Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Iniţiativa legislativă a deputatului Lovin se îndreaptă cu paşi repezi spre promulgare

• Modificarea Ordonanţei 57/2007 a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaţilor

După ce la sfârşitul lunii octombrie propunerea legislativă, iniţiată de deputatul Dumitru Lovin, pentru modificarea şi completarea O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice a primit votul Senatului, aceasta a mai făcut încă un pas spre promulgare.
Miercuri, 8 noiembrie 2017, deputaţii din comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor au dat un vot favorabil iniţiativei deputatului ALDE, iar acum urmează avizul din partea comisiilor de industrie şi servicii, administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi nu în ultimul rând cea juridică, de disciplină şi imunităţi.
Pentru o informare cât mai exactă, precizăm că propunerea legislativă nu va avea un impact negativ asupra ariilor naturale protejate, ba dimpotrivă, aceasta încearcă să repare anumite exagerări legislative făcute în 2007 fără consultarea direcţiilor silvice şi fără o evaluare în teren. Astfel, au fost incluse în ariile protejate intravilanul comunităţilor locale şi suprafeţe cu resurse naturale.
„Prin excepţie de la prevederile alin.(3), modificarea limitelor ariilor naturale protejate este posibilă, prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul ariilor naturale protejate, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare la data emiterii acestora. Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul exploataţiei miniere să fie în afara ariei naturale protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale protejate şi limitele exploatării miniere va fi păstrată o zonă minimă, tampon, de lăţime 100 metri” – a spus Dumitru Lovin, care speră ca propunerea sa legislativă să primească votul final din partea colegilor din Camera Deputaţilor.