Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
www.sirineasa.ro

PNL MAI PIERDE UN PRIMAR: Săraru, ADIO mandat!

www.sirineasa.roPrefectul de Vâlcea, Dumitru Nicu Cornoiu, aşteaptă decizia de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazul primarului comunei Şirineasa, Dan Cătălin Săraru, pentru a emite ordinul de eliberare don funcţie. „Deocamdată nu am primit nimic oficial. Imediat cum ajunge la noi informarea de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, voi emite ordinul privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar. Apoi procedurile legale îşi vor urma cursul şi în locul lui va fi numit viceprimarul”, ne-a declarat prefectul de Vâlcea.

Primarul din Şirineasa a pierdut la Înalta Curte

În data de 25 mai a.c., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în mod irevocabil asupra dosarului de incompatibilitate al primarului din comuna Şirineasa, anulând în parte raportul întocmit de inspectorii ANI.
„Admite recursul declarat de reclamantul Săraru Dan Cătălin împotriva Sentinţei civile nr.137/F-CONT din 23 octombrie 2014 a Curţii de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Modifică sentinţa atacată în sensul că admite, în parte, acţiunea formulată de reclamantul Săraru Dan Cătălin şi, în consecinţă: Anulează, în parte, Raportul de evaluare nr.26707/G/II/17.05.2012 întocmit de Agenţia Naţională de Integritate în ceea ce priveşte existenţa situaţiei de incompatibilitate prevăzute de art.87 alin.(1) lit.f) din Legea nr.161/2003. Menţine, în rest, Raportul de evaluare nr.26707/G/II/17.05.2012 întocmit de Agenţia Naţională de Integritate. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 mai 2015”, se arată în decizia Înaltei Curţi.
Decizia Înaltei Curţi arată că s-a anulat doar partea din raport care se referă la incompatibilitatea dintre funcţia de primar şi cea de reprezentant al Comunei Şirineasa în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. APAVIL S.A. Vâlcea. Restul acuzaţiilor inspectorilor ANI s-au dovedit a fi veridice, astfel că primarului din Şirineasa nu-i rămâne de făcut decât să aştepte poştaşul care-i va duce în plic ordinul prefectului de eliberare din funcţie.

Acuzat de ANI de mai multe incompatibilităţi

Primarul din comuna Şirineasa, Dan Cătălin Săraru, aflat la al patrulea mandat, a intrat în vizorul ANI în data de 21 mai 2012, când inspectorii l-au suspectat de mai multe încălcări ale legii cum ar fi încălcarea regimului juridic al incompatibilităților; încălcarea regimului juridic conflictului de interese în materie administrativă, dar şi indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese.
„În urma evaluărilor demarate la data de 25.05.2011, s-au constatat următoarele:
1. SĂRARU Dan Cătălin, Primar al Comunei Şirineasa, se află, începând cu data de 18.06.2008, în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut, simultan, şi calitatea de asociat unic la S.C. ROMSAGEMIS S.R.L. Şirineasa, şi de reprezentant al Comunei Şirineasa în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. e) şi f) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Începând cu data de 24.03.1997, SĂRARU Dan Cătălin deţine calitatea de asociat unic la S.C. ROMSAGEMIS S.R.L. Şirineasa.
SĂRARU Dan Cătălin este reprezentantul Comunei Şirineasa în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. APAVIL S.A. Vâlcea începând cu data de 30.09.2008.
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea este o societate comercială pe acțiuni, de interes local, în care acționari sunt un număr de 46 de localități din județul Vâlcea, având ca obiect furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru autoritățile locale asociate.
2. Încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către SĂRARU Dan Cătălin, Primar al Comunei Şirineasa, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a încheiat, emis şi aprobat un număr de 12 dispoziţii de încadrare, 12 contracte individuale de muncă privind angajarea fiului său, Săraru Ioan Cătălin, în cadrul Primăriei Comunei Şirineasa şi 2 a contracte de prestări servicii, în valoare de 14.500 Lei, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea în perioada în care deținea calitatea de reprezentant al Asociației Sportive Șirineasa, afiliată Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea, încălcând, astfel, prevederile art. 71 şi art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările şi completările ulterioare.
SĂRARU Dan Cătălin a deținut, în cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea, funcțiile de membru al Comisiei de cenzori (2001-2003), reprezentant al echipelor de Liga a V-a în Comitetul Executiv (2003 – 2007), reprezentant al Asociaţiei Sportive Şirineasa – membru afiliat (echipa de fotbal).
Începând cu data de 03.12.2010, exercită funcția de Vicepreședinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea.
În cadrul Asociației Sportive Șirineasa, SĂRARU Dan Cătălin a exercitat funcția de Preşedinte şi calitatea de asociat, de la înfiinţare (2001) şi până la data de 10.03.2011.
3. indicii referitoare la posibila săvârșire de către SĂRARU Dan Cătălin, Primar al Comunei Şirineasa, a infracţiunii de conflict de interese, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României și a unor fapte de corupție, ca urmare a încheierii unui contract de arendare a unei suprafețe de teren de 164 ha din izlazurile comunale (dintr-o suprafață totală deținută de Comuna Şirineasa, de 207 ha), între Primăria Comunei Şirineasa și SĂRARU D. Ion, tatăl lui SĂRARU Dan Cătălin, respectiv a contractului de prestări servicii, încheiat între Primăria Comunei Şirineasa și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea – în cadrul căreia exercită funcția de Vicepreședinte”, concluziona ANI în luna mai a anului 2012.