Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DREPT LA REPLICĂ

Subsemnatul Cîmpeanu Daniel-Mihail, domiciliat în …………………………….., am luat la cunoștință cu surprindere de conținutul materialului de presă intitulat ,, Comunicat”, semnat de către Mircia Gutău, primar, apărut în ediția on-line a publicației www.voceavalcii.ro din data de 19 februarie 2020 .

Textul ”Comunicatului” de presă ce l-ați reprodus în paginile și pe site-ului dumneavoastră reflectă o abordare superficială şi o reflecție pur personală, părtinitoare subiectivă și neadevărată a emitentului Mircia Gutău, în calitate de primar , cu privire la un incident generat în ședința Consiliului local municipal din data de 18.02.2020 și cu referire amplă la o persoană, nenominalizată de primar, dar despre care se fac aprecieri negative, din punct de vedere politic și al verității. Textul ”Comunicatului” de presă nu emană de la Consiliul local municipal Râmnicu Vâlcea, instituția la care face referire.
Este de notorietate că în conținutul comunicatului Mircia Gutău, se referă la persoana mea, Cîmpeanu Daniel-Mihail, domiciliat în mun. Râmnicu Vâlcea, omisiunea deliberată a nominalizării fiind dată de neadevărurile vehiculate, de acuzele nefondate, ofensatoare, de natură să-mi prejudicieze dreptul la imagine, onoare și demnitate, valoare ocrotită de Constituția României, art 10 lit. B, din C.E.D.O. și alte acte normative interne .
În esență, din punct de vedere mass media, Comunicatul este o știre, iar potrivit Codului deontologic al jurnaliștilor, aveți obligația de a o verifica înainte de a o difuza public.
Ați reprodus integral textul ”Comunicatului” de presă al Mircia Gutău, semnat în calitate de primar în paginile și pe site-ului dumneavoastră, fără a verifica în vreun fel conținutul știrii difuzate, fără a-i solicita niciun fel de detalii emitentului cu privire la persoana la care face referire și la temeinicia acuzațiilor vehiculate.
După identificarea persoanei la care primarul a făcut referire în acel ”Comunicat”, aveați obligația de a-mi solicita punctul de vedere, cu privire la aspectele inserate, aspecte pe care le consider partizane politic, mincinoase și denigratoare, fiind de notorietate că se referă la persoana mea.
În consecinţă, apreciind ca fiind neconforme cu realitatea și ofensatoare aserțiunile emitentului și implicit a publicației ce și le-a insușit prin publicarea acelei știri sub formă de ”Comunicat”, fără să o verifice, pentru considerentele de mai sus, vă solicit să publicaţi acest drept la replică în aceleaşi condiţii ca știrea invocată, în vederea rectificării informaţiilor prezentate opiniei publice deoarece acestea nu sunt conforme realităţii şi sunt de natură să-mi aducă atingere demnității, onoarei și imaginii mele publice .
În baza dreptului la replică vă solicit să daţi publicităţii în ediţia viitoare a ziarului dvs. şi pe pagina de Internet proprie următorul text:
„Într-un așa zis Comunicat de presă, semnat de Mircia Gutău, primar, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, la data de 19.02.2020 și preluat integral de publicația Vocea Valcii, ediția on- line din aceeași dată, unei persoane , nenominalizată intenționat de către primar, i se aduc acuze publice, de natură denigratoare și ofensatoare, ce țin de sfera valorilor nepatrimoniale ocrotite de Constituția României.
Mircia Gutău a încercat , fără să reușească, să se exonereze de vinovăția unui abuz de putere comis în ședința Consiliului local municipal Râmnicu Vâlcea, din data de 18 februaarie 2020, incident generat de atitudinea sa abuzivă. Este de notorietate faptul că Mircia Gutău, a dispus pe un ton dictatorial evacuarea din sală a subsemnatului, Cîmpeanu Daniel-Mihail, când am îndrăznit să cer cuvântul la punctul 20 dezbătut pe ordinea de zi, care mă privea, pentru a contesta aserțiunile reprezentantui Apavil, din subordinea primăriei.
În fapt, cu toate că SC APAVIL SA are Compartiment juridic, se dorește, pe bani publici, angajarea unei case de avocatură în litigiul de muncă avut cu mine, ceea ce denotă teama de a pierde procesul desfacerii abuzive a contractului meu de muncă, litigiul având în subsidiar conotații politice ( am îndrăznit să critic repetat pe rețelele de socializare (in)activitatea primarului în ceea ce privește interesele cetățenești. Este dezinformare, și denigrare afirmația lui Mircia Gutău din Comunicat, despre temeiul acestui proces, acesta încercând să inducă în eroare opinia publică, pentru că nu am absentat nicodată de la serviciu. Cât privesc acțiunile mele în calitate de membru al unui partid, adversar politic al primarului Gutău, acestea sunt speculații partinice ce nu-și au locul într-un comunicat de presă al primarului, dar insul în cauză vede cu disperare cum( i )se apropie campania electorală. Semnat: Cîmpeanu Daniel-Mihail ”
Vă mulțumesc anticipat pentru solicitudine și îmi exprim speranţa că, pe viitor, pentru asigurarea unei informări corecte şi obiective a opiniei publice, publicația dvs. ,,Vocea Valcii” se va documenta, înainte de publicarea unui articol, sub orice formă ar fi el, evitând astfel erorile de informare sau de interpretare greșită a informaţiilor , pentru a nu contribui la lezarea drepturilor cetățenești, garantate constituțional.
Data : Cîmpeanu Daniel-Mihail
25.02.2020