Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ADIO ALEGERI LA RÂMNICU VÂLCEA: GIGI MATEI rămâne primar până în 2016

Una dintre modificările cele mai importante aduse Legii administraţiei Publice Locale 215/2001 vizează şi organizarea de alegeri parţiale în caz de vacantare a funcţiei de primar în termen de 90 de zile. Modificările au fost operate prin ordonanţă de urgenţă în data de 4 noiembrie a.c. În această situaţie se află şi municipiul Râmnicu Vâlcea după condamnarea definitivă a primarului Emilia Frâncu, care a avut loc în data de martie 2014.

Modificarea priveşte articolul 72 al legii, care la aliniatul 4 prevedea că „data alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de Guvern, la propunerea prefectului şi că alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la vacantarea funcţiei de primar”.

Iată noile modificări legislative:

Articolul 72 prevede la alin 1: „În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimar, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii consilierilor locali în funcţie, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar pe perioada exercitării funcţiei”.

La alin 2: „În situaţia prevăzută de alin 1, consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de viceprimar pe perioada exercitării funcţiei”. Ultimul alineat vorbeşte de situaţia suspendării din funcţie atât a primarului, cât şi a viceprimarului.

În această situaţie, nemaiexistând obligativitatea organizării alegerilor parţiale., este foarte posibil ca acestea să nu mai fie organizate până în 2016. Aşadar, Gigi Matei poate rămâne primar interimar până la organizarea alegerilor de drept în iunie 2016.