Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENȚIE: Posturi la concurs la Primăria RÂMNICU VÂLCEA

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent –Serviciul Persoane Fizice-Direcţia Economico Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 28 iulie 2015, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cei care doresc să se înscrie la concurs trebuie să știe că au termen de depunere a dosarului 20 de zile la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a. Dosarele se depun la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații sunt următoarele: să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, precum și minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, de pe site-ul www.primariavl.ro. şi la nr. de telefon : 0250736080.