Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăria Râmnicu Vâlcea caută inspector Serviciul Juridic, Executări Silite

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea scoate la concurs, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic, Executări Silite – Direcţia Economico – Financiară, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Pentru a putea participa la concurs şi a ocupării funcţiei, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; vechime minimum 9 (nouă) ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul va avea loc astfel: în data de 10 mai 2016, ora 10:00, va avea loc proba scrisă, iar data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea sau la numărul de telefon: 0250/736.080.