Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ALERTĂ: Inspectorii ITM au dat amenzi de 3 miliarde în luna iunie

În luna iunie 2014 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 253 controale, fiind dispuse 365 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 55 sancţiuni contravenţionale, din care 24 avertismente şi 31 amenzi în valoare de 224.400 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 18 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost: • neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă • netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; • neplata drepturilor salariale ; • neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; • neîntocmirea foilor colective de prezenţă; • neacordarea repausului săptămânal; • neplata orelor suplimentare; • neplata orelor de noapte; • nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 62 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.

6 accidente de muncă în luna iunie

În luna iunie 2014, pe partea de securitate în muncă, ITM a efectuat 127 de controale, fiind dispuse 241 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 241 sancţiuni contravenţionale din care, 232 avertismente şi 9 amenzi în valoare de 51.000 lei.

Au fost înregistrate 5 sesizări din care 3 referitoare la condiţiile de muncă şi 2 cu privire la necomunicarea şi necercetarea evenimentelor care au avut urmare accidentarea lucrătorilor.

Tot în luna iunie 2014 au fost înregistrate 6 accidente cu incapacitate temporară de muncă, un accident de munca mortal şi nu a fost înregistrată nicio boală profesională.