1

DETURNAREA UNEI LICITAÎII

” La Primăria din comuna Nicolae Bălcescu a avut loc

” că țeii dintâi turbeazăși trebuie sancționați ca exemplu de neurmat ” legea trebuie să-și spunăcuvântul

 

Cu ceva timp în urmă, Ministrul Justiției, Monica Macovei, a anunțat modifică ri spectaculoase în noul Cod penal, modifică ri pe care le așteaptă, de ani de zile, toți aceia care mai cred că în România se poate face și dreptate, nu numai favoritisme pentru parlamentari, politicieni și cei avuți și îndestulați post revoluționar. După cum s-a promis, în noul Cod penal supus dezbaterii publice au apărut noi infracțiuni. Astfel, sunt supuse pedepsei penale deturnarea licitațiilor publice, camăta, exploatarea cerșetorilor, sfidarea instanței, fraudarea creditului ori a asigurărilor. Totodată, pedepsele pentru corupție vor fi ierarhizate nu numai în funcție de gravitatea faptei, ca până acum, ci și în funcție de rangul demnitarului corupt. Așa săfie, și bine se va face, pentru că , la noi în județ, nu puține au fost cazurile semnalate prin presăde suspiciune privind acte de corupție comise sub o așa zisăoblăduire legalăla licitațiile pentru fondurile Sapard. În fond, au fost deturnări subtile făcute din motive ce se pot încadra destul de bine în noul articol al Codului penal supus dezbaterii publice.

Licitație deturnată

La sfârșitul anului trecut, Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu a anunțat organizarea unei licitații publice deschise privind proiectarea și execuția lucrării „Alimentare cu apăa comunei N. Bălcescu”, proiect finanțat prin programul SAPARD. „Succesul obținerii fondurilor pentru acest proiect îmi aparține mie, pentru că am găsit soluția de a înscrie lucrarea în finanțarea SAPARD pentru anii 2004-2008, urmând ca până la sfârșitul acestui an săcheltuim banii” – ne-a declarat primarul Oprea Constantin – responsabilul legal de proiect. După o selecție riguroasă, în final, au rămas să-și dispute adjudecarea licitației firmele vâlcene „Govora SA” – cu subcontractantul proiectant „PROIECT SA” (firmăa omului de afaceri Nicolae Sofianu) și ENERGOMONTAJ SA – cu subcontractantul „Consult Invest SRL” (firmăa cunoscutului proiectant al Aducțiunii de apăBrădișor-Drăgășani – Bebe Rădulescu). Fărăa insinua nimic, menționăm că primarul Constantin Oprea și omul de afaceri Nicolae Sofianu fac parte din aceeași formațiune politică – PNL, iar directorul Gheorghe Nicolau – de la Energomontaj și omul de afaceri Bebe Rădulescu, nu fac politică în cadrul vreunui partid, dumnealor știind săfacă numai politica muncii, a lucrului produs temeinic și cu seriozitate. Tocmai pentru a nu se atrage critici, privind apartenența liberalăa primarului și a subcontractantului Sofianu, s-a preferat alcă tuirea unei comisii de licitație din care primarul sănu facă parte, salariații primăriei nominalizați în componența ei dovedind, ulterior, nepricepere, superficialitate și subiectivism. Favorizând SC Govora SA. În rândurile care urmeazăne vom argumenta afirmația, sesizând totodatăDirecția Finanțelor Publice Vâlcea și procurorul DNA – atașat Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea că în acest caz existăsuspiciuni că a avut loc o deturnare de licitație, cu scop evident. Politic?

Licitația propriu-zisă

După scoaterea la vânzare a Caietului de sarcini și selecția riguroasăa dosarelor ofertanților, în final au rămas firmele Govora SA și Energomontaj. Licitația publică a avut loc la data de 18 ianuarie a.c. și a vizat, în principal, oferta cea mai avantajoasă, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al execuției lucrării. Sau așa ar fi trebuit săfie. Aici trebuie menționat că finanțatorul SAPARD a condiționat terminarea lucrării până la sfârșitul acestui an, în caz contrar suspendând finanțarea angajată . Conform ofertelor depuse și deschise de comisie în fața reprezentanților firmelor concurente, SC Energomontaj a avut oferta cea mai avantajoasă, cu o duratăde execuție de 9 luni de zile și un preț mai mic decât contracandidata sa cu peste 250 milioane lei vechi. Fie și numai pentru faptul că GOVORA SA a oferit terminarea lucrării în 13 luni și aceasta trebuia scoasădin licitație, ca învinsă! În cazul cel mai fericit, lucrarea de alimentare cu apăva putea începe în luna aprilie, astfel că , în conformitate cu angajamentul asumat, firma GOVORA SA va trece cu execuția proiectului în anul viitor (luna mai 2008) și finanțarea se va pierde. În aceste condiții devine de neînțeles de ce a fost scoasădin competiție oferta avantajoasăa Energomontaj-ului.

Șicanările

După depunerea ofertei, comisia de licitare a Consiliului Local a mai cerut informații de la SC Energomontaj. Au mai dorit explicații despre cum se va rezolva problema alimentării execuției cu energie electrică , de parcă proiectul viza energia și nu introducerea apei în comună. Categoric, aceasta a fost prima șicană, pentru că abia După adjudecarea licitației câștigă torul contacteazădistribuitorul de energie electrică și face contract cu acesta. Pe parcursul analizării ofertelor, au urmat alte trei solicitări de completări și clarifică ri, neputându-se găsi nod în papurăfirmei ENERGOMONTAJ, binecunoscutăpentru soliditatea Financiară , seriozitatea și calitatea lucrărilor executate până acum. Și cu toate acestea a urmat

Respingerea ofertei

La sfârșitul lunii trecute, Energomontaj-ul a primit o scrisoare de respingere a ofertei făcute, argumentându-se că pierderea licitației a avut loc datorităunor motive imputabile subcontractului CONSULT INVEST, în spețăo așa-zisăsituație economică și statutul financiar al acesteia care nu ar fi satisfăcut criteriile specificate în dosarul de licitație (media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani a SC CONSULT INVEST nu a îndeplinit criteriile impuse??). False motive, care, desigur, puse în contrapartidăcu subcontractantul celălalt (Proiect SA), nu aveau nici un fel de reprezentivitate, pentru că doar SC ENERGOMONTAJ SA era contractantul lucrării. Astfel că , sub semnătura primarului Constantin Oprea, a fost expediatăo scrisoare de mulțumire pentru participare la licitație, încheiatăcu un ușor umor sfidător. Citat: „Pentru informarea dumneavoastră, contractul a fost acordat GOVORA SA, pentru suma de 2.847.306,57 RON (sumămai mare decât cea oferităde SC Energomontaj – n.r.). Deși nu am fost în măsură(bravo, domnule primar liberal! – n.r.) săne folosim serviciile dvs. cu această ocazie, avem convingerea că veți continua sămanifestați un interes activ la inițiativele noastre”.

Șmecherii demascatoare

Scrisoarea de comunicare a pierderii licitației a fost transmisăprin fax la Energomontaj, la data de 23 februarie 2007. Adică , în ziua de vineri și, asta nu oricând, ci la ora 20:00. La firma destinatară, faxul primit era ilizibil, putându-se reconstitui doar numărul de fax transmițător și ora emiterii lui. Au urmat două zile de week-end și deabia luni dimineața s-a putut lua legătura cu primăria din N. Bălcescu, cerându-se retransmiterea mesajului. Veți spune că asta nu înseamnă nimic. Ba nu, înseamnă , pentru că în conformitate cu prevederile Codului Civil, prescripția dreptului de a face contestație este de 10 zile, începând cu data comunică rii răspunsului privind câștigarea sau nu a licitației (OU 34/2006, art. 255). Dacă luăm drept bazăde calcul data de încunoștințare a pierderii licitației – ziua de vineri, 23 februarie, se pierd cele două zile de week-end, la care se puteau adăuga și zilele până când se dumireau destinatarii ce era cu faxul iligibil. Și se depășea termenul de contestație. În investigarea cazului, am ajuns și noi la Primăria N. Bălcescu, vineri, 23 februarie, în jurul prânzului, și primarul ne-a informat că a trimis deja scrisoarea de răspuns, ceea ce era o dezinformare. A trimis-o seara, la ora 20:00. În fine, ținând cont de prevederile legale privind termenul de contestație, SC Energomontaj  a înaintat contestația la timp, numai că primarul s-a împotrivit înregistrării ei, motivând ieșirea din termenul legal. Se raporta, săracul, la data de 23 februarie, aceea cu faxul ilizibil! Cu chiu, cu vai, delegatul contestatorului a reușit săînregistreze lucrarea, aceasta fiind inseratăîn registrul de intrări a primăriei și nu al Consiliului Local. A trebuit săfie că utat primarul prin municipiul Rm. Vâlcea și săfie obligat săpunăștampila de avizare a Consiliului, care, surprinzător, era la dumnealui în geantăși nu în Primărie. Sunt prea multe semne de întrebare care rezultădin analiza desfășurării cazului, ca sănu se tragăconcluzii de suspiciune.

Contestația

Împotriva modului de atribuire a contractului privind proiectarea și execuția lucrării menționate s-a depus o contestație care demonteazătoate criticile aduse de comisia de licitare în sarcina ofertantului Energomontaj. Un prim motiv pentru respingerea ofertei a fost acela ce viza data preconizatăpentru finalizarea documentației de proiectare. Nu trebuie săfii specialist ca săînțelegi că nu s-a făcut o analizăserioasăofertei în acest sens, pentru că termenul de 44 de zile propuse se încadreazăperfect în termenul de finalizare total ofertat de 9 luni calendaristice. Apoi, referitor la situația economică a subcontractantului CONSULT INVEST, aprecierile comisiei sunt subiective în totalitate. Bilanțul anului 2006 nu a fost depus încă la DGFP, termenul legal fiind de 120 de zile de la data încheierii anului calendaristic și, ca atare, nici una din firmele concurente nu poate certifica datele aferente acestui an. Ca o dovadăa superficialității (pentru a nu ne pronunța privind neseriozitatea manifestată) s-au făcut referiri și la capacitatea profesionalăa subcontractantului, respectiv neîndeplinirea unor criterii specificate într-un formular care nu existăîn dosarul de licitație, ceea ce înseamnă o gravăeroare (și interesată!) strecuratăîn raportul întocmit de comisia de evaluare.

Concluzii

SC Energomontaj SA a dovedit, prin subantreprenorul declarat și prin contractul său de prestări servicii, că îndeplinește condițiile impuse de calificare, fiind realizate toate condițiile cerute prin caietul de sarcini. Din aceste motive, se poate trage concluzia că analiza ofertei firmei declarate necâștigă toare nu a fost făcutăcu seriozitate, ba chiar tendențioasă, avantajându-se, evident, SC GOVORA SA și PROIECT SA. De aceea, contestația depusăla Consiliul Național de soluționare a contestațiilor și o sesizare la DNA, se impun. Acest caz poate fi primul din categoria licitațiilor deturnate.

Radu Dumitrescu