitățile de vaccinare încheie acte adiționale la aceste contracte pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo – faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2.

Medicii de familie care nu au încheiate contracte pentru activitățile de vaccinare încheie contracte pentru activitatea de testare potrivit Ordinului MS/CNAS nr.58/04/2022. Potrivit precizărilor CNAS, obiectul pentru care se încheie contractul, îl constituie realizarea de către medicii de familie a activităților de vaccinare, de administrare a dozelor opționale suplimentare, de testare, după caz.

Până la data de 25.01.2022, au fost încheiate un număr de 85 de acte adiționale/contracte cu cabinete medicale individuale din asistența medicală primară (în 51 de localități din județ, din 89 total, există cel puțin un cabinet de medicină de familie care efectuează activitatea de testare cu teste rapide antigen în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2), dintr-un număr total de 192 de furnizori care sunt în relație contractuală cu CAS Vâlcea.

Lista cabinetelor medicale individuale (medici de familie) care au încheiat acte adiționale/contracte pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, poate fi accesată la urmatoarea adresă: http://www.casan.ro/casvl/post/type/local/lista-cabinetelor-medicale-individuale-medici-de-familie-care-au-incheiat-acte-aditionale-contracte-.html