Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Cristian Buican: „Adoptarea bugetului de stat”

„Astăzi, 23 decembrie 2021, are loc în Parlamentul României adoptarea bugetului de stat pentru anul 2022. Guvernul condus de prim-ministrul liberal Nicolae Ciucă prezintă un proiect de buget coerent și adecvat contextului economic și social în care se află România. Intrăm în Noul An cu un buget adoptat la timp, în pofida numeroaselor provocări și dificultăți cărora a trebuit să le facă față Partidul Național Liberal care a asigurat forța politică centrală a guvernării în ultimii doi ani.
În contextul luptei împotriva pandemiei și a consecințelor ei, bugetul se prezintă într-o formă echilibrată care pune accent pe investiții. Județul nostru este beneficiarul mai multor alocări bugetare, atât în cadrul unor proiecte cu anvergură națională, cum este autostrada Pitești-Sibiu, fie în cadrul unor proiecte de interes local. Dintre acestea din urmă, enumerăm: obiectivul nominal privind „Amenajarea terenurilor de eroziune în adâncime, alunecări de teren și exces de umiditate în zona Călimănești”, în valoare de 20.347 mii lei, având termen de finalizare 3 ani, întreținere și reparații la liceul Tehnologic Brătianu din Drăgășani (creditul bugetar fiind de 284 mii lei), realizarea proiectului de infrastructură rutieră pentru varianta de ocolire Râmnicu Vâlcea, lucrări de modernizare la DN 67B (Scoarța-Pitești), finalizarea lucrărilor la podul pe DN 64 peste râul Govora, obiectivul privind consolidare și protecție versanți pe DN 7A, modernizarea DN 73C între Tigveni și Râmnicu Vâlcea.
Desigur, vâlcenii, la fel ca toți compatrioții noștri, așteaptă o creștere semnificativă a investițiilor care să răspundă în mod optim nevoilor pe care le au. În același timp, se cuvine să apreciem aceste eforturi meritorii ale guvernului condus de liberalul Nicolae Ciucă, acelea de a continua și îmbunătății rezultatele obținute de anterioarele guvernări ale Partidului Național Liberal.
Organizația PNL Vâlcea îi asigură pe cetățeni că își va intensifica eforturile pentru a asigura dezvoltarea județului și unităților sale administrativ teritoriale.
De asemenea, oferim întregul nostru sprijin administrației centrale pentru ca alocările bugetare să producă efectele așteptate de către concetățenii noștri”.

  • Președinte PNL Vâlcea, deputat Cristian Buican