Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

102 unități școlare din județul Vâlcea vor funcționa sub scenariul roșu

În urma Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 16 de astăzi, 19.03.2021, privind actualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din Județul Vâlcea în condiții de siguranță epidemiologică, cât și a ordinului comun nr. 3459/280/06.03.2021 al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, în județul Vâlcea avem următoarea situație pentru săptămâna 22-26 martie 2021:

Scenariul 1: 148 unități școlare
Acest scenariu presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție dacă incidența cumulată în ultimele14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori;

Scenariul 2: 155 unități școlare
Acest scenariu presupune:
a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
b)Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu dacă incidența cumulată în ultimele14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori;

Scenariul 3: 102 unități școlare
Acest scenariu presupune:
a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;
b)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, cu efective reduse din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale;
c) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu dacă incidența cumulată în ultimele14 zile a cazurilor din localitate este mai mare 3/1000 de locuitori, dar mai mică de 6/1000;

Vă mai informăm că:
10 dintre unitățile școlare, aflate în Scenariul 3, vor desfășura activități exclusiv online pentru toți preșcolarii și elevii deoarece sunt situate pe raza a două localități ( Drăgoești și Perișani) care au rata de infectare mai mare de 6/1000 de locuitori;

Elevii care efectuează ore remediale prin programul pilot al Ministerului Educației ”Școala după școală” desfășoară aceste ore în format față în față;

Elevii care vor susține simulări pentru examenele naționale vor veni la școală indiferent de scenariul în care se află școala, dacă localitatea nu este în carantină (simulările au loc pe data de 22, 23, 24 martie la Bacalaureat și 29-30 martie Evaluarea Națională)

Elevii din clasele terminale care susțin examene naționale sau examene de certificare a competențelor profesionale pot veni la școală și în scenariul 3, cu efective reduse (maxim 15 elevi la clasa a 8-a și 17 elevi la liceu sau școala profesională).

Scenariile discutate și aprobate în CJSU au fost aprobate în consiliile de administrație ale școlilor, în CA-ul Inspectoratului Școlar Județean și avizate de către DSP Vâlcea.

La nivelul județului Vâlcea situația epidemiologică în școli este următoarea:

Număr de elevi confirmați cu SARS-CoV-2: 81
Număr de angajați confirmați cu SARS-CoV-2: 59
Număr de clase cu activitatea suspendată la data de 19.03.2021 datorită îmbolnăvirilor cauzate de virusul SARS-CoV-2: 32

Menționăm că datele privind scenariile de funcționare ale unităților școlare, cât și rata de incidență înregistrată pe unități administrativ teritoriale, se regăsesc în anexele Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Data de referință pentru aceste informații este 19 martie, ora 15.00