1

Instituțiile vâlcene, la control

 16 ministeriabili pentru Vâlcea

Luni, 27 aprilie a.c., în județul nostru au sosit 16 reprezentanți ai Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale (OCSPC), Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Economiei, Ministerului Sănătății, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, precum și Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale care vor lua la „purecat” mai multe instituții vâlcene. Ei vor verifica dacă Vâlcea este pregătităîn caz de război și vor aplica un exercițiu de apărare pe un scenariu conceput într-o situație de confruntare antiteroristă. Controlul va dura patru zile, cei 16 ministeriabili făcându-și meseria la Consiliul Județean Vâlcea, Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea, Centrul Județean de Telecomunicații, Oficiul Județean de Poștă, Oficiul de Mobilizare a Economiei și Pregătire a Teritoriului pentru Apărare, consiliile locale din Vlădești și Băile Olănești, precum și la șase agenți economici din Drăgășani, Băbeni și Râmnicu Vâlcea. „Exercițiul își propune săverifice capacitate de reacție a instituțiilor cu atribuții specifice pentru înlăturarea urmărilor acțiunilor teroriste și a calamităților naturale, precum și posibilitățile agenților economici de a realiza sarcinile speciale care le revin, inclusiv prin asigurarea produselor destinate consumului raționalizat al populației din zonele calamitate. Celelalte obiective ale verifică rilor se referăla evaluarea resurselor necesare asigurării cererilor pentru forțele armate și pentru intervenții. De asemenea, evaluarea modului de realizare a rechizițiilor de bunuri și servicii la nivel județean, verificarea modului de alocare a resurselor planificate pentru consumul raționalizat al populației și verificarea asigurării forței de muncă necesară la mobilizare sunt alte obiective” – a spus prefectul de Vâlcea, Remus Grigorescu.