Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Marin Mihaela-Rodica: Rolul asistentului social este de a ajuta persoana să se ajute singură (INTERVIU)

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România sărbătorește, în luna martie a fiecărui an, ”Zilele Asistenţei Sociale”. Organizarea ZAS, la nivel local, revine sucursalei judeţene Vâlcea, căreia i s-au alăturat ca parteneri Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Asociaţia Centrul pentru Familie şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Vâlcea.
Marin Mihaela-Rodica, este asistent social în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea – Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi.

Ce înseamnă profesia de asistent social pentru tine?
Înseamnă muncă în echipă, implicare, asumare, responsabilitate, cât şi posibilitatea de a–i ajuta pe ceilalţi. Este ceea ce îmi place să fac şi îmi doresc de fiecare dată să o fac cât mai bine.

Câtă importanţă se acordă acestui domeniu al asistenţei sociale – protecţia persoanelor cu dizabilităţi?
În prezent, se acordă o importanţă deosebită protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, activităţile de asistenţă socială urmărind respectarea drepturilor acestora, prin realizarea unei intervenţii complexe, atât la nivelul persoanei care prezintă o problemă de sănătate, cât şi la nivelul factorilor personali şi de mediu.

Cum ai descrie relaţia asistent social–client?
Relaţia asistentului social cu clientul – este o relaţie bazată pe încredere, ascultare, empatie, având acelaşi scop şi anume, îmbunătăţirea calitatii vieţii acestuia.
Rolul asistentului social este de a ajuta persoana să se ajute singură, adică să gasim soluţia problemei).

De ce cunoştinţe şi competenţe are nevoie un asistent social pentru a dezvolta o relaţie individualizată cu această categorie de beneficiari?
Pentru a realiza o intervenţie profesionistă, persoana cu dizabilităţi trebuie privită în toate dimensiunile vieţii sale: familial, social, profesional, educaţional, etc.
Cunoştinţele pe care trebuie să le aibă un asistent social sunt: legi, convenţii, strategii în domeniu, având în vedere rolurile multiple (consilier, mediator, avocat, manager de caz, etc.) pe care le poate avea în relaţia cu orice beneficiar.
Însă, trebuie avut în vedere faptul că fiecare beneficiar este unic, nu putem generaliza, iar recomandarea este să tratăm fiecare caz ţinând cont de individualitatea acestuia.

Un mesaj pentru asistenţii sociali din România
Să fim o echipă, să continuăm împreună ceea ce am început şi să dovedim, prin acţiunile noastre, cât de importantă este profesia de asistent social!