Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Cristian Burleanu – Sineşti: Stimularea tinerilor în a-şi deschide ferme sau afaceri locale

Cele mai importante lucruri sunt bunăstarea şi fericirea locuitorilor din SINEŞTI: – Internet Gratis (Wifi) prin implementarea programului WIFI 4EU, pentru care s-a semnat acordul de grant , prin care se vor crea cel putin 10 puncte de acces GRATUIT la internet pentru populatie; – Implicarea locuitorilor în luarea deciziilor şi în aplicarea acestora – priorităţile comunei trebuie stabilite împreună cu locuitorii. Se vor organiza şedinţe de dezbateri şi informări publice pentru problemele strategice ale Comunei SINEŞTI; – Recunoaşterea valorilor comunei SINEŞTI şi premierea tinerilor din localitate la împlinirea vârstei de 18 ani; – Implicarea tinerilor în stabilirea unui Plan de Promovare a comunei SINEŞTI – constituirea unei echipe consultative permanente cu acest scop.
Primăria trebuie să se implice în stimularea locuitorilor, în special a tinerilor, în a-şi deschide ferme sau afaceri locale. Aceste afaceri trebuie sprijinite şi protejate. Primăria va acorda, în limita posibilităţilor, consultanţă gratuită pentru obţinerea de finanţări pentru agricultură şi afaceri locale, cu posibilităţi de finanţare GAL Cerna-Olteţ. Piaţă modernizată – se va amenaja şi o zonă specială pentru vânzarea produselor agricole: lapte, carne, brânză. Rezolvarea tuturor problemelor legate de terenuri şi soluţii pentru desfacerea şi valorificarea produselor agricole: cereale, lapte, carne, lână.