Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PRIMĂRIA RÂMNICULUI: Examen de atestare a administratorilor de imobil

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea organizează miercuri, 23 martie, de la ora 13:00, în Sala de Consiliu, în conformitate cu prevederile HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, un nou examen de atestare a administratorilor de imobil.

La acest examen pot participa persoanele care au urmat un curs de calificare în domeniu şi au obţinut certificatul de pregătire profesională. Cererea de înscriere împreună cu bibliografia aferentă şi lista documentelor care trebuie prezentate pot fi obţinute de la Serviciul Relaţii, Îndrumare Asociaţii de Proprietari ce funcţionează la Casa Căsătoriilor în bd. Tudor Vladimirescu nr. 15.

Înscrierea candidaţilor se poate face până în data de 21 martie 2016.