Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunţ Amplasare Imobil De Locuinţe Colective D+P+4/5E parţial

Domnul Apostolescu Bogdan, pentru SC GERIM 2011 SRL aduce la cunoştinţa publicului interesat că pentru prima versiune a PUZ Amplasare Imobil De Locuinţe Colective D+P+4/5E parţial, Cu Spaţii Comerciale La Parter, decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr 6, jud. Vâlcea.