Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

La Nicolae Bălcescu  există o preocupare permanentă pentru implementarea unor importante investiții de modernizare a rețelei de drumuri comunale și a altor obiective de interes local

Prin programul Anghel Saligny a fost aprobat proiectul Asfaltare  drumuri comunale în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea, in valoare totală de 9.276.641,99 lei, proiect care presupune modernizarea următoarelor drumuri: DC 34 Rotărăști-Ginerica-limita jud. Argeș; DC 31A Predești(Annabella)-Valea Viei(Bazin Apă); DC 32B Șerbăneasa-Dosu Râului(Radoiești); DC 34A Mângureni(Balastiera)-Corbii din Vale(DC 34).

Prin Compania Națională de Investiții – CNI S.A., Subprogramul „Lucrări în primă urgență”, se derulează următoarele proiecte:

 • „Reabilitare și modernizare drum comunal DC 34B Valea Ursului – limită com. Dănicei (DC181). Proiectul tehnic a fost elaborat, urmând începera lucrărilor de execuție;
 • „Reabilitare și modernizare drum comunal și drumuri de interes local afectate de calamități, în comuna Nicolae Bălcescu, Județul Vâlcea”, proiect la care se lucrează pentru documentația tehnico-economică-faza DALI și  prin care se propune reabilitarea următoarelor obiective/drumuri:
 • drum comunal DC 32 Cremenari: 2,000 km
 • drum Schitu(DC 34B, La Drugan)-Popești-Tufani-limita Cuca(jud.Argeș): 3,516 km 
 • drum Poarta Luncii (La Iacobescu):  1, 500 km
 • drum Valea Viei (strada Salcâmilor), tonson Mureș-Vlangăr: 1, 800 km
 • drum Pârâul Tomi  i (strada Barajului – sat Linia Hanului): 0,494 km.

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Regională PNDR 2021-2027 – prin AFIR vom depune un alt proiect, pentru care am întocmit deja documentația tehnico economică-faza DALI. Proiectul se numește „Dezvoltarea infrastructurii rutiere comunale, comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea”, și cuprinde următoarele drumuri:

 • drum comunal DC 33B Rotărăști-Valea Bălcească(strada Muzeului) – 2,1 km;
 • drum sătesc La C.A.P. – 0,386 km.;
 • drum sătesc La Costică Crangă(strada Pictor) – 0,531 km;
 • drum sătesc La Diaconescu – 0,462 km;
 • drum sătesc Bănești DC 32A-Mazararu, 3,800 km;
 • drum sătesc Măzăraru –  1,140 km.

De asemenea, cu fonduri din bugetul local, în anul 2022, s-au asfaltat străzile Gădinești(drum satesc La Olteanu) și Colonelului(drum satesc La Tudor), din satul Linia Hanului,  iar modernizarea drumurilor cu bani din bugetul local va continua și în anii următori. Prin implementarea acestor proiecte comunitatea va beneficia de condiții normale de trafic, aceasta fiind una din marile probleme cu care ne confruntăm, însumând o rețea de drumuri comunale, sătești și ulițe de peste 200 km, precizează primarul localității Nicolae Bălcescu, Landor Moșteanu.

Promisiuni onorate:

 • inițierea și aprobarea spre finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin FLAG Lotru-Olt Mijlociu – POPAM 2014-2020, a proiectului  Parcul micilor pescari, proiect prin intermediul caruia vom amenaja un parc de agrement tematic în fața Căminului Cultural Stoiceni;
 • extinderea rețelei de fibră optică pentru televiziune, telefonie și internet în zona Bunești-Măzăraru-Bănești-Gâltofani. Iată că după multe demersuri și solicitări am reușit extindem rețeaua de fibră optică, nexecutată prin proiectul inițial de înființare a rețelei pe raza localității. Proiectul consider că este benefic întregii zone, dar în mod special satelor Gâltofani și Bănești-parțial, zone lipsită total de semnal,

S-au finalizat lucrările de reabilitare termică si realizarea unui terenu multifuncțional de sport la Școala Gimnazială din Nicolae Bălcescu, cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional POR 2014-2020. Astfel, elevii pot desfășura în condiții optime orele de educație fizică pe terenul sintetic. De asemenea, prin proiect s-au achiziționat echipamente necesare bunei desfașurări a procesului educațional.

Tot pentru accesarea fondurilor europene, am depus un proiect pentru achiziția unui tractor, necesar execuției lucrărilor de întreținere din comună și dotat cu: motocositoare cu braț, vidanjă și remorcă.

Prin programul Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 – fonduri extracomunitare (norvegiene) am depus un proiect pentru realizarea unei centale fotovoltaice, pentru susținerea proprie a consumului de energie electrică a iluminatului public, proiectul fiind inclus pe lista de rezervă la finanțare. Dacă nu se va finanța prin acest program, vom căuta alte surse de finanțare, acesta fiind un obiectiv de necesitate maximă pentru noi, 

Pentru accesarea altor fonduri europene nerambursabile am depus prin intermediul Planului Național de Rederesare și Reziliență – PNNR următoarele solicitări de finanțare:

 • Reabilitarea Căminului Cultural Gâltofani, locație pentru care nu s-a făcut absolut nimic în perioada anterioară, fiind în pericol de prăbușire și căruia îi va fi dată o viitoare destinație – proiect aflat în evaluare.
 • Digitalizarea admnistrației publice locale, cu tot ceea ce presupune pentru reducerea timpului de așteptare al cetățeanului și posibilitatea solicitării de la distanță a documentelor necesare, etc. – proiect aprobat.

Pentru accesarea unor fonduri naționale am depus la Administrația Fondului pentru Mediu două proiecte pentru modernizarea iluminatului public stradal.

La proiecte de realizat în anul 2023, se lucrează la întocmirea documentațiilor tehnico-economice și se fac demersuri pentru identificarea susreselor de finanțăr, avându în vedere implementarea următoarelor proiecte:

 • Introducere rețea de apă în zona Bănești-Gâltofani-Măzăraru-Bunești
 • Realizarea Complexului Medical Stoiceni

În încheiere primarul, Landor Moșteanu, transmite locuitorilor din comuna Nicolae Bălcescu urări de bine și sărbători frumoase. La mulți ani!