Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Avariile din Drăgăşani şi Prundeni, soluţionate de Apavil

APAVIL a executat mai multe lucrări de reparații în zona municipiului Drăgășani, dar și a localității Prundeni. Personalul de întreținere și reparații a remediat remediate două avarii la reţeaua de apă din municipiu şi trei la cea din comuna Prundeni: pe str. Tudor Vladimirescu (reţeaua de transport şi distribuţie de 325 mm, la interesecţia cu str. Avram Iancu), str. Dumbrava precum şi în satul Călina – pe str. T. Vladimirescu la numerele cadastrale 428 şi 530 şi în satul Bărbuceni – str. Simfoniei nr. 4.

De asemenea, au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-au curăţat cămine de racord la reţeaua de canalizare a scărilor de bloc; s-a continuat cu decopertarea manuală a pământului în groapa de poziţie pentru rezervorul de 80 mc de apă defect la Gospodăria de Apă Prundeni; s-a început acţiunea de reîntregire, reparare şi spălare a conductei de transport Dn400 pentru alimentarea rezervorului de 2.500 mc din Dealul Viilor la punctul de lucru Drăgăşani; s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la toate staţiile de pompare apă din cadrul sectorului Drăgăşani, precum şi la staţia de epurare din municipiu şi la staţiile de repompare din Prundeni; au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele celor două localităţi dar şi cei ai apei menajere epurate şi descărcate în contracanalul Olt.

Tot în cursul săptămânii trecute au fost verificate şi înlocuite apometre în Drăgăşani şi Prundeni, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau blocate.

„A fost asigurată în continuare asistenţa tehnică pe str. Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Primăverii, Regele Ferdinand, Belşugului dar şi la staţiile de apă nr. 1 Rudari şi nr. 2 Olt precum şi la Staţia de Epurare Drăgăşani care privesc „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Drăgăşani” din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”. Este vorba despre lucrările de extindere canalizare în Drăgăşani – cartierele Zlătărei, Zărneni şi Valea Caselor (13.998 ml şi 11 staţii de pompare) în cadrul proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în aglomerarea Drăgăşani”.

Nu în ultimul rând, au fost înregistrate şi în cursul săptămânii trecute întreruperi accidentale de scurtă durată în alimentarea cu energie electrică la staţia de pompare Călina, această situaţie conducând la variaţii de presiune în sistem, cu uşoare modificări ale turbidităţii apei, ceea ce a creat un uşor disconfort pentru beneficiarii serviciilor Apavil, în special în satul Călina”, se arată într-un comunicat al APAVIL.