1

Polonezii de la CIECH intervin în ceasul al 12-lea pentru salvarea USG

Pentru a scă pa de executare silită, acționarul majoritar al Uzinelor Sodice Govora, compania Ciech, se va împrumuta pentru a plăti „datoria istorică ” a fabricii că tre BCR (cesionatăulterior că tre o firmăde apartament)

În cursul săptămânii viitoare, acționarii de la UZINELE SODICE GOVORA vor discuta și, eventual, aproba, propunerea privind contractarea unui împrumut de la compania Ciech pentru plata datoriilor USG că tre Indian England. Propunerea vizeazăîncheierea contractului de împrumut între USG, în calitate de împrumutat, și Ciech Spolka Akcyjna (Ciech), în calitate de împrumutător, în scopul novării obligației de platăa USG că tre Ciech, rezultatădin contractul de cesiune încheiat în data de 17 septembrie 2007 între Ciech, Indian England și USG. Încă din luna septembrie, s-a că zut la o înțelegere cu avocații de la Indian England în vederea stingerii datoriei de 12 milioane de euro pe care UZINELE SODICE GOVORA o are că tre această firmă. În luna mai 2007, reprezentanții de la GHCL Limited, prin intermediarii Indian England și Casa de Avocatură”Mușat și Asociații”, au solicitat invalidarea anexei din contractul de novație încheiat de AVAS și Ciech, pentru cumpărarea USG. În aceste condiții, în 17 septembrie, s-a semnat un acord prin care Ciech se angajeazăsăplătească eșalonat datoria USG de 12 milioane euro că tre GHCL Limited. La sfârșitul lunii septembrie, judecă torii de la Tribunalul Vâlcea au decis anularea recursului formulat de conducerea USG (împreunăcu Ciech) împotriva unei decizii a aceleiași instanțe favorabilăfirmei Indian England NV. La dosarul 1965/288/2006, înregistrat la Tribunalul Vâlcea, la data de 20 iulie 2007, avocații de la USG au chemat ca parte în proces și CET Govora, în calitate de creditor și acționar la USG (cu circa 19% din acțiuni). Având în vedere că hotărârea judecă torească este irevocabilă, cei de la Indian England puteau oricând sătreacă la executarea silităa unor active din cadrul UZINELOR SODICE GOVORA.

Pentru USG, timp pierdut prin instanțe

În alte două procese aflate pe rolul Curții de Apel Pitești, s-a respins categoric recursul solicitat de UZINELE SODICE GOVORA ca nefondat, deciziile în aceste cazuri fiind irevocabile. Conducerea USG nu s-a mulțumit săse „lupte” în justiție doar cu BCR, de aceea a chemat în instanțele de judecatăalte două părți: societatea Indian England și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. După pronunțarea sentințelor de că tre instanța de judecatădin Pitești, avocații de la UZINELE SODICE GOVORA nu au mai putut nici măcar sădeclare recurs la o instanțăsuperioară. Așa s-a ajuns la situația în care ex-directorul fabricii, Florin Bălan, a început atacuri publice, prin intermediul ziarelor locale, la adresa Băncii Comerciale Române, în speranța de a o îndupleca săse răzgândească în privința procedurilor de transmitere a dreptului de creanțăasupra USG că tre Casa de AvocaturăMușat și Asociații. N-a fost săfie; acțiunea în justiție a oamenilor lui Florin Bălan a venit mult prea tardiv, iar conducerea centralăa BCR luase o hotărâre definitivăde a-și vinde creanța că tre Indian England. În plus, BCR a încasat peste 6 milioane USD în contul creanței asupra fabricii vâlcene în condițiile în care de la UZINELE SODICE nu ar mai fi recuperat decât câteva sute de mii de dolari într-o perioadă de mai mulți ani. Nici cei de la Indian England nu sunt „ușăde biserică ” întrucât După cumpărarea creanței asupra USG au vrut săo transforme în acțiuni la aceeași societate. Este vorba despre o manevrămult mai subtilă: Uzinele Sodice Govora și-au ipotecat activele la un „pui” al celor de la Indian England, pentru a depăși criza Financiară . Acest fapt făcea UZINELE SODICE extrem de vulnerabilăîn fața unei eventuale conversii a datoriilor în acțiuni. Noroc că acționarii majoritari de la fabrică (Ciech) și-au dat seama de manevrăși au inclus rapid în noul statut al întreprinderii prevederea ca majorările de capital social sănu se poatăfacă prin conversia creanțelor în acțiuni. Îinta este foarte clară, iar cei de la Ciech și-au luat o măsurăde siguranțăîn fața ofensivei tandemului GHCL și Indian England NV de a cumpăra fabrica din județul Vâlcea. Trebuie sămai adăugăm că săptămâna viitoare, acționarii de la UZINELE SODICE vor lua în discuție transferul tuturor contractelor de garanție încheiate în temeiul contractului de cesiune din data 17 septembrie – între Ciech, Indian England și USG – în scopul garantării obligațiilor de platărezultate din contractul de împrumut ce urmeazăa fi încheiat între USG, în calitate de împrumutat, și Ciech, în calitate de împrumutător. O altăpropunere vizeazăîmputernicirea lui Rafal Pasieka, președintele consiliului de administrație de la USG, și a lui Antoni Kaszak, director general, pentru a negocia, finaliza și semna contractul de împrumut.