Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Drept nedrept la replică

În urmă cu ceva timp, am publicat Decizia Curții de Apel Brașov, cu privire la procesul care a avut loc între Primăria Râmnicului și SC Rovimet SA, pentru neacordarea dreptului de preemțiune Primăriei, la vânzarea-cumpararea unui imobil, aparținând firmei private amintite. Spuneam atunci că instanța a reținut că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2087/01.07.2008 de că tre BNP Banu Claudia Mihaela pârâta SC Rovimet SA Râmnicu Vâlcea, în calitate de vânzător și SC Banca Transilvania SA Cluj Napoca, în calitate de cumpărător, s-a transmis dreptul de proprietate asupra imobilului situat în mun. Râmnicu Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici nr. 13, fără a consulta Primăria Râmnicului dacă este interesatăsăcumpere imobilul. Analizând situația de fapt, s-a hotărât nulitatea absolutăa contractului de vânzare-cumpărare. Pe această temă, am primit acest drept la replică , de la doamna Claudia Banu, notarul care a autentificat vânzarea, scris, probabil pentru a-și satisface orgoliul deranjat de instanța brașoveană. Menționăm că nu ne aflăm într-o poziție de culpa Față de situație și dacă am acordat acest drept NEDREPT, am făcut-o din prietenie și respect pentru notărița că reia i s-a anulat un act de serviciu făcut necorespunzător. ” Colegiul de redacție

Stimate domnule ROMEO POPESCU,

Îmi exercit dreptul la replică pe care mi l-ați acordat considerând, în virtutea respectului pe care ni-l purtăm reciproc, că afirmațiile făcute de că tre dumneavoastră, referitoare la persoana mea și profesionalismul meu, au fost făcute în condițiile unei insuficiente informări.

Persoanele răuvoitoare care v-au indus în eroare nu v-au pus la dispoziție decât o parte din aspectele de fapt și de drept ale speței analizate.

Măbucur săconstat că aveți mare încredere în sistemul judiciar românesc. Îin săvăatrag atenția că sentința civilăinvocatăde dumneavoastră, ca argument suprem, este atacabilăconform legislației în vigoare și că însă și instanța, care a pronunțat-o, recunoaște că unele aspecte esențiale ale speței au rămas încă „neelucidate”. La fel de multăîncredere vărog săaveți în soluția altui magistrat (procurorul de la Curtea de Apel Pitești) care a constatat, în cuprinsul rezoluției din data de 27.11.2008, din dosarul nr. 360/P/2008, că nu sunt vinovatăși a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva mea deoarece nu au fost întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni (spre deosebire de ziarul dumneavoastră, acest magistrat – nu doar un simplu „corb”, a analizat toate probele din dosar și a audiat toate părțile implicate).

Exasperatăfiind de informațiile incorecte prezentate în presă , mi-am permis săvăabordez (însă , nu pe un ton vindicativ pentru că nu considerăm a avea reale motive), în speranța că veți avea timp săanalizăm împreunădetaliile acestui dosar, încă nu înțeleg de ce, în condițiile în care v-am arătat multădisponibilitate pentru dialog, dumneavoastrănu ați avut timpul sau răbdarea necesară săîmi ascultați punctul de vedere cu privire la acest subiect. Dacă am fi putut dialoga, cititorii dumneavoastrăar fi fost informați cu profesionalism și corectitudine despre multe alte aspecte ale dosarului. Exemplific în continuare câteva informații omise de articolul dumneavoastră:

” Primarul de atunci al municipiului Rm. Vâlcea, fără a avea la bazăo hotărâre de Consiliu Local (probabil considerând că este o formalitate mai puțin importantă!), a decis singur exercitarea dreptului de preemțiune cu privire la cumpărarea imobilului în speță, iar data la care a decis acest lucru a rămas încă nedovedită, întrucât documentul oficial prin care își exprima această opțiune a „apărut” la o datăulterioarăexpirării termenului de preemțiune prevăzut de lege. Este foarte puțin credibil că documentele oficiale importante ale instituției sunt comunicate prin intermediul unui SRL local și nu conform procedurilor uzuale și prevederilor legale – Poșta Română, societăți de curierat specializate, notări ale documentelor în cartea funciarăa imobilului; este important de remarcat faptul că borderoul depus la dosarul cauzei, care dovedește trimiterea mult controversatei corespondențe, nu este semnat nici de că tre un reprezentant al primăriei nici de că tre un reprezentant al SRL-ului menționat (probabil că nimeni nu a avut curajul să-l semneze).

” Cumpărătorul „banca păcă lită” a avut timp suficient la dispoziție pentru a analiza actele care au stat la baza încheierii contractului; așa-zisul meu „neprofesionalism” ar fi putut fi ușor identificat de că tre specialiștii în domeniul juridic ai acestei instituții bancare, care au redactat contractul de vânzare-cumpărare; nu știu pe ce se bazeazăafirmațiile dumneavoastrăreferitoare la „păcă lirea cumpărătorului”, această poziție victimizantănu reiese din niciun document depus la dosarul cauzei de instituția bancarăimplicată.

” Cumpărătorul era chiriașul imobilului vândut încă din anul 2007, prin urmare, orice terțăpersoanăcare ar fi dobândit în proprietate acest imobil (inclusiv Primăria municipiului Rm. Vâlcea) era obligatăsărespecte dreptul de folosințăal chiriașului până în anul 2017, așa cum rezultădin extrasul de carte funciarăcare a stat la baza încheierii contractului; mai mult în baza hotărârii de consiliul local adoptată la trei luni După expirarea termenelor prevăzute de lege era inseratăo condiție importantăde menționat și anume „cumpărarea imobilului se va face numai în condițiile în care acesta nu este grevat de sarcini” (notarea contractului de închiriere pe o perioadă de 10 ani figura ca sarcinăa acestuia încă din anul 2007, informație ușor de verificat în cartea funciarăa imobilului). Las la aprecierea cititorilor dumneavoastrăoportunitatea unei investiții de 2,15 milioane EURO din banii cetățenilor râmniceni care ar fi putut fi utilizatăîn scopul „nobil” declarat de Primăria municipiului Rm. Vâlcea (respectiv amenajarea unei grădinițe) abia în anul 2018.

În încheiere văasigur că toate actele întocmite la biroul meu notarial sunt instrumentate cu respectarea prevederilor legale (deci inclusiv actul în spețăa fost încheiat în aceste condiții), neexistând nicio putere externăcare să-mi influențeze activitatea notarialăși precizez că unul dintre citatele preferate După care îmi conduc activitatea și viața este cel afișat în antetul ziarului dumneavoastră”TRĂIESC CA ȘI CUM AȘ MURI MÂINE (POIMÂINE AȘ FI JUDECATĂ DE DUMNEZEU, NU DOAR DE OAMENI) ȘI ÎNVĂÎ CA ȘI CUM AȘ TRĂI O ETERNITATE”. Măîntreb câți dintre noi urmeazăacest sfat al înțeleptului MAHATMA GHANDI!?.

Aș mai avea un citat preferat al Marelui Suflet „UNICUL TIRAN DIN LUME PE CARE L-AȘ PUTEA ACCEPTA ESTE PROPRIA MEA CONȘTIINÎĂ” – și, spre deosebire de alții, asta și fac…!!!

Cu stimă, Claudia Banu