Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

OLTCHIM A TRECUT PE PROFIT ÎN LUNA SEPTEMBRIE

REUȘITĂ. Oltchim S.A. a reușit să înregistreze profit per total activitate în luna septembrie 2010, în ciuda atacurilor permanente ale acționarului minoritar PCC SE care au perturbat activitatea companiei. Din noiembrie 2008, OLTCHIM S.A. funcționează la 35% din capacitate din cauza lipsei etilenei, principala materie primă a combinatului, odată cu oprirea de către OMV PETROM SA a activității de petrochimie de la Arpechim Pitești. În condiții de funcționare redusă societatea a înregistrat pierderi pe total activitate. Imediat după oprirea activității de petrochimie, S.C. Oltchim S.A. a căutat soluții pentru eficientizarea activității. Oltchim a achiziționat activitatea de petrochimie de la Omv Petrom SA Sucursala Arpechim Pitești care va conduce la funcționarea la capacitate a societății în condiții de eficiență. În prezent reparația și revizia generală a instalațiilor din cadrul diviziei petrochimice este finalizată integral, urmând ca după obținerea creditelor necesare finanțării capitalului de lucru această activitate să fie repornită. În paralel cu achiziția petrochimiei, Oltchim a îmbunătățit funcționarea instalațiilor care nu sunt dependente de consumul de etilenă, astfel încât să se eficientizeze activitatea chiar și în condiții de funcționare redusă. Septembrie 2010 este prima lună (după noiembrie 2008) când S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea înregistrează profit pe total activitate, profitul din activitatea de exploatare acoperind integral pierderea financiară. Prin soluțiile aplicate de managementul societății s-a reușit ca nivelul producției marfă și al cifrei de afaceri să fie realizat cu peste 28% față de media primelor nouă luni din acest an, iar exportul să înregistreze o creștere cu 21%. Sinteza principalilor indicatori economico–financiari realizați în septembrie 2010 de către S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea se prezintă astfel:

Nr. Crt. Denumire indicator economico – financiar Valoare (mii lei) Valoare (echiv. mii EUR)
1 Cifra de afaceri 132.533 31.080
2 Rezultat din exploatare + 4.182 + 980
3 Rezultat brut + 876 + 205
4 EBITDA 12.939 3.034

Pentru luna octombrie 2010 Oltchim estimează o cifră de afaceri de 31.800 mii euro, iar în noiembrie 2010, în condițiile asigurării banilor necesari pentru plata materiilor prime, ne așteptăm la o cifră de afaceri de 40.600 mii euro cu înregistrarea de profit pe total activitate. Toate aceste rezultate reprezintă un motiv de îngrijorare pentru acționarul minoritar ostil PCC SE care și-a intensificat atacurile împotriva Oltchim. Cea mai recentă intervenție distructivă a PCC SE este din data de 27 octombrie 2010 când a contestat decizia luată în ultima Adunare Generală a Acționarilor Oltchim, ca societatea să contracteze un împrumut de o sută milioane de euro pentru capital de lucru, necesar repornirii activității de petrochimie și funcționare la capacitate, în condiții de eficiență. Prin acest nou proces, PCC SE arată încă odată că nu-i convine ca S.C. Oltchim S.A. să funcționeze în condiții de rentabilitate și să-și redreseze activitatea financiară pentru a-și mări credibilitatea pe piață. O asemenea realizare ar conduce implicit la creșterea valorii bursiere și a valorii de vânzare a societății, zadărnicind încercările acestui acționar minoritar să cumpere Oltchim la un preț derizoriu așa cum și-ar fi dorit. Biroul de Presă OLTCHIM SA