Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează încasatori cititori

APAVIL SA – ANUNȚ
privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
– 1 post încasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare- zona Rm. Vâlcea
– 1 post încasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare- zona Olănești

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 06.04.2021, ora 15:00 ;
– proba scrisă se va susține în data de 12.04.2021, ora 09:00;
– interviul se vor susține în data de 19.04.2021, ora 09:00 .

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 05.04.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00