Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează încasator-cititor

ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de Încasator – cititor în cadrul Serviciului Citire – Încasare, Centru Exploatare Nord, Sector Călimănești

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 17.05.2021, ora 15:00;
– proba scrisă se va susține în data de 24.05.2021, ora 0900;
– interviul va avea loc în data de 28.05.2021, ora 09:00.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 14.05.2021, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.