Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Efectul „Mănoiu-Pană”, efectul razelor de lunăasupra galoșilor de gumă

Într-o așa-zisă publicație vâlceană on-line, un bizar pseudo-ziarist și-a titrat bălăria de presă cu o scandaloasăafirmație, precum că „Efectul „Florin Mănoiu – Adi Pană” aruncă în aer politica vâlceană „. Apoi, pentru ca diagnosticul anormalității săfie complet, a menționat: „Unic pe țară , în materie de presă și politică (cazul – n.r.), exclusiv în (denumirea suportului electronic ce se vrea ziar on-line – n.r.)”. În fapt, este vorba de nerespectarea art.55 alin.1 lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modifică rile și completările ulterioare, constatate în comunele Golești, Fârtățești și Dăești, unde nu s-au ținut două ședințe consecutive ale Consiliilor Locale, fapt pentru care legea dispune dizolvarea organismului „legislativ” . De fapt, Florin Mănoiu -consilier în CL al comunei Golești a fost cel care a scos pe tapet nerespectarea legii în organismul din care face parte, iar pseudo-ziaristul Adrian Pană- individ care recunoaște, singur și neîntrebat, că este nebun – s-a și repezit săconfiște „găselnița” consilierului, afirmând ,despre el și Mănoiu, că „tinerii liberali luptăcu adevărat împotriva COMUNISMULUI și ILEGALITĂÎILOR”. Bietul de el, confundă”comunismul” cu organul legislativ din cele trei comune menționate și drept „ilegalitate” neconvocarea a două ședințe de consiliu, consecutiv. Proba nebuniei individului tarat, ziarist cu o subculturămedie revoltătoare, cititor doar de etichete de băuturi naturale și spirtoase, rezultădin următoarea afirmație publică : „Doi cetățeni cu adevărat consecvenți (adică el și Mănoiu – n.r.), au luptat și au demonstrat că legea, în Vâlcea, este aplicatăîn stil „medieval”, După ureche, dar mai ales, După interes „. Și dă-i, și luptă, luptă ca la ’48! Care stil medieval, care ureche și care interes, băiete? Baliverne! Dar sănu credeți cumva că Panăa semnat cu numele lui articolul prin care-și scoate în evidență”talentul” determinat de criza permanentăde nebunie ce-l încearcă După orele 20, pe terasa restaurantului Alutus. Și-a tras repede un pseudonim, pentru că talentul ce-l mistuie i-a generat un fragment monumental: „A fost nevoie săajungăun alt tânăr (Doamne, cât am așteptat) Remus Grigorescu – prefect ca, După ce Panăși Mănoiu și-au aplicat strategia (?), o ditamai instituția precum Prefectura Vâlcea sărecunoască faptul că legea administrației publice locale este clarăîn cazurile comunei Golești (primar PD-L) și Fârtățești (primar PSD)”. Explicit pasaj de nebunie, dar bolnavul a uitat de comuna Dăești, ce-i stăca osul în gât, fuga de idei, jucându-i festa. Întregul text al articolului la care ne referim, poate deveni temăde studiu, în antecamerele cabinetelor de psihiatrie și nu putem sănu-i dăm o notămare la pricepere, fără a mai publica două fraze epocale, scrise de Pană(sub pseudonim) despre Pană- „luptătorul anticomunist”: „Colegul nostru Adi Panăne-a rugat săînțelegem că , După planul său, de aici înainte, la fiecare două săptămâni, ne va furniza probe zguduitoare (Care plan și cui? că ziarul electronic este al lui și nu-l bagănimeni in seamă! – n.r.) despre incompetența și, mai ales, reaua voințăa reprezentanților instituțiilor statului în aplicarea, respectarea și apărarea legii. Un interviu incendiar cu Adi va fi publicat După întoarcerea lui de la Congresul TNL (vedeți ce tare este? – n.r.) de sâmbătă, 4 aprilie 2009, de la București”. Ce ați înțeles din asta? Are diminutivistul „Adi” un plan personal de furnizarea unor „probe zguduitoare” despre incompetența și reaua voințăa reprezentanților statului în aplicarea respectării și apărarea legii? Doar se laudă. Dacă da, atunci, unde a făcut-o, că nema probe, canci curaj, doar insulte și calomnii aduse (anticipativ!) organelor statului care, numai După sesizarea instanțelor de judecată, se pot ocupa de astfel de rezolvări. Atunci când „Adi” a aruncat bălăriile astea pe piața publicistică , de-abia fuseserăsesizate ilegalitățile din cele trei Consilii locale și, prin sesizare, mecanismul verifică rilor judecă torești s-a declanșat. Știa el, „luptătorul”, că nu se va ancheta problema ce-i tulburăexistența sau că soluția juridică a cazurilor va fi una favorabilăConsiliilor aflate în „offside”! Cum altfel putea el sănu se urce pe soclul unei statui de „luptător”, făcutădin zahăr ars? Atenție la câini, „Adi”, că vine cuțu, face pi-pi și gata-ți ceaiul

Cumpătarea-i lipsește

Suntem convinși că și Florin Mănoiu, consilierul care i-a povestit lui Panăsituația ilegalădin consiliul al că rui membru este, a rămas cu gura că scată, pentru că i-a fost confiscatăacțiunea de demascare, de iresponsabilul său coleg de partid, dar nu mai avea ce face. Laurii îi fuseserădeja furați. Pentru că , cu adevărat, situația semnalatăde el, se aflăîn afara textului de lege, lege care stabilește că în atare situație, Consiliile locale se dizolvănecondiționat. Numai că în Justiția română, până la soluția definitivăși irevocabilăeste o cale lungă, iar numărul anilor în care se pot judeca astfel de procese duc la expirarea mandatului consilierilor, fără săse poatăaplica sancțiunea dizolvării. Dacă ar fi fost un om cumpătat și ar mai fi citit câte ceva din Legislație, Adi Panănu s-ar fi compromis și și-ar mai fi păstrat, cât de cât, un dram de onorabilitate.

Lungul drum, deabia începe

Pentru că ne este foarte aproape subiectul și-l monitorizăm pas cu pas, ne vom referi strict la situația din comuna Dăești, învecinatămunicipiului Rm. Vâlcea. Aici, la cârma destinului administrației publice comunale, se aflăun primar PSD. Liberalii au pus de mult ochii pe localitate și, sub diverse forme, încearcă să-l „detroneze” pe primar sau, în caz de nereușită, să-l „replanteze” pe vechiul viceprimar (fost PD-L, PNG, PRM și mai urmeazătraseul politic) în locul celui ales prin voința celorlalți consilieri, dar nu liberali. Ei bine, fostul viceprimar, ahtiat După putere, văzând că oamenii din localitate nu-l agreează, a încercat, în campania din vara anului trecut, să-l promoveze drept câștigă tor pe ginerele său, tânăr liberal, nu fără calități, dar neînțărcat politic. Constatând că la Consiliul Local dăeștean nu s-au ținut două ședințe ordinare consecutive, s-a și dus la Tribunal și a depus o plângere, în nume propriu. Bucuria lui și a celor de teapa „tinerilor liberali”, reprezentați de ziaristul (?) Adi Pană, fără să-l împuternicească cineva, se va dovedi a fi fost degeaba. Cine se bucurăla urmă, se bucurămai bine! Declanșatăacțiunea judecă torească , la secția „Contencios administrativ”, ședința de judecatăa avut loc la data de 2 iunie a.c. Aici s-a întâmplat ceea ce noi le-am semnalat „băieților” poftitori și profitori de imagine publică , adică , suspendarea judecă rii cauzei la Tribunalul Vâlcea, invocându-se o excepție de neconstituționalitate. Instanța vâlceană a aprobat cererea, admițând excepția invocată, trimițând cauza, spre judecare, la Curtea Constituțională. După redactarea soluției (30 de zile), dosarul va fi pus pe rol, la București și primul termen de judecatăla Curte, va avea loc peste șapte luni (mai ales că în interiorul acestui interval prognosticat, va fi și vacanța judecă torească ). Urmează, încă două luni de proces și cam prin luna martie 2010, dosarul va reveni la Tribunalul Rm. Vâlcea. Apoi, urmeazăaltăinstanță, altăcontestație de neconstituționalitate, altăjudecare pe la București și se va ajunge în anul 2011. Dar „odiseea” reclamațiilor materializate în procese, nu se va sfârși aici și vor mai urma doi ani de așteptare, astfel că întregul Consiliu Local – în formațiunea de acum (dacă nu cumva, de rușine, fostul viceprimar va demisiona din funcția de consilier) va fi găsit în funcție, la alegerile din vara anului 2012. Ei bine, că ile astea de apărare – perfect legale – nu le sunt cunoscute „poftitorilor” și „luptătorului pentru dreptate” – Adi Pană. Dacă nu am știi că pseudo-ziaristul Panăse recunoaște a fi nebun (existămărturii în acest sens!), l-am acuza de tot ceea ce face el vinovat în profesie și în societate, dar vom renunța, pentru a-i mai îngădui existența în colectivitatea profesionalăși pentru a nu-i declanșa vreo crizăcu urmări foarte grave pentru cei din jurul lui, tovarășii de pahar toleranți. Este cunoscut temperamentul și comportamentul său violent, în restaurante sau într-un cazinou local, când și-a bătut câțiva prietenii, fără vreun motiv anume. Comportamentul său de huligan (ce poate fi confirmat și de Poliția locală) sau nerespectarea legii – tocmai de el ce se crede și se pretinde „apărător al legii”, sunt arhicunoscute. În aceste condiții, izolarea sa ar fi ceva normal sau, în caz de înduioșarea ambientului, ignorarea îl mai poate face bine. În urmăcu doi ani de zile, Panăa emis un comunicat de presă , denumit „Huliganul” pe care l-a trimis, prin e-mail, la toate instituțiile statului român, naționale și locale, acuzând un ziarist că l-ar fi bătut în public pe un coleg de-al său, fapt care, în realitate, nu s-a petrecut vreodată. Ba mai mult, prin fals, a trecut printre semnatarii protestatari nume de ziariști locali care nu au fost de fațăla ceea ce a zis el că s-a întâmplat, care, ulterior, s-au disociat de măgăria făcutăde el. Pentru că încă nu s-a scurs termenul de chemare în judecată, l-am acționat pe Panăîn instanța de judecată, loc unde-i vom demonstra juridic, că „Hoțul, strigăhoțul!”. Văprezentăm, alăturat, cererea de neconstituționalitate a articolului 55 alin. 1, lit. „a”, din Legea administrației publice locale, admisăde instanța Secției Contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea și trimisăspre judecare la Curtea Constituțională. Din toate aceastănebunie, privind dizolvarea Consiliului Local Dăești (dar și celelalte), nu am înțeles și nici nu vom putea înțelege cum „Panăși Mănoiu” au aruncat în aer politica vâlceană . că așa s-au lăudat prin articolul vizat. În fapt, Panăs-a aruncat singur în afara profesiei, care-i este ca o că ciulăprea mare pentru capul său plin de aburii cui știm noi. Trezește-te, băiete!


DOMNULE PREȘEDINTE,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂEȘTI, reprezentat prin următorii consilieri locali: Costoiu Ioan, Dogaru Ion, Ionescu Petre, Popescu V. Ioan, Petrescu Titei, VoicilăAdrian, pârât în dosarul nr. 1151/90/2009, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, înțelegem săformulăm

EXCEPÎIE DE NECONSTITUÎIONALITATE

a art.55 alin.1 lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modifică rile și completările ulterioare.

Obiectul excepției de neconstituționalitate în constituie dispozițiile art.5 alin. l lil. „a”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modifică rile și completările ulterioare, conform că rora „consiliul local se dizolva de drept: „a) în cazul în care acesta nu se întrunește timp de 2 luni consecutiv”.

Considerăm că articolul menționat, este neconstituțional, pentru că prevederile acestuia contravin dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și alin.(2), precum și ale art. 37 și art. 53.

În esența considerăm că , dizolvarea de drept a consiliului local ca urmare a neîntrunirii acestuia în mod legal timp de 2 luni consecutive afecteazădreptul constituțional de a fi ales al consilierilor locali, drept care, în opinia noastră, trebuie înțeles și aplicat prin dreptul aleșilor locali de a-și duce la îndeplinire mandatul pentru care au fost aleși de electorat și validați, mandat care este de 4 ani și, în care legea, trebuie săle garanteze și săle asigure libertatea constituționalăde a și-l exercita.

Autorii excepției apreciazăcă sunt încă lcate și dispozițiile art.16 alin.(l), conform că ruia „cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări” și alin.(2) conform că ruia „nimeni nu este mai presus de lege” din Constituția României.

Textele constituționale invocate în susținerea excepției sunt art. 16 alin. (1) și (2), privind egalitatea în drepturi, art. 37, privind dreptul de a fi ales și art.53, privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau alunor libertăți.

Totodată, considerăm că textul de lege criticat este neconstituțional și din prisma faptului că nu este îndeajuns de cuprinzător.

Legiuitorul nu a avut în vedere, în momentul în care a reglementat din punct de vedere juridic modul de dizolvare a consiliilor locale, și abuzurile pe care le pot săvârși primarii prin refuzul de a convoca ședințele consiliului local, cu scopul vădit de a provoca alegeri „anticipate” pentru a proteja anumite interese politice.

Considerăm ca era util ca legiuitorul săprevadăsancțiuni în sarcina persoanelor care cu rea credința nu organizeazăședințele consiliului local, conform Legii nr. 215/2001, cu modifică rile și completările ulterioare.

Văsolicităm sa admiteți excepția astfel cum a fost formulatăși sădeclarați ncconstituțional art. 55 alin.(1) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modifică rile și completurile ulterioare.

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂEȘTI:Costoiu Ioan, Dogaru Ion, Ionescu Petre, Popescu V. Ioan, Petrescu Titel, VoicilăAdrian, Prin avocat Eleonora MARINESCU

DOMNULUI PREȘEDINTE AL CURÎII CONSTITUÎIONALE