1

Situația centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 18-24 iunie 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18 – 24 iunie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Aranghel, Apusului și Matei Basarab.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Nicolae Titulescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu, Capela, Popa Șapcă și Petrișor;
s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
s-au reluat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Andrei Mureșeanu, Posada, Traficului și Intrarea Tică Ștefănescu;
s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Depozitelor;
s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe bulevardul Tineretului;
s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – blocul S16, strada Dealul Malului – nr. 72, strada Știrbei Vodă – blocul 108, strada Ostroveni – blocurile 101 și A25, strada Straubing – nr. 6, strada Matei Basarab – blocul N9, strada Petrișor – blocul P5, strada I.C.Brătianu – blocul A64, Aleea Gladiolelor – blocurile B13, C25 și C32, strada Henri Coandă – blocul S3, strada Nicolae Iorga – blocul A32/I, Splaiul Independenței – blocul B12, Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K și bulevardul Tineretului – Bl. A54.
15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 15 apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 28 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și 2 avize tehnice.
Se întrerupe apa caldă în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea!

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 29.06.2022,  intre orele 800 ÷ 1800, pentru eliminarea avariei aparute pe  reteaua primara, pe faleza, intre blocurile V3 si V6.

           Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt:  PT13 Piata; PT14 Zavoi; PT River Plaza Mall  si PT Hotel Sofianu.
Vara asta, cariera ta de jandarm poate fi la un click distanță!

80 de locuri sunt disponibile pentru tinerii dornici să devină ofițeri de Jandarmerie.

Cei interesați trebuie să cunoască faptul că data limită de depunere  a cererilor  de  înscriere este 08 iulie, inclusiv.  Acestea se depun exclusiv în  format  electronic,  scanat,  fișier  ip PDF, la adresa de e–mail: resurse.umane@jandarmeriavalcea.ro

Data limită de depunere  a  dosarelor la sediul I.J.J. Vâlcea,  este 22 iulie 2022, inclusiv.

Tematica și bibliografia, precum și activitățile specifice înscrierii și a probei de verificare a cunoștințelor, sunt stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituției de învățământ.

Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 21 – 27.07.2022 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” la secțiunea Admitere.

Date suplimentare privind condițiile și criterii  specifice de recrutare, respectiv dosarul de candidat, se pot obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi  Județean  Vâlcea – Biroul Resurse Umane – tel. 0749 034 791, în intervalul orar 08-16  (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică) și pe pagina web a instituției:     http://www.jandarmeriavalcea.ro/ANUNT.pdf
VÂLCEA: 10 posturi de director, respectiv 3 de director adjunct de unități de învățământ de stat, scoase la concurs

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Vâlcea.

Concursul, sesiunea iunie-octombrie 2022, se organizează în baza Ordinului ministrului educației nr. 4098/23.06.2022 prin care a fost modificată Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare. Anexele 1-3 fac parte integrantă din O.M.E nr. 4098/23.06.2022 și cuprind:

 1. Model adeverință (Anexa 1);
 2. Calendarul concursului (Anexa 2);
 3. Model declarație (Anexa 3);

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 1. sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art.

149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare;

 1. sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 2. au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani raportată la data de 28 iunie 2022;
 3. au calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației;
 4. nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera d) din legea nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
 6. sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare;
 7. nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 28 iunie — 17 iulie 2022. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (l) din Metodologia aprobată prin Ordinul

M.E. nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 22 – 29 septembrie 2022.

Informațiile privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, accesând link-ul:

https://isjvl.ro/category/management/concurs-directori/concurs-directori-2022/

Atașăm lista funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Vâlcea.

Nr.

crt

Județul Unitatea de învățământ (denumirea lungă a unității de învățământ) Funcția vacantă Aviz cult religios (Da/Nu)
1 Vâlcea Școala Gimnazială, comuna Dăești Director Nu
2 Vâlcea Liceul Teoretic, comuna Grădiștea Director Nu
3 Vâlcea Liceul Teoretic ”Virgil Ierunca”, comuna Lădești Director Nu
4 Vâlcea Școala Gimnazială, sat Copăceni, comuna Racovița Director Nu
5 Vâlcea Colegiul Național de Informatica Matei Basarab Rm. Vâlcea Director adjunct Nu
6 Vâlcea Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, mun. Rm. Vâlcea Director Nu
7 Vâlcea Scoala Gimnazială Nr. 4, mun. Rm. Valcea Director adjunct Nu
8 Vâlcea Liceul Tehnologic G-ral Magheru, mun. Rm. Valcea Director adjunct Nu
9 Vâlcea Seminarul Teologic Ortodox Sf. Nicolae, mun. Rm.Vâlcea Director Da
IO Vâlcea Școala Gimnazială, comuna Roșiile Director Nu
11 Vâlcea Școala Gimnazială,comuna Scundu Director Nu
12 Vâlcea Școala Gimnazială,comuna Șusani Director Nu
13 Vâlcea Școala Gimnazială,comuna Voineasa Director Nu

 
FOTO/VIDEO. Operațiune de salvare a unui bărbat de 35 de ani, căzut în gol în zona Vârfului Cozia

Astăzi, în jurul orei 18.15, angajații din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați pentru salvarea unui bărbat cu vârsta de aproximativ 35 de ani, căzut in gol de la înălțime, in zona Vârfului Cozia, punctul Bulz.

La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, o autospecialande pentru teren accidentat, o echipa de la SALVAMONT Vâlcea și o ambulanță SAJ cu medic. La fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD dotat cu troliu, terenul fiind foarte accidentat.

Potrivit spuselor apelantului, persoana accidentată prezenta fractura de femur și multiple traumatisme rezultate în urma căderii.

Persoana a fost găsită conștientă. În jurul orei 20.00, echipa de salvare a reușit să ajungă la locul accidentului să stabilizeze și să imobilizeze victima pe targă, după care au început operațiunea de extragere, preluarea de către elicopter și transportarea ranitului la spital pentru îngrijiri și investigații suplimentare.

Bărbatul rănit a fost coborât cu elicopterul pe stadionul din orasul Brezoi, de unde a fost preluat de ambulanța SAJ cu medic.
ISU Vâlcea scoate la concurs posturi de ofițeri, subofițeri și soldați profesioniști

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea a demarat procedurile de concurs, prin procedura de încadrare directă (sursă externă), pentru ocuparea a 71 (șaptezecișiunu) posturi vacante, astfel:

1. POSTURI DE OFIȚERI: 3
– 1 post de ofițer specialist II în cadrul Inspecției de Prevenire – Avizare-Autorizare;
– 1 post de ofițer I în cadrul Inspecției de Prevenire – Avizare-Autorizare;
– 1 post de ofițer specialist II în cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Comunicații.

2. POSTURI DE SUBOFIȚERI: 23
– 1 post de subofițer operativ principal în cadrul Centrului Operațional – Secretariat Tehnic Permanent;
– 1 post de subofițer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Comunicații;
– 1 post de subofițer tehnic principal în cadrul Serviciului Logistic – Protecția Mediului;
– 1 post de subofițer tehnic principal în cadrul Financiar;
– 1 post de subofițer tehnic principal în cadrul Serviciului Resurse Umane – Încadrare-Gestiune Personal;
– 2 posturi de subofițer secretariat principal în cadrul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă;
– 16 posturi de conducători auto (autospeciale): Logistică: 1, Garda de Intervenție Râmnicu Vâlcea: 7, Garda de Intervenție Govora: 6, Stația Brezoi:1, Garda de Intervenție Grădiștea: 1.

3. POSTURI DE SOLDAȚI PROFESIONIȘTI: 45

Anunţurile de concurs cu informaţiile necesare au fost publicate în data de 27.06.2022, pe site-ul www.isuvl.ro (secțiune Resurse Umane) şi la avizierul unităţii.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0250/748201 – Serviciul Resurse Umane, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
Conducere nouă la subunitatea de Pompieri Brezoi

Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea l-a împuternicit în funcția de comandant al subunității de intervenție Brezoi pe sublocotenent Petrache Mădălin, care, începând cu data de 27.06.2022, își va începe activitatea.

În acest fel, a fost stabilită conducerea Gărzii de Intervenție Brezoi, moment în care a devenit Stație de Intervenție prin mărirea capacității de lucru. Astfel, s-a creat posibilitatea înzestrării cu mai multe autospeciale de intervenție și, implicit, a suplimentării numărului de pompieri militari. Stația de Intervenție Brezoi are ca raion de acțiune zona de nord a județului, în localitățile : Voineasa, Mălaia, Brezoi, Racovița, Câineni, Boișoara, Titești și Perișani.
În viitorul apropiat, se urmărește îmbunătățirea timpilor de intervenție, având în vedere posibilitatea de dotare cu mijloace de intervenție și mărirea numărului de angajați.
FOTO. Două locuințe din Slătioara, distruse de flăcări

Pompierii militari din cadrul ISU General Magheru al județului Vâlcea au fost solicitați în noaptea trecută, la ora 00.33, pentru stingerea unui incendiu produs la două case în localitatea Slătioara, sat Cumpene.

La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD, pentru acordarea de îngrijiri medicale, eventualelor victime.

La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta generalizat la o locuință, și parțial la locuința învecinată, din cauza distanței foarte mici existentă între imobile, precum și observarea târzie a producerii incendiului, favorizând propagarea.

Până la stingerea flăcărilor, au ars:
– la prima locuință, a ars acoperișul casei construit din lemn și acoperit cu tablă, pe o suprafață de circa 80 mp,
– la cea de a doua locuință, au ars : acoperișul casei pe o suprafață de circa 120 mp. construit din lemn și acoperit cu tablă; două magazii din lemn în suprafață de aproximativ 30 mp. construite din lemn si acoperite cu tablă; un atelier în suprafață de aproximativ 20 de mp., construit din lemn și acoperit cu tablă, un depozit de material lemnos, în suprafață de circa 20 de mp, construit din lemn și acoperit cu tablă; aproximativ 20 tone de lemn de foc și cărbune; un adăpost de animale în suprafață de 10 mp., construit din BCA acoperit cu tablă.

După aproximativ șase ore de la sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul a fost stins. Cercetările preliminare efectuate la fața locului arată că incendiul s-ar fi declanșat în urma producerii unui scurtcircuit la instalația unui frigider lăsat sub tensiune.

Pentru prevenirea unor situații de acest gen recomandăm respectarea următoarelor măsuri de prevenire:
• nu utilizaţi aparatele electrice, cablurile electrice, prizele, întrerupătoarele, dispozitivele de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
• nu folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat;
• nu suprasolicitaţi instalaţia electrică folosind mai multe aparate simultan;
• nu lăsaţi nesupravegheate aparate electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea;
• instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând cu stricteţe indicaţiile producătorului ce sunt menţionate în prospectul produsului;
• verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi luaţi măsuri pentru înlocuirea acestora atunci când sunt uzate.
FOTO/VIDEO. Incendiu devastator la o pensiune din Băile Olănești

În cursul zilei de joi, 23 iunie ac, ora 16.36, pompierii vâlceni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs în Băile Olănești, la o pensiune situată pe strada Mihai Eminescu.

Flăcările s-au declanșat la nivelul acoperișului clădirii. Pentru stingerea incendiului, la fața locului au acționat : trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă de lucru la înălțime și încă un echipaj al SVSU Băile Olănești.

În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, au fost evacuați din pensiune 14 turiști cazați. Din fericire, nu a fost nimeni rănit. Din cauza distanței foarte mici existentă între pensiunea cuprinsă de incendiu, precum și materialele din care era construit (carton bituminat), flăcările s-au propagat la o altă clădire particulară construită în prelungirea pensiunii.

Până la stingerea flăcărilor, au ars : acoperișul construit din lemn, pe o suprafață de aproximativ 120 de mp, un pat și materiale textile depozitate în podul clădirii. De asemenea, s-au degradat, prin afumare, pereții clădirii și tavanul constuit din rigips.
După aproximativ o oră și jumătate de la sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul a fost lichidat. Cercetările preliminare, efectuate la fața locului, arată că incendiul s-ar fi declanșat în urma producerii unui scurtcircuit la un punct de ramificație a instalației electrice.

 
ATENȚIE! Se întrerupe apa caldă într-o anumită zonă din Râmnicu Vâlcea

Societatea CET Govora SA anunță întreruperea furnizării agentului termic sub formă de apă fierbinte și apă caldă de consum, în data de 24.06.2022, între orele 8:00 ÷ 18:00, pentru eliminarea avariei apărute pe rețeaua primară, str. Henri Coandă, în cămin vizitare, pe racord PT38 – PT37.
Consumatorii racordați și afectați de această oprire sunt: PT37 Traian 4; PT38 Nord 5; PT39 Nord 4; PT40 Nord 1; PT41 Nord 2; PT42 Nord 3; PT43, PT Colegiul Energetic; PT Liceul Tehnologic Forestier; PT Spitalul Județean Vâlcea; PT Pompieri Vâlcea.