Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Şedinţă ordinară la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

În data de 31 octombrie a.c., ora 13:00, în sala de şedinţă a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliul Local al municipiului.

Pe ordinea de zi a şedinţei se găsesc 35 de puncte: încetarea de drept a calității de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Virlan Eduard, ca urmare a demisiei acestuia; actualizarea unor contracte de închiriere pentru locuințele sociale și prelungirea duratei acestora; prelungirea Contractului de finanțare nr. 4021/23.01.2014 pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” – cod SMIS 45761; completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 31.05.2017; trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui lot de teren și alipirea acestuia cu două loturi proprietate privată a municipiului; trecerea unui imobil-construcție din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării; trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor puncte de colectare a deșeurilor menajare; inițierea demersurilor de asociere a Municipiului Rm. Vâlcea cu județul Vâlcea în vederea realizării unor lucrări de interes public local; hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri; închirierea unui spațiu situat în incinta imobilului din intrarea Pribeanu nr. 1, cu destinația de cabinet medical – medicină de familie; preluarea terenului în suprafață de 5105 m.p de la Compania Națională de Investiții; aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare zona verde incinta C.N.I Matei Basarab”; aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere iluminat strada Castanilor, Râmnicu Vâlcea”; aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 30 septembrie 2017; efectuarea unor plăți din bugetul local; aprobarea calendarului evenimentelor festive din luna decembrie 2017, precum și a bugetului estimat aferent organizării acestora; organizarea unui eveniment de socializare și bilanț pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea și din structurile subordonate; rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2017; rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2017; rectificarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2017; rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PIETE PREST SA pentru anul 2017; rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA pentru anul 2017; modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.11.2017; aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice -2018 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcției de Protecție Socială și Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire bloc locuințe D+P+2E+M, strada Mihai Viteazu nr. 45 B”, investitor Istrătescu Toma; modificarea Planului Urbanistic Zonal ”Amenajare cimitir în zona Târgului Râureni”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.12.2014; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire sală de evenimente, pensiune, piscină, utilități și împrejmuire teren – strada Ostroveni nr.139”, investitor SRD Events SRL; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ”Amplasare 2 imobile locuințe colective D+P+2E-3E retras – strada Ostroveni nr.84”, investitor Ștefan Ilie; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil locuințe D+P+3-4E retras cu spații comerciale la parter – strada Ostroveni nr.102”, investitor SC Vasineacsu SRL; hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.369/28.09.2017 privind actualizarea programului local multianual de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea; achiziționarea de servicii juridice de reprezentare a municipiului Rm. Vâlcea în dosarul nr. 4997/288/2015 aflat în faza de apel la Tribunalul Vâlcea; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea; desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Afaceri Flandra-Vâlcea SA; stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procesului de operaționalizare a sistemului RENNS; întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.