Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la datorie, chiar și cu jumătate din personalul necesar

„La ora actualăavem subunități la Rm. Vâlcea, Drăgășani, Brezoi, Grădiștea și Govora. Având în vedere distanța dintre Voineasa și Brezoi, de peste 35 de kilometri prin zonăde munte, poate s-ar impune înființarea unei subunități. Numai că , zilele trecute la Voineasa nu a fost vorba de utilaje, ci mai degrabăde faptul că oamenii din localitate nu se înțelegeau cu reprezentanții primăriei și au început să-și reproșeze diferite lucruri”, spune șeful ISU Vâlcea, Adrian Mesescu

 

” Rep.: Domnule inspector – șef Adrian Mesescu, dispuneți de personal suficient și de mijloacele necesare de intervenție pentru a face Față tuturor solicitărilor de urgență?

” Adrian Mesescu: În momentul acesta Inspectoratul pentru Situații de Urgență”General Magheru” al județului Vâlcea are un deficit de personal. Pot săvăspun că la ora actualăavem asigurat doar 45% din necesarul de personal. Acest lucru, însă nu ne împiedică săne facem datoria, iar atunci când este cazul, persoanele care sunt în zi liberăsunt chemate imediat la unitate. Față de 2005 însă s-a produs o creștere semnificativăîn sensul dotării cu mijloace de intervenție. Avem asigurate mașini de intervenție care sunt în stare operativă, chiar dacă unele dintre ele sunt mai vechi. Totuși avem și două mașini noi în dotare: una de 1 an de zile și alta de peste 3 luni. De asemenea, deținem și bărci și autopompe suficiente pentru a ne descurca în situații de urgență. Suntem destul de mulțumiți în ceea ce privește dotarea cu mijloace de intervenție. Un lucru pozitiv este faptul că astfel de investiții vor continua și în 2007. Mai mult, se fac eforturi deosebite pentru ca încadrarea cu personal săfie de 100%. Anul acesta urmeazăsăse desfășoare a doua etapăde încadrare cu oameni profesioniști, iar pe la sfârșitul anului sperăm săajungem la un procent de încadrare de 70-75% Față de necesar. Nu cred că trebuie sămai spun că acest lucru se va răsfrânge pozitiv și asupra capacității de intervenție a Inspectoratului, atât din punct de vedere numeric, cât și calitativ. Noi am încercat întotdeauna săle asigurăm oamenilor noștri o pregătire cât mai bună.      

” Rep.: Existăla ora actualăun plan de intervenție la nivelul fiecă rei localități în caz de situații de urgență?

” A.M.: Desigur, la ora actualăexistăun plan de intervenție atât la nivelul județului, cât și la cel al fiecă rei localități în parte, începând de la planul de protecție civilă, de apărare împotriva inundațiilor și până la cel de apărare la alunecă ri de teren și cutremur. Vreau săvăspun că am avut probleme în executarea acestor planuri, pentru că nu toți primarii sunt receptivi la tot ceea ce facem noi în acest sens. Acum suntem în curs de întocmire al celui mai complex plan care a fost realizat vreodată. Acesta se numește „Plan de analizăși de acoperire a riscurilor” și trebuie realizat și de că tre comitetele locale de situații de urgență. Astfel, din data de 21 martie a.c., primarii au termen de 60 de zile pentru a-l întocmi. Încă din luna decembrie a anului trecut am avut o întâlnire cu toți primarii pentru a le explica cum trebuie făcut acest plan. Le-am dat două CD-uri ce conțin structura planului, toată legislația de situații de urgențăși o schemăa județului ce aratăriscurile teritoriale. De acolo își pot lua toate datele referitoare la localitatea respectivăși la riscurile care existăpe teritoriul ei. Dacă considerăcă mai existăși alte zone de risc le pot cuprinde în acest plan, După care se vor ghida în caz de urgență.

Rep.: În cazul în care primarii nu binevoiesc sărealizeze acest plan, ce măsuri veți lua?

” A.M.: Sperăm săse încadreze în acest termen, pentru că planul de analizăși acoperire a riscurilor înseamnă înglobarea celor 89 de planuri ale localităților de pe teritoriul județului Vâlcea. Noi vom urmări îndeaproape realizarea lor. În cazul în care primarii nu vor face aceste planuri vom lua măsurile necesare. La început îi vom avertiza, După care, dacă trebuie, vom da chiar și amenzi. Noi nu vrem săajungem în asemenea situație, dar trebuie săînțeleagăodatăpentru totdeauna că aceste planuri nu se fac doar pentru că vreau eu sau doamna prefect, ci pentru că sunt necesare în cazurile unor reale situații de urgență.       

” Rep.: Cu puțin timp în urmăați efectuat două exerciții test, la Conpet – Olănești și la Băile Govora, pentru a verifica cum se intervine în cazul unor situații reale de urgență. Credeți că toate forțele inspectoratului știu cum săacționeze în aceste cazuri?  

” A.M.: Într-adevăr în luna martie am desfășurat două exerciții de amploare: la SC Conpet – Olănești și în orașul Băile Govora. Primul exercițiu s-a făcut pentru a verifica cum merg planurile de urgențăinternăși externăîn situația unei reale explozii. Participarea, cred eu, a fost foarte bună, iar exercițiile au avut succes. 

” Rep.: Bugetul Inspectoratului asigurănecesitățile pentru desfășurarea tuturor activităților?

” A.M.: Bineînțeles că toată lumea dorește un buget cât mai mare, însă el se stabilește în funcție de încadrarea inspectoratului, de dotare și de cât poate să asigure Guvernul. Eu vreau săvăspun că bugetul Inspectoratului de anul acesta asigurădesfășurarea activităților fărăprobleme. Repet, eforturi deosebite se vor face în continuare pentru achiziționarea de utilaje, precum și pentru încadrarea de personal.

” Rep.: Câte mașini are ISU în dotare? Se încadreazătoate în durata normalăde utilizare?

” A.M.: În conformitate cu organizarea avem toate mașinile de intervenție necesare, chiar și o mică rezervăcu mașini mai vechi pentru a interveni operativ. Bineînțeles că foarte multe dintre ele au depășit norma de utilizare, dar facem tot ce ne stăîn putințăpentru a le menține în stare de funcționare. 

” Rep.: Îinând cont de evenimentele din week-end de la Voineasa și Brezoi, considerați că este necesară înființarea unei subunități a Inspectoratului în nordul județului? 

” A.M.: Deocamdatăstructura Inspectoratului nu ne permite acest lucru. La ora actualăavem subunități la Rm. Vâlcea, Drăgășani, Brezoi, Grădiștea și Govora. Având în vedere distanța dintre Voineasa și Brezoi, de peste 35 de kilometri prin zonăde munte, poate s-ar impune înființarea unei subunități. Dar, subliniez încă o datăfaptul că , la fel ca și în celelalte localități, și acolo s-a înființat serviciul voluntar pentru situații de urgență. că nu-l folosesc? Asta nu este vina noastră, ci a celui ce conduce localitatea care s-a obișnuit săpunătoate planurile doar pe hârtie și sănu le folosească în situații de urgență. Din câte știu, în Voineasa a existat și o mașinăde intervenție, care datorităuzurii nu mai e folosită. Numai că , zilele trecute la Voineasa nu a fost vorba de utilaje, ci mai degrabăde faptul că oamenii din localitate nu se înțelegeau cu reprezentanții primăriei și au început să-și reproșeze diferite lucruri. Revenind la întrebare, deocamdatăasta este structura inspectoratului. Și noi ne-am dori săavem mai multe subunități, însă asta presupune bani și personal. Dacă administrațiile locale ne-ar ajuta, ar pune la dispoziție un spațiu și ar plăti toate utilitățile, am putea transfera oameni de la sediul central. Pot săvăspun că de la Brezoi, unde avem subunitatea pentru partea de nord a județului, este o distanțămai scurtăpână la Voineasa. Avem zona de vest a județului, unde echipajul de la Grădiștea are de parcurs o distanțăde 70 de kilometri până la cea mai îndepărtatălocalitate care este pe teritoriul județului Olt. Noi, pe lângă cele 89 de localități de teritoriul județului Vâlcea unde intervenim, mai avem patru comune ale județului Gorj în partea de vest și încă nouăcomune pe teritoriul județului Olt în partea de sud-est. Așadar, intervenim în 102 localități, ceea ce ne-ar îndreptăți la mai multe subunități, dar și utilaje.  

” Rep.: Văbucurați de sprijinul autorităților vâlcene în desfășurarea activităților?  

” A.M.: Din punctul meu de vedere, a existat întotdeauna o cooperare foarte bunăîntre noi și reprezentanții Prefecturii sau ai Consiliului Județean și ne sprijinăîn toate acțiunile. Mai mult decât atât, o componentăa bugetului ISU Vâlcea este asiguratăși de Consiliului Județean Vâlcea. însă , cel mai mult ne-ar ajuta primarii localităților vâlcene dacă ar înțelege că situațiile de urgențăînseamnă ceva deosebit pentru comunitate.