Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunţ concurs pentru post contractual

Primăria oraşului Băile Olăneşti, cu sediul în: localitatea Băile Olăneşti, str. 1 Decembrie, nr. 1, jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

muncitor calificat – fochist – treapta I – post vacant, contract pe perioadă nedeterminată;

Condiţii specifice de participare la concurs:

fochist – treapta I – post vacant, funcţie contractuală de execuţie: nivelul studiilor: studii profesionale de specialitate; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 9 ani;

Data, oră şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data de 07.06, ora 10.00, la sediul primăriei oraşului Băile Olăneşti;

Interviu: data de 07.06, ora 14.00, la sediul primăriei oraşului Băile Olăneşti;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial.

Date contact: tel. 0250.775.012, email: [email protected]