Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarul Mircea Gutau a fost arestat ilegal/Atentat la lege

Asistăm, fărăputința impunerii respectului Față de lege și procurorilor DNA , la o mascaradăincredibilă. Arestarea și rearestarea primarului municipiului Rm.Vâlcea, reprezintăun pionierat în analele justiției românești,cu grave concluzii privind reformarea conștiinței procurorilor numiți în funcții. În acest caz, am asistat la fabricarea unor motivede arestare a unor presupuși corupți, pe baza denunțului unui om corupt, anchetat de DNA, în două dosare, ținute la dospit, prin sertarele procurorilor, din motive necunoscute, încă . Constantin Popescu zis „Crinu” se prezintăca fiind un om de afaceri prosper, cu pretenții de afirmare în politicul și economicul autohton, când în realitate este că „dreptatea este departe de păcă tos”! Pe fondul neîmplinirilor sale și constatând că nu își mai poate face, cu atâta ușurință, afacerile cu municipalitatea Râmnicului, ca pe vremea administrației Sabău, el a trecut la delațiuni. La ora când citiți aceste rânduri, delatorul Popescu țineo conferințăde presăspre a se justifica în fața concetățenilor lui, pentru trimiterea După gratii a doi concetățeni de-ai săi. Numai că individul uităun lucru: de acum înainte, orice ar face și orice ar spune, lumea se va feri de el, ocolindu-l ca pe un ciumat. A „îmbolnăvit” societatea vâlceană. Cu minciunile prezentate ca scuzăa denunțului sau fărăele, tot delator rămâne și această sintagmăîi va urmări familia generații întregi, de aici înainte.

Prin mijloace specifice am intrat în posesia „Referatului cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive” a celor doi oficiali vâlceni și „Încheierea de ședințădin Camera de Consiliu, din 7.07.2006″. Pentru deplina edificare a cititorilor VOCII VÂLCII dăm publicității aceste acte juridice, în totalitate, cu mențiunea că denunțul lui Constantin Popescu zis „Crinu” seamănă- la indigo cu „Referatul” procuroarelor. Vălăsăm sătrageți dumneavoastrăconcluziile, iar pentru a văajuta, văsugerăm săinsistați asupra capitolului în care cele două semnatare prezintăsăvârșirea infracțiunii de luare de mită. Toate cele 9 „probe” nu sunt probe și nu îl privesc pe Mircia Gutău. Doar în denunțul și declarația delatorului Popescu se vorbeștede acesta. Ori, denunțul este o sesizare și nu o probă. Altfel spus: „Reclamația ta împotriva mea nu este o probăde justiție!”.După studierea documentelor ce le prezentăm, un magistrat vâlcean ne-a declarat: „Mărevoltămăgăria dimensiunii făcă turii. Conținutul constitutiv al infracțiunii de luare de mităpresupune prelucrarea, privirea sau nerefuzarea. În cazul lui Gutău, nu se rețin infracțiuni sub forma primirii sau nerefuzării, ci a pretinderii, doar la Dicu. Nimic nu se dovedește în sarcina primarului. Apoi, denunțul nu este o probă, fiind reglementat de art.64 CPP. Ce facultate săfi făcut procuroarele? „

Incriminarea lui Mircia Gutăueste abuzivă, iar arestareaseamănătipicului stalinist de înfăptuirea justiției. În presupusul flagrant de la hotelul Mariaa fost prins viceprimarul Nicolae Dicu. El a dat o mulțime de declarații la DNA și din niciuna nu rezultăcă măcar aluziv, sugestiv, mimat și cu atât maipuțin în mod expres, nu i-a spus primarului de înțelegerea luicu denunță torul Popescu sau că Gutău ar fi știut ceva despre oferta acestuia.

Pentru mulți, denunțul făcut la DNA este o încercare a autorului lui de a se răzbuna pe omul ce nu-l lăsa săîncalce legea. Antecedentele îl recomandăpe ConstantinPopescu drept un om dificil, șmecher și fărăonoare. Înafaceri, onoarea este totul!

REFERAT

Cu propunere de luare a măsurii arestării preventive

Anul 2006, luna iulie, ziua 07

CAMELIA SUTIMAN procuror șef adjunct secție și CLAUDIA ROȘU procuror, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Secția de combatere a corupției

Prin rezoluția din data de 06.07.2006 a Direcției Naționale Anticorupție, Secția de Combatere a Corupției, s-a început urmărirea penalăFață de GUTĂU MIRCIA fiul lui Gheorghe și Margareta, născut la 27.04.1957 în comuna Satu Mare, jud. Suceava, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, strada Cpt. D. Mărășeanu, nr. 3 jud. Vâlcea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și DICU NICOLAE fiul lui Nicolae și Elena, născut la 12.01.1953 în comuna Stoenești,județulVâlcea,domiciliatînmunicipiulRâmnicu Vâlcea, str. Știrbei-Vodă, nr. 3, bl. P2, sc. B, ap. 18, județul Vâlcea, CNP 1530112384205, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că inculpatul GUTĂU MIRCIA, în calitate de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, a pretins de la numitul POPESCU CONSTANTIN, în perioada aprilie-iulie 2006, suma totalăde 50.000 euro, atât direct, cât și prin intermediul inculpatului DICU NICOLAE, vice-primar, care a și primit suma de 25.000 euro, pentru a-1 ajuta pe denunță tor săobținăun certificat de urbanism în condițiile solicitate; în baza unei înțelegeri anterioare dintre vice-primarul DICU NICOLAE și primarul GUTĂU MIRCIA, o parte din suma primităurma a-i fi remisăacestuia, întrucât, în calitatea sa, primarul are printre atribuțiile de serviciu și emiterea unor acte de natura celui solicitat de că tre denunță tor.

Prin ordonanțele din data de 7.07.2006, Direcția NaționalăAnticorupție – Secția de combatere a corupției, a dispus Față de învinuiții GUTĂU MIRCIA și DICU NICOLAE punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, respectiv pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 26 rap. la art. 254 al. 1 C.p.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța nr. 8 din 7.07.2006 s-a luat Față de inculpatul DICU NICOLAE măsura reținerii pe o duratăde 24 de ore, de la data de 7.07.2006, ora 1,30, pânăla 8.07.2006, ora 1,30. Prin ordonanța nr. 9 din aceeași datăs-a luat Față de inculpatul GUTĂU MIRCIA măsura reținerii pe o duratăde 24 de ore, de la data de 7.07.2006, ora 15,45 pânăla 8.07.2006, ora 15,45.

Săvârșirea infracțiunii de că tre inculpați rezultădin :

– denunțul și declarațiile date de că tre denunță torul POPESCU CONSTANTIN;

– declarația martorului TOMA FLORIAN;

– procesul-verbal de marcare criminalistică , din data de 3.07.2006;

– procesul-verbal privind constatarea infracțiunii flagrante, din data de 6.07.2006;

– note privind înregistrările audio ale unor convorbiri purtate în mediul ambiental, în temeiul autorizației nr. 11 din 4.07.2006, comisăde Tribunalul Vâlcea;

– înscrisuri solicitate și primite de la Primăria Rm. Vâlcea, referitoare la atribuțiile de serviciu ale inculpaților, precum și documentația care a stat la baza eliberării actelor solicitate de că tre denunță tor;

– declarațiile inculpatului GUTĂU MIRCIA;

– declarațiile inculpatului DICU NICOLAE.

Din probațiunea administratăa rezultat fărăechivoc că inculpatul GUTĂU MIRCIA, în calitate de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, a pretins de la numitul POPESCU CONSTANTIN, în perioada aprilie-iulie 2006, suma totalăde 50.000 euro, atât direct, cât și prin intermediul inculpatului DICU NICOLAE, vice-primar, care a și primit suma de 25.000 euro, pentru a-1 ajuta pe denunță tor săobținăun certificat de urbanism în condițiile solicitate; în baza unei înțelegeri anterioare dintre vice-primarul DICU NICOLAE și primarul GUTĂU MIRCIA, o parte din suma primităurma a-i fi remisăacestuia, întrucât, în calitatea sa, primarul are printre atribuțiile de serviciu și emiterea unor acte de natura celui solicitat de că tre denunță tor.

Probațiunea aflatăla dosar a relevat că inculpații, în desfășurarea activității lor infracționale, au purtat mai multe discuții cu denunță torul POPESCU CONSTANTIN, începând cu luna aprilie 2006, în legăturăcu emiterea unui certificat de urbanism pentru un teren în supraFață de 280 mp, situat pe str. Cerna, mun. Râmnicu Vâlcea, aflat în proprietatea S.C. ROVIMET S.A.

Astfel, într-o primădiscuție purtatăcu inculpatul GUTĂU MIRCIA, denunță torul POPESCU CONSTANTIN a solicitat a i se elibera un certificat de urbanism pentru acest teren, conform cu unul emis anterior, acesta, fărăa da explicații concrete, a evidențiat faptul că acest teren se aflăîn centrul orașului și că este dificil săsemneze o autorizație de construcție în regimul pe care îl solicita. Cu această ocazie, MIRCIA GUTĂU prin reliefarea dificultăților în emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construcție i-a dat de înțeles că va răspunde solicitării sale dacă este dispus săîi dea o sumăde bani, iar la întrebarea denunță torului „trebuie sădau ceva, cât?”, acesta i-a spus că lasăcuantumul sumei la aprecierea sa. Evident că la această discuție nu au participat alte persoane, însăimediat După aceasta, denunță torul a relatat conținutul discuției directorului TOMA FLORIN și juristului PREDA FLORIN, cu care s-a și consultat asupra cuantumului sumei pe care urma săo remităprimarului.

După ce a stabilit că îi poate da pentru început 5.000 euro, în cursul lunii aprilie 2006, POPESCU CONSTANTIN 1-a contactat telefonic pe primarul MIRCIA GUTĂU, stabilind cu acesta o întrevedere la biroul aflat în incinta Primăriei, fapt care s-a și realizat în cursul aceleiași zile. Găsindu-1 pe acesta singur în biroul său, denunță torul 1-a înștiințat că a adus suma de 5.000 euro, iar primarul i-a spus sădea suma respectivăviceprimarului DICU NICOLAE, care aștepta în biroul său. Inculpatul GUTĂU MIRCIA i-a spus denunță torului că viceprimarul știa despre problema sa și că aceasta va fi rezolvată.

Deplasându-se în biroulvice-primaruluiDICU NICOLAE, denunță torul i-a spus acestuia că a discutat cu primarul și că acesta 1-a îndrumat că tre el, cu mențiunea că fusese informat despre problema sa. Atunci POPESCU CONSTANTIN a scos din buzunar plicul cu bani și i-a spus viceprimarului că a adus o sumăde bani, iar acesta, fărăa atinge plicul, pe care 1-a lăsat pe birou, a întrebat câți bani sunt, iar la răspunsul denunță torului că sunt 5.000 euro a avut o reacție de oarecare nemulțumire, spunând că „aceștia sunt numai banii pentru consilierii PD”. În aceeași discuție, inculpatul DICU NICOLAE i-a spus denunță torului că trebuie sămai aștepte un timp, întrucât, pentru eliberarea unui certificat din care sărezulte că pe acel teren se poate construi într-un alt regim, urmeazăsăse modifice planul de urbanism zonal (PUZ), această atribuție fiind în competența Consiliului Local.

Ulterior, fărăa putea preciza data exactă, POPESCU CONSTANTIN a mai avut o discuție cu viceprimarul DICU NICOLAE, prilej cu care 1-a întrebat dacă suma pe care i-o dăduse deja este suficientă, acesta că răspunzând trebuie înmulțităcu 10. Înțelegând că este vorba desuma de 50.000 euro, denunță torul nu i-a dat un răspuns ferm, rămânând sămai discute ulterior.

Între timp, obținând o copie a planului de urbanism zonal existent și constatând că primul certificat de urbanism eliberat fostului proprietar corespundea cu planul existent, împreunăcu martorii TOMA FLORIN și – PREDA FLORIN, denunță torul s-a deplasat la biroul primarului MIRCIA GUTĂU, fărăo contactare telefonică prealabilă, relatându-i acestuia situația constatatăși nemulțumireavis-a-vis de aceasta. În această situație, inculpatul MIRCIA GUTĂU, vizibil deranjat, le-a spus săformuleze o nouăcerere pentru eliberarea unui nou certificat de urbanism, care a fost eliberat la 28.06.2006, conținând un regim de construcție mult mai sever decât primul, cu stabilirea unor măsuri restrictive pe care denunță torul le-a considerat abuzive.

La data de 27.06.2006 POPESCU CONSTANTIN s-a deplasat la biroul inculpatului DICU NICOLAE, solicitându-i restituirea sumei de bani, întrucât problema nu fusese rezolvatăîn modul dorit de denunță tor. În ziua de vineri, 30.06.2006, denunță torul s-a deplasat din nou la biroul viceprimarului pentru a-și cere scuze referitor la solicitarea de restituire a banilor. Cu acest prilej, întrucât S.C. ROVIMET S.A. avea în coproprietate și un alt teren, în supraFață de 420 mp, situat în str. G. Stoianovici din Râmnicu Vâlcea, pe care denunță torul era interesat săconstruiască , acesta i-a propus inculpatului DICU NICOLAE ca, în situația în care va fi posibilăeliberarea unui certificat de urbanism pentru acest teren într-un timp scurt, suma de 50.000 euro, solicitatăinițial pentru primul teren, săle fie datăcelor doi inculpați pentru facilitarea obținerii certificatului de urbanism pentru acest al doilea teren, propunere cu care inculpatul DICU NICOLAE a fost de acord.

După această discuție, denunță torul 1-a trimis pe martorul TOMA FLORIN să-i ducă inculpatului DICU NICOLAE actele referitoare la acest teren, pentru a le examina, în vederea purtării unor discuții ulterioare legate de posibilitățile de a se construi pe acel teren.

Astfel, la data de 4.07.2006, denunță torul s-a deplasat la biroul inculpatului DICU NICOLAE, pe care 1-a întrebat dacă a discutat cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, DICU NICOLAE confirmând că a discutat cu acesta și că a fost de acord cu rezolvarea problemei în condițiile menționate. Cu același prilej, denunță torul a propus reducerea sumei de 50.000 euro la 40.000 euro, cu precizarea că primii 5.000 euro deja remiși reprezintăun avans, urmând să-i mai dea încă 20.000 euro în zilele următoare, iar restul După eliberarea certificatului de urbanism. Inculpatul DICU NICOLAE s-a declarat de acord și a confirmat încă o datăcă va mai discuta cu inculpatul GUTĂU MIRCIA.

La data de 6.07.2006, în urma unei discuții telefonice, POPESCU CONSTANTIN s-a întâlnit cu inculpatul DICU NICOLAE la Restaurantul Maria din Râmnicu Vâlcea, denunță torul având asupra sa suma de 20.000 euro, compusădin bancnote de câte 500 euro, tratate criminalistic de organele de urmărire penală. Comunicându-i inculpatului că are această sumă, denunță torul i-a propus sămeargăîn toaleta restaurantului pentru „a face tranzacția”. În aceste împrejurări, POPESCU CONSTANTIN i-a înmânat suma de bani inculpatului DICU NICOLAE, cu precizarea că restul de 15.000 îi vor fi dați După eliberarea actului, prilej cu care inculpatul DICU NICOLAE a menționat încă o datăcă a vorbit cu inculpatul GUTĂU MIRCIA și că nu vor exista probleme în emiterea certificatului.

Inculpatul DICU NICOLAE a introdus suma de bani într-o borsetăpe care o avea asupra sa, După care s-au întors împreunăla masă, continuând discuțiile pe aceeași temă.

DICU NICOLAE i-a precizat denunță torului că este prieten cu inculpatul GUTĂU MIRCIA de 15 ani și că nu vorbește ceva fărăsă-1 întrebe și pe acesta, făcând și o mențiune de genul „normal că faci și de-alea și de-alea”, din care rezultăo înțelegere generalăîn comiterea unor ilegalități de că tre cei doi inculpați.

După încheierea discuției cu inculpatul DICU NICOLAE, POPESCU CONSTANTIN s-a deplasat la sediul Primăriei, pentru a purta o discuție cu inculpatul GUTĂU MIRCIA, pentru a se asigura că acesta este în cunoștințăde cauzăși pentru a-i comunica faptul că , potrivit înțelegerii, i-a remis viceprimarului suma de 20.000 euro. Inculpatul GUTĂU MIRCIA a confirmat că știe despre ce este vorba, iar la afirmația denunță torului cu privire la faptul că restul din cei 40.000 euro stabiliți a fi dați cu titlu de mităvor fi remiși După eliberarea certificatului, inculpatul GUTĂU MIRCIA a făcut cu mâna un gest afirmativ, ce a fost interpretat în sensul că „rămâne așa cum s-a stabilit”.

Conținutul discuțiilor purtate de denunță tor cu cei doi inculpați rezultăși din interceptările și înregistrările audio-video efectuate în cauză, deosebit de relevantă, mai ales în stabilirea vinovăției inculpatului GUTĂU MIRCIA, fiind vizionarea imaginilor înregistrate în 6.07.2006 în biroul acestuia din sediul Primăriei.

Modalitatea în care au acționat inculpații denotă, fărădubiu, urmărirea de că tre aceștia a obținerii unor sume de bani cu titlu de mită, pe fondul unei permanente inducerii a posibilității lor de a dispune După cum doresc eliberarea unor acte administrative, conform atribuțiilor de serviciu, aceștia elaborând un plan de naturăa sugera denunță torului existența unei disponibilități în acest sens, cu condiția de a le fi remisăo sumăde bani. Mai mult, din planul elaborat reiese dorința inculpatului GUTĂU MIRCIA de a „se pune la adăpost”, prin refuzul constant de a purta discuții explicite referitoare la primirea unei sume de bani și prin trimiterea denunță torului pentru purtarea acestor dialoguri „numai” cu inculpatul DICU NICOLAE.

În consecință, actele materiale comise de inculpații GUTĂU MIRCIA și DICU NICOLAE se circumscriu infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, respectiv complicității la această infracțiune, prev. de art. 26 C.p. rap la art. 254 alin. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Din probele aflate la dosar a rezultat că inculpatul GUTĂU MIRCIA se aflăîn situația prevăzutăde art. 148 lit. h C.p.p., întrucât a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și existăprobe certe că lăsarea sa în libertate prezintăun pericol concret pentru ordinea publică , iar inculpatul DICU NICOLAE se aflăîn situația prevăzutăde art. 148 lit. b și h C.p.p., întrucât infracțiunea este flagrantă, iar pedeapsa închisorii prevăzutăde lege este mai mare de 1 an, respectiv a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și existăprobe certe că lăsarea sa în libertate prezintăun pericol concret pentru ordinea publică .

La aprecierea gradului de pericol social concret pentru ordinea publică a faptei comise de inculpați, avem în vedere calitatea inculpaților, modalitatea de săvârșire a faptei și urmarea socialmente periculoasăprodusă.

Din această perspectivă, valoarea sumei de bani ce a făcut obiectul infracțiunii de corupție cercetatăîn prezenta cauzăpoate reprezenta un reper determinant în aprecierea condițiilor ce trebuie întrunite pentru luarea măsurii arestării preventive.

Utilizarea de că tre inculpați, în scopul obținerii unor foloase cu titlu de mită, a calității de aleși publici, atingerea adusăprin fapta comisăprestigiului unei instituții publice care trebuie săvegheze la respectarea legalității emiterii unor acte administrative, imprimăinfracțiunii comise de inculpați un grad de pericol social concret deosebit de grav pentru ordinea publică .

Pe de altăparte, incertitudinea generalizatăa societății civile în corectitudinea și probitatea profesionalăa funcționarilor pu-blici, precum și manifestarea acutăa faptelor de corupție în plan criminogen, îndreptățesc aprecierea că săvârșirea unor fapte de luare de mită, mai ales de că tre înalți funcționari din structurile centrale ale unor instituții și autorități ale statului, reprezintăun pericol grav pentru ordinea publică și, în consecință, impun luarea măsurii arestării preventive.

În raport cu cele expuse, apreciem că măsura arestării preventive este necesarăîn interesul urmăririi penale și, în temeiul art. 149 rap. la art. 143 și art. 148 lit. b și h C.p.p., solicităm instanței luarea măsurii arestării preventive a inculpaților GUTĂU MIRCIA și DICU NICOLAE pe o perioadăde 29 zile, începând cu data de 8.07.2006 pânăla 6.08.2006.

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECŢIA 1 PENALĂ – ÎNCHEIERE

Ședința din Camera de Consiliu din data de 07.07.2006 JUDECĂTOR: ROG LUCIA GREFIER: URSU GABRIEL

Ministerul Public – Parchetul de pe lângăÎnalta Curte de Casație și Justiție – D.N.A. a fost reprezentat prin procuror SUTIMAN CAMELIA.

Pe rol soluționarea propunerii formulate de Parchetul de pe lângăÎnalta Curte de Casație și Justiție – D.N.A. privind luarea măsurii arestării preventive Față de inculpații GUTĂU MIRCIA, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 254 al. l C.p. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 și DICU NICOLAE, cercetat sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de luare de mită, prev. de art.26 C.p. p. rap. la art.254 la. 1 C.p.p. și art.6 din Legea nr.78/2000.

La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu au răspuns inculpatul GUTĂU MIRCIA, personal, aflat în stare de reținere, asistat de apărători aleși, avocați Fieroiu Octavian și Panaitescu Ion și inculpatul DICU NICOLAE, personal, aflat în stare de reținere, asistat de apărător ales, avocat Fieroiu Octavian.

Procedurălegal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de că tre grefierul de ședință, După care:

În conformitate cu disp. art. 70 alin. 2 C.p.p., s-a adus la cunoștințăinculpaților obiectul prezentei cauze, faptele pentru care sunt cercetați și dreptul de a nu face nici o declarație, atrăgându-li-se totodatăatenția că ceea ce declarăpoate fi folosit și împotriva lor, inculpații fiind de acord sădea declarație.