Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

POLITIA VALCEANA ISI APARA USCATURILE

                                                             DREPT LA REPLICĂ

 

      REPLICĂ

      că tre

      Redacția ziarului ’’VOCEA VÂLCII’’

      Domnului redactor-șef Romeo Popescu

 

        Referitor la unele aspecte cuprinse în articolul ,,MARIAN TUFEANU ȘI SINUCIDEREA’’ apărut în Publicația dumneavoastrăde Informație și luptăîmpotriva corupției, din data de 09.11.a.c., ne simțim obligați săfacem următoarele precizări:

Lucrătorii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate nu pot fi acuzați de abuzuri sau aplicarea de rele tratamente, atât timp cât Tribunalul Vâlcea prin încheierea nr. 137/13.09.2006 a dispus obligarea numitului Tufeanu Marian de nu părăsi localitatea de domiciliu, pe durata acestei măsuri acesta având obligația prevăzutăde art. 145 Cod de ProcedurăPenală, de a se prezenta la organul de urmărire penalăși la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului întocmit de acesta, măsurăcare nu a fost respectatăde cel în cauză.

        Respectivul nu s-a prezentat nici la instanța de judecată, nici la organele de poliție, la cele trei termene fixate începând cu data de 01.11.2006.

Este de reținut faptul că După data de 13.09.2006, la dosar au fost administrate probe suplimentare constând în identificarea evidenței computerizate de transfer de fonduri și retrageri de numerar, pe care le efectua în mod fraudulos și a sumelor obținute din acestea. Cercetarea informatică a hard-discului a mai pus în evidențăexistența unui fișier în memoria calculatorului care conține date complexe de securizare și de identificare ale unor instrumente de platăelectronică emise de bănci din străinătate, dar și o evidențăa retragerilor de numerar din ATM – uri efectuate de cel de mai sus. În același context au mai fost descoperite aproximativ 1000 de date de identificare și de securizare ale unor instrumente de platăelectronică emise de bănci din străinătate.

        Probele suplimentare menționate mai sus a fost prezentate tribunalului Vâlcea care prin încheierea din 08.11.2006 confirmatăși rămasădefinitivăprin hotărârea curții de Apel Pitești, au stabilit că inculpatul a încă lcat cu rea credințăobligațiile pe care trebuia săle respecte, dispunând arestarea preventivăa acestuia.

Având în vedere că Tufeanu Marian se sustrage urmăririi penale, acesta a fost dat în urmărire generală, urmând ca După depistare săfie prezentat judecă torului.

Cu speranța că replica instituției noastre își va găsi locul în paginile publicației pe care o conduceți, văasigurăm și pe această cale de întreaga disponibilitate pentru a clarifica orice aspect ce intrăîn sfera de competențăa I.P.J. Vâlcea.

• BIROUL DE PRESĂ AL I.P.J. VÂLCEA

 

 

        NOTĂ:

        Obișnuiți cu răspunsuri obiective, la semnalele presei, ne vedem în situația de a văatrage atenția că de data aceasta ați ocolit răspunsul la cele semnalate, noi vorbind despre Podul Olt și dumneavoastrărăspunzându-ne despre Piatra Olt. În concluzie: Nu am pus la îndoială, nicicând, seriozitatea anchetei efectuatăîn acest caz, cum nu putem nici săne pronunțăm asupra vinovăției sau nevinovăției tânărului Marian Tufeanu. Semnalul nostru a vizat comportarea celor doi polițiști în relațiile cu anchetatul și ținuta unuia dintre ei în public, care denotăslăbirea disciplinei în unitatea dvs., contribuabilul dorind săfie reprezentat nu de „police-dandy”, ci de polițiști decenți, serioși și fărăa fi adversari inculpaților. Ce ați zice domnilor care stați în spatele dreptului la replică dacă anchetați de polițiștii Frunzăși de Stoica ați fi amenințați, înjurați sau batjocoriți și daca aceștia, veniți acasăla percheziție vi s-ar trânti pe pat, urcându-se încă lțați în pat, sub pretextul ca vor sădoarmăîntr-un pat de milionar? Confiscați-i lui Frunzăcercelul ce-l poarta în ureche, că doar este un oficial al statului. Audiați părinții anchetatului și veți afla cum s-au comportat băieții cu aceștia și fiul lor, batjocorind bunul simț și prezumția de nevinovăție.

        Apoi, întrebați de ce s-a ridicat autoturismul tânărului fărăîncuviințarea procurorului de caz, de ce a fost zgâriatăvopseaua caroseriei și în baza a că rui act legal a fost lipsit acesta de un bun proprietate privată? Acestea sunt situațiile la care așteptăm răspuns. Ocolind răspunsul la cele publicate, dați semnalul că nu văintereseazăcomportarea și disciplina profesionalăa polițistului modern. În numărul viitor, vom prezenta opiniei publice un dialog purtat de un deținut aflat în Penitenciarul Colibași cu sursa lui aflatăîn libertate, dialog de unde se va vedea că unul dintre cei doi semnalați de noi este acuzat de comiterea unor grave ilegalități, ce intrăsub incidența legii, trebuind sesizat DNA. De altfel, cunoașteți despre ce este vorba și ar fi trebuit sădovediți că nu sunteți partizani cu abuzivii și indisciplinații subordonați amintiți, creând un grav precedent. Răbdători, așteptăm răspunsul care se cuvine și măsurile luate asupra abuzivilor subordonați. Dacă învinuitul Marian Tufeanu se va sinucide, așa cum a lăsat săse înțeleagăprin scrisoarea de adio, cei doi polițiști și procurorul de caz sunt autorii morali ai nefericirii acestuia.

                                                               • Romeo POPESCU – redactor șef