Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

O nouă lovitură dată învățământului românesc, o nouă generație de elevi distrusă de Guvernul PSD și Ecaterina Andronescu!

2009 a fost anul în care învățământul profesional a fost distrus peste noapte printr-un ordin al ministrul educației de atunci, Ecaterina Andronescu, care nu a aprobat cifră de școlarizare pentru clasa a IX-a, desființând, astfel, școlile profesionale. La o distanță de 10 ani, perioadă în care piața muncii din România s-a deteriorat grav, lipsa acută de meseriași fiind resimțită în toate sectoarele economiei, același ministru ia din nou o decizie care practic desființează, peste noapte, aproape 30000 de locuri la învățământul liceal, clasa a IX-a, pentru anul școlar 2019-2020. Școlile profesionale nu pot fi revitalizate printr-o simplă „mutare”. Există numeroase motive pentru care considerăm că, fie și numai pentru acest ultim demers, doamna ministru trebuie să-și dea demisia:
Hotărârea de Guvern a fost dată la sfârșitul lunii mai, cu doar câteva zile înaintea examenelor de Evaluare națională, bulversând, în acest mod, întreaga generație de elevi de clasa a VIII-a.
Directorii liceelor tehnologice cărora li s-a impus înființarea unor noi clase de școală profesională sunt puși acum în situația de a căuta agenți economici care să semneze cu aceste școli contracte-cadru pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică a elevilor. Conform metodologiei, clasele se realizează, în urma solicitărilor exprimate de agenţii economici şi ţinând cont de nevoile acestora, nu așa cum sunt nevoiți directorii de liceu să procedeze anul acesta.
Școlile nu sunt pregătite pentru noi clase de profesională, nu au resursa umană și dotările necesare sau ele sunt prea vechi și nu mai corespund cu cerințele actuale ale pieței muncii. În plus, toate liceele afectate trebuie să refacă acum planurile de încadrare pentru anul școlar viitor.
Proiectul privind stabilirea cifrelor de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 a fost inițial publicat și supus dezbaterii la începutul lunii aprilie, iar el prevedea 164.000 de locuri în învățământul liceal, clasa a IX-a, zi. Fără nicio dezbatere sau avertizare, în ședința de Guvern din luna mai a fost aprobat noul proiect, substanțial modificat, 134.600 de locuri (cu aproape 30.000 de locuri mai puțin!). Mai multe decât atât, noul proiect apare ca fiind publicat în aprilie, el fiind pur și simplu înlocuit cu cel vechi pe site-ul Ministerului Educației.
După anunțarea inspectoratelor școlare, seismul s-a transmis în lanț, conducerile acestora anunțând personal directorii cu privire la desființarea unor clase sau transformarea altora în profesională. La nivelul județului Vâlcea acest lucru s-a făcut netransparent, fără consultarea directorilor, a sindicatelor sau a părinților. Nu se știe până în acest moment dacă au fost desființate clase doar de la liceele tehnologice sau și de la cele teoretice și, mai ales, pe ce criterii s-au făcut aceste alegeri. Reamintim faptul că în Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, aprobată prin HG 317/2016 este prevăzută ca țintă strategică: „Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014”. În județul Vâlcea această țintă nu va fi atinsă în anul 2020 pentru că nu s-au făcut eforturi în acest sens!
După eșecul din acest an școlar a programului pentru școli „Lapte, corn și fructe”, care a afectat toți preșcolarii și elevii din ciclul primar și gimnazial din județul Vâlcea, din cauza incompetenței și nepăsării conducerii Consiliului județean, a venit rândul liceenilor să fie victimele guvernării iresponsabile PSD-ALDE.
În consecință, Comisia socio-profesională a cadrelor didactice liberale Vâlcea solicită demisia ministrului educației, Ecaterina Andronescu, revenirea la planul de școlarizare supus dezbaterii în luna aprilie, mărirea graduală a numărului de clase din învătământul profesional, pe baza solicitărilor operatorilor economici, concomitent cu modernizarea bazei materiale a liceelor tehnologice.
Tinerii României, piața muncii și viitorul acestei țări nu trebuie lăsate în mâinile unor oameni care și-au dovedit incompetența!

Comisia socio-profesională a cadrelor didactice liberale Vâlcea