Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăria Râmnicului: Precizări cu privire la PUZ-ul „Ansamblu imobile de locuinţe colective şi funcţiuni complementare” de pe strada Ion Creangă nr. 31

Ca urmare a unor materiale apărute în mass-media şi în mediul on-line referitoare la discuţiile şi obiecţiile pe marginea Planului Urbanistic Zonal ”Ansamblu imobile de locuinţe colective şi funcţiuni complementare” – strada Ion Creangă nr. 31, Municipiul Râmnicu Vâlcea, beneficiar Florin Cioacă – Villa Noastră SRL, Primăria Municipiului face următoarele precizări:

Planul Urbanistic Zonal în cauză a fost prezentat, conform reglementărilor legale, în cadrul unei consultări publice pe site-ul Primăriei, la adresa www.primariavl.ro, încă din data de 23 iulie 2021. În sectorul de ”Corespondenţă consultare publică”, sunt prezentate atât adresa cu obiecţiile Arhiepiscopiei Râmnicului, transmisă în data de 3 noiembrie 2021, cât şi cea venită din partea unui alt proprietar de terenuri din imediata vecinătate a investitorului. Arhiepiscopia Râmnicului a reiterat argumentele sale într-o nouă adresă către Consiliul Local, care a fost prezentată forului legislativ cu ocazia şedinţei din data de 31 ianuarie 2022.

Municipalitatea Râmnicu Vâlcea îşi reafirmă în acest context angajamentul de a respecta toate reglementările legale specifice acestui domeniu şi de a gestiona situaţia cu transparenţă şi imparţialitate. În consecinţă, în perioada care urmează va fi convocată o Dezbatere Publică cu participare fizică, anunţată corespunzător tuturor părţilor implicate, în cadrul căreia reprezentanţii acestora să aibă ocazia să discute şi să încerce să ajungă la un consens şi doar după epuizarea tuturor demersurilor premergătoare, acest Plan Urbanistic Zonal va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.