1

Polonezii de la Uzinele Sodice l-au lăsat șomer pe Florin Bălan

In data de 26 aprilie 2007, prin decizia Consiliului de Administrație al USG, s-a reziliat contractul individual de muncă al directorului executiv de până acum al societății, Sergiu Florin Bălan ” motivul rezilierii îl reprezintă”lipsa de colaborare în cadrul comitetului de conducere al societății” ” se poate spune că procesul de (re)privatizare a USG este încheiat, ultimul mohican numit politic la conducerea întreprinderii fiind alungat definitiv

 

După aproape doi ani de „domnie” peste una din întreprinderile mari ale județului Vâlcea, Florin Bălan (RAESA – Mediu) a fost aruncat peste bord de noii patroni ai fabricii. Întreprinderea de care vorbim este Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, așa cum este denumităîn prezent. Florin Bălan era singurul intrus în această fabrică , în toată oastea de polonezii din conducere, și care a dovedit că nu reușește săse integreze în noua mentalitate și în noul stil de management impus de polonezii de la Ciech Varșovia. Dovadăstăcomunicatul de presăemis de Comitetul de Conducere al SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA în data de 27 aprilie în care se precizează: „În ziua de 26 aprilie 2007, prin decizia Consiliului de Administrație al USG, s-a reziliat contractul individual de muncă al directorului executiv de până acum al societății, Sergiu Florin Bălan. Motivul rezilierii îl reprezintălipsa de colaborare în cadrul comitetului de conducere al societății”. Astfel, se poate spune că procesul de (re)privatizare a USG este încheiat, ultimul mohican numit politic la conducerea întreprinderii fiind alungat definitiv. Cunoscut mai ales După scandalurile de la fosta RAETA-RAESA și Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, Florin Bălan și-a menținut timp de peste doi ani scaunul de șef la USG, cu sprijinul politic puternic al Partidului Democrat.

 

Florin Bălan i-a „mințit” pe polonezi timp de cinci luni

 

După o perioadă de „incubație” de două luni ca administrator provizoriu (imediat După alungarea fraților Cristescu de la conducerea USG), Florin Bălan l-a înduplecat pe Dumitru Bușe, președintele Consiliului Județean Vâlcea, și l-a convins să-l punăîn continuare director executiv la aceeași întreprindere. Ceea ce s-a și întâmplat Trebuie sămenționăm că la aceea datăCET Govora și AVAS dețineau controlul în Adunarea Generalăa Acționarilor de la USG, iar CET este administratăde Consiliul Județean Vâlcea. De aici, rezulta „puterea” lui Dumitru Bușe în a numi oameni de încredere la conducerea acestei întreprinderi. Abilitatea lui Florin Bălan în a-și menține scaunul de șef la USG a continuat și După ce această întreprindere a fost cumpăratăde polonezii de la Ciech. Timp de câteva luni – cât au durat negocierile cu polonezii – directorul executiv al USG a reușit o adevăratăperformanță: să-i „aburească ” pe cei de la Ciech că este cel mai tare. această manevrăa fost încercatăși de fostul director de la USG, Ion Popescu, atunci când frații Cristescu au cumpărat USG, însă acesta n-a rezistat pe post decât câteva luni După ce Begacom Timișoara și-a intrat în pâine la USG. Totuși, trebuie săremarcă m că După ședința Adunării Generale a Acționarilor de la USG din data de 5 decembrie 2006, polonezii au decis menținerea lui Florin Bălan în conducerea executivăa întreprinderii. Astfel, din om angajat la stat, Florin Bălan a reușit sătreacă în barca „privaților”, odatăcu preluarea pachetului majoritar de acțiuni la USG. Dezastrul lăsat în urmăde Florin Bălan a fost descoperit la ședința acționarilor din luna februarie a acestui an, când au fost analizate situațiile financiare ale întreprinderii aferente anilor 2005 și 2006 și când au fost descoperite găurile lăsate în urmăde același Florin Bălan. Pierderile financiare s-au ținut lanț, iar datoriile că tre societatea CET Govora s-au acumulat și au ajuns la sume exorbitante. Polonezii au venit și au stins „incendiul”, plătind și reglementând datoria că tre CET Govora. Ciech a achitat o parte din datoriile uzinelor, mai rămânând în discuție doar datoria Față de societatea CET Govora, de 18 milioane euro. Miroslaw Kochalski, președintele Ciech, a semnat în data de 8 ianuarie 2007, cu reprezentanții societății CET Govora, un acord privind reeșalonarea datoriilor Uzinelor Sodice Govora că tre CET Govora. Acordul vizeazăreeșalonarea unui debit de 18 milioane de euro că tre CET Govora pe o perioadă de 9 ani, cu un termen de grație de 12 luni.

 

Dezastrul lăsat în urmă

 

În momentul de Față , se lucreazăla rentabilizarea fabricii, lucru realizabil în urma investiției de 26 milioane euro, eșalonați pe trei ani. După realizarea întregului plan de investiții, majorarea producției și realizarea altor servicii importante se urmărește integrarea USG în cadrul structurii de divizie, parte componentăîn cadrul concernului Ciech, concern care din punct de vedere al sodei, ocupălocul doi în Europa, excluzând piața rusească . USG va trebui săse integreze pe mai multe planuri în cadrul concernului: management, desfacere, resurse umane, sistem financiar comun. Consolidarea acestuia în cadrul diviziei Sodăse va face în prima jumătate a acestui an. Tot recent, acționarii polonezi au aprobat conversia în acțiuni a datoriei societății că tre CET Govora în sumăde circa 20 milioane lei noi, reprezentând penalități de întârziere decurgând din furnizarea de abur industrial și alte servicii prestate societății de că tre CET Govora. Astfel, După nici cinci luni de la privatizarea USG cu polonezii de la Ciech Varșovia, cei de la CET Govora se văd din nou „obligați” sădevinăacționari la USG în urma realizării unei conversii a datoriilor în acțiuni. În urma acestei majorări, capitalul social al companiei ar putea ajunge la circa 125 milioane de lei noi (circa 37 milioane de euro). După preluarea contractului de privatizare a USG, polonezii de la compania CIECH s-au angajat și la plata datoriei comerciale de 66 milioane de lei noi acumulatăde USG Față de CET După privatizare. Majorarea de capital de la Uzinele Sodice Govora care se va realiza prin emiterea a 16 milioane de acțiuni cu o valoare nominalăde 2,5 lei, din care circa jumătate vor fi oferite societății CET Govora, ca urmare a conversiei în acțiuni a datoriei de 20 de milioane lei noi. Cei de la Ciech au avut grijăși de „puii” ei care vin în România: s-a stabilit o indemnizație brutăde 1.400 de euro pentru președintele Consiliului de Administrație de la USG, Rafal Maciej Pasieka, și de 1.300 de euro pentru ceilalți patru membrii ai Consiliului de Administrație. Compania polonezăCIECH a preluat Uzinele Sodice Govora la sfârșitul lunii noiembrie 2006, cumpărând acțiunile deținute de CET Govora și pachetul controlat de frații Marius și Emil Cristescu prin intermediul Begacom Timișoara. Conform contractului de reprivatizare (novație) polonezii de la Ciech s-au obligat săinvestească 26 de milioane de euro în modernizarea și rentabilizarea uzinelor, investiție care va fi făcutăpe parcursul a trei ani de zile.