Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANUNŢ: Posturi scoase la concurs de Primăria Râmnicu Vâlcea

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual pe perioadă nedeterminată de bucătar în cadrul Serviciului Public „Creşe” al Municipiului Râmnicu Vâlcea. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, în data de 09 iunie 2015, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 15 iunie 2015, ora 1200 – proba interviu.

Cei interesaţi să se înscrie la concurs trebuie să fie absolvenţi de liceu sau şcoală profesională şi să aibă minim 3 ani în specialitate (bucătar). De asemenea, se cere certificat de calificare bucătar. Dosarele de înscriere se vor depune la registratura Primăriei, ultima zi de depunere fiind 29 mai 2015, ora 1400. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea şi pe pagina de internet : www.primariavl.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, telefon 0250736080.