Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Modificarea stemei România prin reintroducea coroanei pe capul acvilei de aur

Deputaţii au adoptat ieri proiectul de lege care prevede reintroducerea coroanei pe capul acvilei de aur. Stema României se va modifica. Dată până la care autorităţile publice sunt obligate să înlocuiască stemele şi sigiliile existente cu cele prevăzute de lege este 31 decembrie 2018.

Monedele şi bancnotele emise de BNR anterior datei de 31 decembrie 2018 vor continua să circule şi după această dată în paralel cu monedele şi bancnotele cu stema nouă.

Proiectul de lege pentru modificarea legii nr.102/1992 privind stema şi sigiliul statului, adoptată miercuri, prevede: „scutul mare pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stânga un buzdugan”.

Statul român naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil este simbolizat de stema României. Imaginile care o compun evoca istoria şi tradiţia unui popor, având darul de a trezi sentimentul naţional.