Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Alexandru Roșu a că lcat legea în picioare

 La Primăria Bujoreni domnește haosul, o dovedește un raport al Curții de Conturi

BATJOCURĂ. Redactorii publicației noastre au primit mai multe semnale, în repetate rânduri, referitoare la haosul care domnește în Primăria Bujoreni, condusăfără simțul răspunderii de primarul Alexandru Roșu. Informațiile primite ne-au fost confirmate, de curând, de neregulile contabile, descoperite în urma unui control al Curții de Conturi Vâlcea, ale că rui concluzii, deloc favorabile primarului, ni le-a detaliat un angajat al primăriei, care, din motive lesne de înțeles, a ales să rămână sub protecția anonimatului.

Autorizații de construire lovite de nulitate

În urma controlului, s-au constat o serie de deficiențe majore în actele contabile, care au cauzat prejudicii materiale Primăriei Bujoreni. În disprețul legii, contabilii instituției, cu avizul primarului Alexandru Roșu, au „omis” săînscrie în bugetul local fondul de rezervăbugetarăde 5% din totalul cheltuielilor. Mai grav decât atât, au fost subevaluate veniturile proprii necesare pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute din bugetul local. O altăproblemăcare a ieșit la ivealăîn urma controlului este cea legatăde nedeclararea de că tre contribuabili a anexelor gospodărești finalizate, pentru care au solicitat autorizații de construire, pentru care, potrivit legislației în vigoare, primăria ar fi trebuit săîncaseze taxe. „S-a constatat nedeclararea la compartimentul de impozite și taxe din cadrul primării de că tre un număr de 109 persoane, a clădirilor și a anexelor gospodărești iar impozitul datorat de persoanele fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri utilizate ca locuință nu a fost majorat”, ne-a spus angajatul primăriei.

În urma verifică rilor Curții de Conturi a fost eronat stabilitătaxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire (este vorba de 24 din 59 verificate), iar suplimentar stabilit a fost de pese 7 mii lei, ca urmare a subevaluării valorii declarate. Alte deficiențe descoperite, se referăla neregularizarea taxei pentru autorizațiile de construire eliberate în perioada 2005- 2007 și ale că ror termene de valabilitate au expirat, lipsa documentelor pentru anexele gospodărești – fose septice și împrejmuiri – pentru care s-au solicitat autorizații în 2007. Nu au fost găsite acordurile și avizele prevăzute de lege la solicitarea eliberării autorizațiilor de construire și nici cererile de solicitare a autorizațiilor de construire. Și mai grav, multe dintre autorizațiile de construire sunt lovite de nulitate pentru că sunt semnate doar de primarul Alexandru Roșu.

Actele contabile ale primăriei sunt „praf”

Neregulile la care făceam referire și în rândurile de mai sus, au fost sesizate și de o serie de angajați ai Consiliului Județean Vâlcea, Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectura Județului cu ocazia verifică rilor ca urmare a petițiilor privind eliberarea certificatului de urbanism și a autorizațiilor de construire al că ror beneficiar este SC Rovimet SA Rm.Vâlcea. Pentru deficiențele descoperite primarul Roșu a fost sancționat cu amendăde la 6. 000 lei.

Din verificarea documentelor contabile a reieșit că s-a înregistrat o platănelegalădin bugetul local în sumăde 847,67 lei. Și la capitolul investiții, Curtea de Conturi a găsit nereguli de-a dreptul grosolane. Este vorba de lucrările de reparații și modernizare, efectuate la Școala generalăI-VIII Gura Văii, unde s-a constat că suma de 5.013 lei, reprezentădiferența între prețul ofertat cu care s-a câștigat licitația și prețul din situațiile de lucrări care au stat la baza efectuării plăților celor două centrale montate și la instalația de încă lzire centrală.

Potrivit controlului Curții de Conturi, documentele contabile ale Primăriei Bujoreni sunt un adevărat dezastru. Contabilii instituției nu au înregistrat la capitolul „materiale consumabile” nimic. Astfel, despre tabla zincată, jgheaburile, burlanele, ușile, ferestrele, care au fost montate la Școlile Olteni ca urmare a lucrărilor de reabilitare executate în anii 2006 și 2007 nu se pomenește nimic. Mai grav decât atât, nu s-a făcut nici „Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al localității Bujoreni”, și nici înregistrarea în contabilitatea instituției a obiectivului de investiții „Alimentarea cu apăcomuna Bujoreni”, datăîn concesiune la SC Apavil SA Rm.Vâlcea, în valoare de 514.174.

O listălungăde ilegalități

Și pentru că tot vorbeam de bunuri neînregistrate, trebuie menționat că nu a fost înregistratăîn contabilitate nici centrala termică montatăîn anul 2006, precum și costurile plătite pentru amenajările clădirii unde a fost montatăcentrala. Șirul neregulilor nu se oprește, însă , aici. Nu a fost majoratăvaloarea drumurilor Bogdănești, Olteni și Gura Văii, așa cum prevedea legea, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a acestora pentru care în anul 2007 a fost achitatăsuma de 612.107 lei, reprezentând lucrări de betonare. S-a descoperit, de asemenea, neînregistrarea în contabilitate a unor materiale de inventar procurate în 2007 de Școala GeneralăOlteni ca urmare a grantului primit prin Inspectoratul Județean Școlar în valoare de 270 lei. „S-a găsit și un sold eronat al contului 260 – ,,Titluri de participare”, cont în care unitatea administrativ-teritorialăavea obligația săevidențieze capitalul social deținut de Primăria comunei Bujoreni la alte persoane juridice, soldul acestuia fiind de 5217,17 lei și care potrivit datelor din bilanț, se constatatăneînregistrarea și neraportarea capitalului social deținut de instituție la: SC Apavil SA Rm.Vâlcea, în sumăde 5.000 lei și unde primăria deține un număr de 500 acțiuni, SC Prestim SA Rm.Vâlcea, în valoare de 207,17lei lei, reprezentând contravaloarea a 146 acțiuni cu o valoare nominalăde 1,42 lei”, ne-a mai spus angajatul Primăriei Bujoreni.

Primarul Roșu ar trebui să-și dea demisia

Din verificarea efectuatăasupra modului în care la nivelul instituției verificate au fost respectate prevederile legislației în vigoare referitoare la achizițiile publice de bunuri, s-au constatat următoarele: programul de achiziții publice nu a fost întocmit în anul 2007, nu au fost percepute în toate cazurile garanții de participare la licitație, în cazul solicitării de oferte nu au fost întocmite caiete de sarcini potrivit normelor legale, nu s-au asigurat întotdeauna perioadele de timp pentru semnarea contractelor, depunerea unor eventuale contestații, nu s-au solicitat documente privind capacitatea Financiară și situația fiscalăa prestatorilor de servicii.

De menționat că nu au fost înregistrate contestații privind atribuirea de lucrări sau achiziții de bunuri iar livrarea bunurilor și prestarea serviciilor a fost confirmatăde comisia de recepție din cadrul primăriei. Răspunderea pentru deficiențele constatate revin referentei Filofteia Copilu – contabil, care nu a întocmit programul anual al achizițiilor publice și lui Alexandru Roșu -care nu a urmărit ca organizarea și desfășurarea achizițiilor publice săse desfășoare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.