Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

SAPARD, O VACA DE MULS PENTRU FIRMELE LUI HAIDUC

” europenii își vor banii înapoi de la Șușani ” Consiliul Local Șușani trebuie să înapoieze suma de 27 miliarde lei vechi Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală program SAPARD ” lucrarea de alimentare cu apăa comunei a început în urmăcu trei ani de zile ” licitația a fost câștigată de firma vâlceanăConstrucții că i Ferate și alte că i de Comunicație, care nu a dus lucrările la bun sfârșit nici până în ziua de astăzi ” alte două licitații din comunele Perișani și Ionești, câștigate de același grup de firme, sunt în întârziere

 

De când au devenit accesibile pentru România, fondurile SAPARD au reprezentat și reprezintăun miraj pentru comunitățile rurale și nu numai. Derularea programului SAPARD, de finanțare a proiectelor destinate infrastructurii din localitățile vâlcene este, din nou, subiect fierbinte, la ordinea zilei. Agenția SAPARD București a retras fondurile pentru lucrarea de alimentare cu apăde la Șușani, din vina constructorului, SC CCFACC SA Vâlcea, care a întârziat nepermis de mult finalizarea lucrărilor. Timp de trei ani, pe șantierul de la Șușani s-a tras mâța de coadăși s-au tocat bani europeni cu mare nesimțire. Valoarea totalăa investiției este de aproape 34 miliarde lei vechi și până în acest moment s-a decontat că tre firma lui Haiduc peste 30 miliarde lei vechi. Răbdarea oficialilor europeni a ajuns la limităîn ceea ce privește execuția lucrărilor de că tre SC CCFACC SA Vâlcea, care în decursul timpului, a beneficiat de 5 păsuiri, însă , sătui de neseriozitatea arătată, au oprit robinetul. până acum, printre altele, Consiliul Local Șușani a tocat creditul de 10,5 miliarde de lei obținut de la BCR Vâlcea pentru a achita o facturăde 9,950 de miliarde că tre firma din Râmnicu Vâlcea și 525 de milioane că tre Ecoterra SRL, firma proiectantă. După ce s-a schimbat echipa din fruntea primăriei Șușani, iar frâiele administrației publice au fost preluate de pedistul Gheorghe Staiu, s-a încercat conștientizarea firmei constructoare pentru a grăbi evoluția lucrărilor. însă , degeaba. Toate adresele primăriei Șușani s-au lovit de nepăsarea celor de la SC CCFACC SA.

Pe lista neagrăa SAPARD

Firma CCFACC SA se aflăpe lista neagrăa SAPARD privind societățile de construcții care nu au respectat termenii contractuali și care au întârziat derularea proiectelor. Introducerea societății vâlcene pe lista neagrăs-a făcut în baza adreselor firmei care asigurădirigenția de șantier, SC Asist Construct SRL, și a adresei firmei de proiectare, SC Ecoterra SRL. Motivul a fost modul defectuos de execuție a lucrărilor, nefiind respectat graficul de execuție. Trebuie menționat că firma CCFACC SA a beneficiat de 5 acte adiționale pentru prelungirea termenului de execuție, al șaselea fiind respins de Agenția SAPARD.

Direcția Antifraudă, în control la Șușani

În perioada 28 martie 3 aprilie a.c., la Șușani s-a aflat o echipăde control de la Direcția Control și Antifraudădin cadrul Agenției de Plăți, care a verificat modul de derulare a contractului semnat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Ruralăși Pescuit Sapard și Consiliul Local Șușani. Controlorii de la SAPARD s-au luat cu mâinile de cap când au văzut dezastrul de la Șușani. Încă de la prima etapăa derulării investiției, cei implicați și-au bătut joc de lege, licitațiile fiind organizate de așa manierăîncât săcâștige cine trebuie. Astfel, la licitația pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a existat un conflict de interese deoarece Mihai Michael Stanciu, administrator la firma SC Search Corporation SRL București (firmăparticipantăla licitație) era și asociat la SC Ecoterra SRL București (câștigă torul licitației). Nici licitația pentru adjudecarea contractului de lucrări nu s-a desfășurat în mod corect și cu respectarea legii. La această licitație au participat firmele Construcții că i Ferate și alte că i de Comunicație Rm. Vâlcea și SC Condor SA Deva, care aveau aceeași administratori. Din data de 17 ianuarie 2001, administratorii firmei SC Condor Deva, filiala București (firmăla care Condor Deva SA deține 70% beneficii și pierderi) sunt Adrian Pavel și Constantin Iosif Pleșa. Același Adrian Pavel este și administratorul SC CCF ACC SA Rm. Vâlcea, câștigă toarea licitației. De asemenea, tot din 2001, cei doi sunt administratori ai SC SARTEX 96 SA.

Nereguli la tot pasul

Lista neregulilor Continuă pentru că oamenii lui Haiduc au lucrat „la japcă „, nerespectând nici o condiție impusăde SAPARD. Mai bine spus, au lucrat românește. Pui o cifăde ciment și trei le furi. Ceea ce n-au înțeles ei este că cu banii europeni nu te joci. Fondurile sunt urmărite și dacă ele nu ajung acolo unde au fost direcționate, sunt retrase. La licitația de lucrări firma care a câștigat, adică SC CCFACC SA Rm. Vâlcea nu avea finalizate două lucrări, așa cum prevedea caietul de sarcini. însă , avea multe altele începute în Vâlcea, cum ar fi alimentare cu apămunicipiul Drăgășani și încă una contractatăde Consiliul Local Bărbătești. Deși nu a declarat subcontractanți, CCFACC SA a subcontractat lucrări de foraj și lipituri conducte. Bătaie de joc este sintagma cu care ai putea caracteriza derularea și execuția lucrărilor de la Șușani. Spre exemplu, nu toate cișmele sunt betonate, iar la majoritatea celor betonate pământul de sub placă este necompactat, fiind vizibilăo fantăîntre teren și placă . Multe din cișmele sunt poziționate pe traseul șanțului de colectare a apelor pluviale, obturând astfel scurgerea. că minele de vane nu au vane și sunt inundate, iar instalațiile hidraulice nu au fost solicitate la plată.

Doar 3 muncitori au fost găsiți la muncă      

Stupoarea controlorilor de la București a fost cu atât mai mare când la fața locului, au găsit doar 1 muncitor, un sudor și șeful de echipă, angajați ai SARTEX și nicidecum ai firmei care a câștigat licitația, CCFACC SA. Ei au constatat că lucrările se executălent și chiar cu întreruperi pe anumite perioade. De asemenea, s-a mai concluzionat că , pe lângănerespectarea termenului de execuție de că tre constructor, prin cele 5 acte adiționale s-a depășit deja cu mult termenul de finalizare 30 septembrie 2004. Deși lucrările nu au fost finalizate nici până în ziua de azi, Consiliul Local Șușani a efectuat recepția la terminarea lucrărilor încă din anul 2005. Grav este că sursa de apănu asigurădebitul necesar pentru funcționarea sistemului de alimentare cu apă, soluția aleasăde proiectant pentru captarea apei prin execuția unui singur foraj fiind insuficientă. Deși s-au făcut demersuri pentru execuția unui nou foraj, nici acesta nu va asigura debitul necesar funcționării în bune condiții a sistemului de alimentare cu apă.  

Ionești și Perișani, aceeași poveste

Alte două lucrări alimentare cu apăla Perișani, respectiv modernizare drum Ionești au fost câștigate, în urma licitațiilor de firmele lui Haiduc: SC Condor Deva și SC CCFACC SA. Și în aceste două cazuri, situația se prezintăasemănător. La Perișani, valoarea totalăa investiției se ridică la suma de 25,7 miliarde lei vechi, și până în acest moment în conturile firmei Condor a intrat suma de 22,4 miliarde lei vechi. De asemenea, mai sunt și lucrările rămase nerealizate. Este vorba despre captarea Valea Câmpului 30% (turnare beton 150 mc, montare armătură7,5 tone și împrejmuire baraj captare) și despre completarea de dotări gospodăria de apă. Din câte se pare, situația de la Ionești este mai fericităîn sensul că lucrarea este aproape de finalizare și existășanse mari ca ea săfie terminată. Pentru modernizarea drumului de la Ionești, Agenția SAPARD a alocat suma de 25,2 miliarde lei vechi, din care 20 miliarde lei au intrat în conturile societății constructoare, SC CCFACC SA. 

Unhappy end

Pentru oamenii din Șușani, importante nu sunt nici termenele de predare, nici cine a tocat banii, ci doar că nu vor avea apăîn curți și la robinete mult timp de acum încolo. Unde mai pui că suma de 27 miliarde lei vechi trebuie plătitădin bugetul local, adică din buzunarul locuitorilor comunei. Iar o localitate precum Șușaniul, care așteaptăbani de la Consiliul Județean pentru ca salariații primăriei să-și ia salariile, această sumăeste de-a dreptul fabuloasă. Rămân însă câteva întrebări, care până acum nu și-au găsit răspuns: și totuși, în buzunarele cui au intrat acești bani europeni, care aveau destinații exacte? Cu siguranță, în primăfazăîn conturile firmelor care au executat de mântuialălucrările, iar mai apoi în buzunarele celor care stau în spatele lor. Și atunci, la ce bun săne mai lamentăm sau săne mirăm ipocrit ce prost merg lucrurile în derularea proiectelor europene. Pentru unii, afacerile merg chiar bine, bazându-se pe o legislație deficitarăsau pe euro-ignoranța unor primari.

Președintele CJ este optimist

Deși Consiliul județean Vâlcea nu este implicat în nici un fel în această investiție, președintele CJ Vâlcea, Dumitru Bușe, susține că e păcat săpierdem finanțarea, mai ales că lucrările sunt aproape de final. „Într-adevăr, s-a lucrat de mântuială, nu s-au respectat termenele de execuție, însă ar fi mare păcat ca Șușaniul săpiardăfinanțarea. Voi încerca, pe toate că ile, sărezolvăm cumva situația. Suma este fabuloasă, iar Consiliul Local nu are de unde săo plătească . Acum ce săfacă ? Sădea în judecatăSC CCFACC SA? Știți cât dureazăastfel de procese. Nu cred că asta este soluția” a încheiat Dumitru Bușe. Orice ar încerca oficialii județeni este inutil deoarece contractul dintre Sapard și Consiliul Local Șușani a fost reziliat. Din păcate, nimic nu se mai poate face. 

Magda Tolea