Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Alimentarea cu apă, prioritară la Olanu

Restul comunei Olanu, pe o lungime de 23 de km, va fi alimentată cu apa. Este vorba de satele Stoicăneşti, Nicoleşti, Drăgioiu, Cioboţi şi Casa-Veche. „Va apărea proiectul de apă şi canalizare pe restul comunei Olanu, pe cei 23 de km, care vor cuprinde toate uliţele şi ulicioarele din Olanu”, a declarat primarul comunei, Gheorghe Anghel.

Pe lângă alimentarea cu apa, prioritară este introducerea de gaze în comuna Olanu. Este vizată şi reabilitarea DJ 678 Budești-Câmpu Mare la limita județului Olt pe o lungime de 6,5 km cu şanţuri betonate și 410 podețe de intrare în proprietăți.

De asemenea, se urmăreşte şi modernizarea drumuri de exploatare agricolă în comuna Olanu pe o lungime de 13 km şi achiziționarea unei autobasculante cu plug de deszăpezire și sărariță cu fonduri europene, prin GAL.