Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

EXCLUSIV: VEZI AICI ce bani a primit fiecare primărie din Vâlcea de la DRAGNEA

Ministrul Dezvoltării Liviu Dragnea a aprobat lista obiectivelor de investiţii din judeţul Vâlcea din Programul Naţional de dezvoltare locală care vor primi finanţare în anul 2015. Astfel, judeţul Vâlcea are alocată suma de 22.078.035,20 lei, adică 220 miliarde lei vechi. Conform listei sunt finanţate 68 de obiective din investiţii din Vâlcea de la asfaltări şi alimentări de drumuri până la lucrări mai complexe, cum ar fi alimentările cu apă. Cele mai mari sume alocate, în valoare de 1 milion lei (10 miliarde lei vechi) sunt pentru comuna Creţeni pentru proiectul canalizare şi epurare ape menajere, comuna Galicea, alimentare cu apă, comuna Măciuca, alimentare cu apă şi comuna Stoileşti, alimentare cu apă.

Prezentăm lista obiectivelor de investiţii sin Vâlcea, care au primit finanţare în anul 2015:

1. Amărăşti, Asfaltare drum comunal, DC 88 Creţeni – Nemoiu, km. 5+800-8+200, comuna Amărăşti, judeţul Vâlcea – 249.000,00 lei

2 Băbeni, Modernizare drumuri de interes local în satele componente localităţii Băheni, judeţul Vâlcea – 405.000,00 lei

3. Băile Olăneşti, Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii, Vâlcele din localitatea Olăneşti – 184.000,00 lei

4. Bălceşti, Modernizare drum comunal, DC 66A Poieni – Bălceşti, km 0+000- 3+600 oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea – 359.947,00 lei

5. Bărbăteşti, Modernizare static de tratare apa si înlocuire conducta de aduetiune- distributie apa în comuna Bărbăteşti, judeţul Vâlcea – 251.000,00 lei

6. Berbeşti, Asfaltare drumuri de interes local în oraşul Berbeşti, judeţul Vâlcea – 456.777,24 lei

7. Berislăveşti, Asfaltare drum local Valea Mamului, 0,777 km şi DC 14 Dângeşti – Surdoiu, km.0+000 – 2+500, comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea – 144.000,00 lei

8. Călimăneşti, Modernizarea străzilor pentru îmbunătăţirea confortului in staţiunea Călimăneşti – Căciulata  – 407.000,00 lei
 
9. Câineni, Asfaltare drumuri comunale în comuna Câineni, judeţul Vâlcea – 303.000,00 lei

10. Cernişoara, îmbunătăţirea reţelei de drumuri locale în comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea – 147.000,00 lei

11. Creţeni, Canalizare şi epurare ape menajere – etapa I -a, comuna Creţeni, judeţul Vâlcea – 1.000.000,00 lei

12. Dăeşti, Modernizare drumuri comunale şi locale în comuna Daeşti, judeţul Vâlcea – 136.940,00 lei

13. Dănicei, Modernizare drum comunal DC 182, km. 0+000- km3+9S0, L=3,95 cm, sat Glodu, comuna Dănicei, iud. Vâlcea – 200.000,00 lei

14. Diculeşti, Asfaltare drumuri de interes local, în comuna Dicu Ieşti, judeţul Vâlcea – 143.000.00 lei

15. Drăgăşani, Modernizare bulevardul Tudor Vladimirescu, municipiul Drăgăşani – 313.000,00 lei

16. Galicea, alimentare cu apă, comuna Galicea Judeţul Vâlcea – 1.000,000,00 lei

17. Ghioroiu aimentare cu apă, comuna Ghioroiu, judeţul Vâlcea – 152.000,00 lei

18. Goleşti, alimentare cu apă satele: Aldeşti şi Blidari, comuna Goleşti, judeţul Vâlcea – 700.000,00 lei

19. Ioneşti, Modernizare şi asfaltare DC 103 şi străzi în comuna loneşti, judeţul Vâlcea – 249.000,00 lei

20. Lăcusteni, Modernizare şi asfaltare DC 73 Găneşti – Lăcusteni – 669.522,00 lei

21. Lădeşti Reabilitare drumuri de interes local în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea – 301.000,00 lei

22. Lăpuşata, Extindere reţea de alimentare cu apă a comunei Lăpuşata, judeţul Vâlcea – 472.927,04 lei

23. Lăpuşata, Modernizare străzi rurale, comuna Lăpuşata, judeţul Vâlcea – 201.000,00 lei

24. Livezi, Modernizare DC 75A Livezi – 148.000,00 lei

25. Lungeşti, Modernizare străzi de interes local in comuna Lungeşti; Pod BA peste parau! Mamu, punctul Cazane la Fumureni, comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea – 152.000,00 lei

26. Lungeşti, Modernizare drum comunal (vicinal) DC 53 şi uliţă Biserică sat Gănţulei, comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea – 100.875,53 lei

27. Mateeşti, Asfaltare drumuri de interes local în comuna Mateeşti, judeţul Vâlcea – 151.500,00 lei

28 Mateeşti, Asfaltare drum comunal Greci şi drumuri de interes local în comuna Mateeşti – 151.500,00 lei

29. Măciuca, Alimentare cu apă, comuna Măciuca, judeţul Vâlcea – 1.000.000,00 lei

30. Măciuca, Asfaltare drumuri în comuna Măciuca – 100.000,00 lei

31. Mădulari, Modernizare drumuri comunale, comuna Mădulari, judeţul Vâlcea – 302.000,00 lei

32. Măldăreşti, Reabilitare şi asfaltare DC 139 Horezu – Măldăreşti, km 0+000-2+400 (Tronson II) şi pod Ia km 0+150, comuna Măldăreşti, jud. Vâlcea – 78.000,00

33. Mihăeşti, Modernizare drum comunal DC 128 Halta Govora – Buleta, km. 0+000 2+534, în comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea – 174.000,00 lei

34. Mitrofani, Alimentare cu apă comuna Mitrofani, satele Racu şi Mitofoni – 100.000,00 lei

35 Muereasca, Alimentare cu apă din sursa Brădişor, comuna Muereasca – 415.000,00 lei

36 Olanu, Prima – Reţea publică de alimentare cu apă în comuna Olanu, judeţul Vâlcea – 371.554,46 lei

37. Olanu, prima înfiinţare – reţea publică de apă uzată în comuna Olanu Judeţul Vâlcea – 700.000.00 lei

38. Olanu, Asfaltare drumuri de interes local, în comuna Olanu, judeţul Vâlcea – 142.035,20 lei

39. Orleşti Asfaltare DC 48 Orleşti-Scaioşi km 0+000 – 2+969. în comuna Orleşti şi străzi principale: Str. Primăriei km.0+000-1+130. Str. Silea km. 0+000-1+705, Str. Lunca Cireşului km. 0+000-0+300, Str. Crinilor km. 0+000-0+900, Str. Tacalii km.0+000-1+250, Str. Oltului, km. 0+000 – 0+905, Str. Haitii, km. 0+000 – 0+340,Str. Izlaz, km 0+000 – 01659, în comuna Orleşti – 241.520,00 lei

40. Păuşeşti-Măglaşi, Extindere alimentare cu apă în comuna Păuşeşti Măglaşi – proiectare şi execuţie – 700.000,00 lei

41. Perişani, Alimentare cu apă, sat Poiana, comuna Perişani, judeţul Vâlcea – 983.319,53 lei

42. Popeşti, Asfaltare dram comunal DC 105 Meieni – Firijba, Etapa a Il-a -( km 1+000 – 4+800), comuna Popeşti, judeţul Vâlcea – 100.000,00 lei

43. Popeşti, Poduri, punţi pietonale, podeţe şi prag de fund în comuna Popeşti, judeţul Vâlcea – 54.000,00 lei

44. Prundeni, Reţea de canalizare menajeră str. Dealul Viilor şi Drumul Morii, comuna Prundeni, judeţul Vâlcea – 288.926,67 lei

45. Runcu, Alimentare cu apă potabilă în comuna Runcu, satele: Runcu, Gropeni şi Vărateci  – 700.000,00 lei

46. Sălătrucel, Reabilitare şi asfaltare drum comunal DC 13 Sălătrucel-Şerbăneşti, km. 0+000-5+000, comuna Sălătrucel, judeţul Vâlcea – 299.000.00 lei

47. Scundu, Modernizarea infrastructurii comunei Scundu, prin construcţia de poduri, podeţe şi punţi pietonale – 148.000,00 lei

48. Sineşti, Alimentare cu apă, comuna Sineşti, judeţul Vâlcea – 700.000,00 lei

49. Slatioara, Modernizare drumuri de interes local 4.100 km, în comuna Slătioara, judeţul Vâlcea – 25.781,37 lei

50. Stăneşti, Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Cioponeşti şi Bărcăneşti, comuna Stăneşti, judeţul Vâlcea – 349.734,16 lei

51. Stăneşti, Modernizare drumuri de interes local în satele Vârleni- Linia Dealului si Stăneşti – Cuculeşti – 203.000,00 lei

52. Stoeneşti, Modernizare DC 160A Dobriceni-Gruieri-Şuşeni, com Stoeneşti, jud Vâlcea – 52.000,00 lei

53. Stoeneşti, Construire poduri şi punţi pietonale în comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea – 200.000,00 lei

54. Stoileşti, Poduri, punţi pietonale şi podeţe în comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea – 11.000,00 lei

55. Stoileşti, Alimentare cu apă, comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea – 1.000.000,00 lei

56. Stoileşti, Modernizare drum comunal DC 36, sat Stăneşti-StoiIeşti, comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea – 50.000,00 lei

57. Stoileşti, Reabilitare DC 39 Baia Bulagei – Geamăna, km3+800 – 7+000 şi consolidare drum 6+000-7+000 – 43.000,00 lei

58. Stroeşti, Extindere alimentare cu apă, sat Dianu – 700.000,00 lei

59. Şirineasa, Asfaltare 7,018 km drumuri comunale şi săteşti, comuna Şirineasa, judeţul Vâlcea – 302.000,00 lei

60. Ştefăneşti, Modernizare DC 61 Mănăstirea Morungîav-Calea ferată L 1,4 km – 43.000,00 lei

61. Tetoiu, Proiectare şi execuţie sistem alimentare cu apă comuna Tetoiu, judeţul Vâlcea – 203.000,00 lei

62. Tomşani, Asfaltare DC 133 DJ 646 – Chiceni – Modarceni – Darvaresti, kmO+000-2+500 – 152.000,00 lei

63. Vaideeni, Extindere reţea canalizare menajeră Vaideeni – tronson amplasament învârtită Dorului – Staţia de epurare Vaideeni – 250.000,00 lei

64. Valea Mare, Extindere reţea canalizare în comuna Valea Mare, judeţul Vâlcea – 987.175,00 lei

65. Valea Mare, îmbunătăţire drumuri comunale în comuna VaJea Mare, judeţul Vâlcea-  80.000,00 lei

66. Vlădeşti, Modernizare drum comunal DC 62 Vlădeşti-Valea Ursului km. 2+185- 5+185  – 90.000,00 lei

67. Vlădeşti, Proiect integrat – Extindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă, comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea – 90.000,00 lei

68. Zătreni, Extindere reţea distribuţie alimentare cu apă potabilă, comuna Zătreni, judeţul Vâlcca  – 500.000,00 lei

TOTAL Judeţul VÂLCEA = 22.078.035,20 lei