Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Remus Georgescu: „Cea mai mare provocare pentru mine este separarea copilului de familia naturală”

Absolvent al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” – Rm. Vâlcea, Facultatea de Asistenţă Socială, promoţia 2011, Remus Georgescu este asistent social în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea – Serviciul Management de Caz pentru Copil şi membru în conducerea Sucursalei Teritoriale Vâlcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. De-a lungul timpului a dovedit că are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat, dă dovadă de profesionalism, capacitate de efort susţinut, iniţiativă şi promptitudine în realizarea atribuţiilor de serviciu şi nu în ultimul rând de spirit de echipă.

Reporter: Din ce motiv ai ales să devii asistent social?

Remus Georgescu: La mine alegerea profesiei a fost un pic diferită. Lucram într-o instituţie publică în care aveam atribuţii de asistent social, aşa că alegerea acestei profesii a venit cumva din nevoia comunităţii locale de a avea la dispoziţie o persoană care să faciliteze accesul persoanelor în dificultate la serviciile şi prestaţiile oferite de instituţie.

Rep.: Ce atribuţii şi responsabilităţi presupune activitatea pe care o desfăşori?
R.G.: În prezent lucrez ca manager de caz în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea având atribuţii şi responsabilităţi în coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăţurate în interesul superior al copilului.

Rep.: Este nevoie ca asistentul social să aibă anumite cunoștințe și competențe pentru a dezvolta o intervenție individualizată cu copiii aflaţi în dificultate?
R.G.: Cu siguranţă este necesar ca asistentul social să aibă anumite cunoştinţe şi competenţe pentru a dezvolta o intervenţie individualizată cu beneficiarii. Din experienţă am constatat că trebuie să te adaptezi modalităţii lui de comunicare, abilităţilor de a-şi activa resursele interne pentru a putea depăşi situaţia de criză în care se află.

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare profesională până acum?
R.G.: Cea mai mare provocare pentru mine este separarea copilului de familia naturală, atunci când acest lucru se impune. Chiar dacă ai certitudinea că acţionezi în interesul copilului, când eşti părinte simţi diferit aceste lucruri.

Rep.: Un mesaj pentru asistenţii sociali din România.
R.G. : Le doresc să aibă puterea şi răbdarea de a merge mai departe, de a se autodepăşi.