Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CĂLIMĂNEŞTI: Paznicii au fost controlaţi „la sânge” de poliţişti

Miercuri, 17 septembrie a.c., între orele 0.30-04.30, paznicii din Călimăneşti au fost luaţi la purecat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Călimăneşti – Compartimentul Sisteme de Securitate. Acţiunea s-a vrut a fi o verificare a modului de executare a serviciului de către agenţii de securitate, cunoaşterea de către aceştia a sarcinilor din consemnul particular şi a modului de intervenţie, portul uniformei de serviciu şi a mijloacelor de autoapărare din dotare. Astfel, au fost verificate de 16 unităţi asigurate cu pază proprie sau prin societăţi specializate de pază.

Poliţiştii au depistat 3 agenţi de securitate care desfăşurau serviciul de pază în mod necorespunzător (dormeau în cabina de pază), fapt pentru care au fost sancţionaţi contravenţional, cu amendă în valoare de 100 lei fiecare.

Totodată, în cadrul a două unităţi, au fost găsiţi agenţi de securitate care nu sunt calificaţi profesional, fapt pentru care se vor înainta adrese către conducerea celor două unităţi pentru înscrierea la cursuri de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului.

Cu ocazia controlului efectuat, toţi agenţii de securitate verificaţi au fost instruiţi cu privire la modul de executare a sarcinilor ce le revin, precum şi cu privire la modul de intervenţie şi sesizare în cazul unui eveniment.