Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Muscalu Maria-Cristina-Adelina – Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului

Absolventă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, specializarea Asistenţă Socială, promoţia 2008, îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei copilului din anul 1997, fiind între primii angajaţi ai Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Vâlcea, neavând contractul individual de muncă întrerupt sau suspendat.

Este manager de caz în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, formator cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist şi membru în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu Cerinţe educative speciale din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea.

De-a lungul timpului s-a dovedit un adevărat liant între client, mediul său familial şi comunitatea din care fac parte, asigurându-se că acesta primeşte tot ajutorul de care are nevoie şi de care sistemul dispune.

Are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat, dă dovadă de profesionalism, capacitate de efort susţinut, iniţiativă şi promptitudine în realizarea atribuţiilor de serviciu şi nu în ultimul rând de spirit de echipă, împărtăşind întotdeauna colegilor mai tineri experienţa sa şi sprijinindu-i în profesia aleasă.