Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

COMUNICAT DE PRESĂ. Organizare de sesiuni de prezentare a Studiului privind mediul antreprenorial la nivel regional

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3. Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: CREEAZĂ PENTRU TINE
Contract POCU: POCU89/3/7/104052
Data: 30.12.2020

COMUNICAT DE PRESĂ
Organizare de sesiuni de prezentare a Studiului privind mediul antreprenorial la nivel regional

Proiectul CREEAZĂ PENTRU TINE, dedicat exclusiv dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi, va sprijini locuitorii de județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea să dezvolte o afacere în mediul urban, stimulând astfel antreprenoriatul și crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivul general al proiectului CREEAZĂ PENTRU TINE, cod 104052, îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării a 38 de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană a Regiunii de Sud-Vest.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1.Investitia în formare profesionala si instruire (prin cursurile de formare antreprenoriala pentru 310 persoane, si prin stagiile de practica pentru 38 de persoane);
2. OS2. Interventia în domeniul acordarii de consiliere/consultanta/mentorat antreprenorial (pentru infiintarea si demararea activitatilor a 38 de afaceri);
3. OS3. Promovarea sustenabilitaþii si calitaþii locurilor de munca si sprijinirea mobilitaþii fortei de munca (prin crearea a minimum 76 locuri de munca);
4. OS4. Asigurarea asupra continuitatii si sustenabilitatii afacerilor infiintate (prin monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor,respectiv, prin vizite lunare la afacerile infiintate-144 de vizite in total);
5. OS5. Cresterea gradului de constientizare a actorilor economico-sociali relevanti in legatura cu importanta sustinerii noilor forme de organizare economica pentru dezvoltarea locala, respectiv, regionala, in vederea inregistrarii de progese in lant (prin 4 sesiuni de prezentare a afacerilor infiintate).

Dupa evaluarea planurilor de afaceri si stabilirea castigatorilor 20 de start-up-uri au fost infiintate in judetul Valcea, 12 start-up-uri in judetul Olt, si cate 2 start-up-uri in judetele Dolj, Gorj si Mehedinti. Domeniile de activitate in care isi desfasoara firmele activitatea sunt: constructii, IT, organizare evenimente, financiar-contabil, alimentatie publica, media, fotografie, formare profesionala, croitorie, transport, vulcanizare, editare si tiparire si infrumusetare. Ca urmare a infiintari acestor societati au fost create un numar de 101 locuri de munca.
Intreprinderile create in cadrul proiectului vor fi functionale minimum 18 luni. Pagina proiectului in socia-media (Facebook) se va mentine activa si va continua promovarea afacerilor infiintate prin proiect, cel putin inca 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului.
Membrii parteneriatului vor monitoriza si sprijini asigurarea sustenabilitaþii afacerilor înfiinþate, pe perioada implementarii proiectului si dupa finalizarea implementarii acestuia, atat prin activitatea de monitorizare face-to-face din cadrul proiectului, cat si prin monitorizarea telefonica, prin mentinerea liniei telefonice de tip help desk, pe o perioada de cel putin 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 8.867.879,20 lei, din care AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 8.731.342,90 lei, conform contract POCU89/3/7/104052. Proiectul se va derula între 5 ianuarie 2018 și 4 ianuarie 2021.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Beneficiar: SC D.B.C. SRL (Str. Libertății, nr. 5, Drăgășani, Vâlcea)
Parteneri: SC FORMEXPERT SRL (Str. Calea lui Traian, nr. 171, Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeþul
Vâlcea,) , Fundația Basarab (Str. Negru Vodă, nr. 38, Curtea de Argeș, Argeș)
Date de contact: SC D.B.C. SRL, Str. Libertății, nr. 5, Drăgășani, Vâlcea, tel.0761061810 , e-mail: doina_vl@yahoo.com , fax: 0250810322
Manager proiect,
Doina Paun